Af Jahnu Dasa

Er danske ateister ligesom kinesiske ateister? Selvfølgelig ikke. I Danmark må man tro på, hvad man vil. I Kina bestemmer staten, hvad man skal tro på.

Det er dog værd at notere sig, at så snart ateister får politisk magt, skaber de øjeblikkeligt en totalitær fascistisk stat, der fratager folk deres personlige rettigheder, ytringsfrihed osv. Historien er rig på eksempler på det såsom Kina, Sovietunionen, Cambodia og Nordkorea.

Ateister har det med at sige, at religion er årsag til alt ondt. Men de største og mest psykopatiske massemordere i nyere tid var alle ateister – Stalin, Mao, Polpot osv. Stalin får faktisk Hitler til at ligne en søndagsskolelærer.

Verden er ad helvede til, hvis man ikke er lykkelig. Det er lige meget, hvor godt andre har det. Hvis du ikke har det godt, så er det ad helvede til. Og i det moderne samfund lærer folk ikke, hvordan de kan formilde og omgås naturen, så den opfylder deres ønsker, og de får det godt. De tror, at de kan betvinge naturen med teknologi. Men naturen kan ikke betvinges med teknologi. Den kan kun betvinges gennem psykisk kraft.

Naturen er en psyke, et levende væsen, en person. Hvis vi omgås med hende, som om hun var død materie, omgås hun med os, som om vi var død materie. Hvilket vi i så fald også er, for hvis vi kun er bevidste om vores krop og dens kultur, er vi så godt som døde indeni. Så er vi ikke bedre end hunde og katte.

Når bevidstheden ikke ser sig selv og handler udelukkende af lyst, er den på et lavt udviklingstrin. Ateistisk bevidsthed er en begrænsning af bevidstheden, for den er ubevidst om den personlige dimension i tilværelsen. Man ser alting som ting. Man ser sig selv som en ting. Man er blot nogle atomer, der fandt sammen i den rigtige kombination for at danne bevidsthed. For en ateist er naturen bare en ting, man kan udvinde ressourcer fra. For en person i åndelig bevidsthed er naturen en gudinde, man ærer og respekterer.

Hvis man ikke gør det, bliver hun meget vred, og når naturen bliver vred, går det ad helvede til. Det er ikke et spørgsmål om tro eller ej. Det er simpelthen beviseligt, at når vi behandler naturen dårligt, får det meget skadelige konsekvenser. Naturen er en kvinde, og når man behandler en kvinde dårligt, får man et helvede.

Det spiller ingen rolle, hvad vi kalder os selv – kristen, hindu, ateist eller socialdemokrat – hvis vi ikke følger naturens regler (som de er beskrevet i Vedaerne), går det ad helvede til, og alverdens teknologi kan ikke redde os.

Det eneste, der kan redde os, er i det mindste at udvikle en holistisk bevidsthed. Hvis man ikke kan acceptere Krishna som den Højeste, kan man i det mindste acceptere et holistisk livssyn. Et holistisk livssyn er, hvor man ser alle levende væsener inklusive sig selv som dele af den samme helhed. Hvis man påfører et andet levende væsen smerte, skader man sig selv, for man er dele af den samme helhed.

De fleste moderne mennesker ligger under for en ateistisk mentalitet. Selv om de kalder sig alverdens ting som kristne, hinduer, jøder, muslimer osv., har de ingen åndelig forståelse. De er ikke selvrealiserede, for de ser ikke deres egen bevidsthed. De har ikke engang en holistisk forståelse, eller hvis de har det, handler de ikke derefter.

Hvor om alting er, er det et sygdomstegn i et samfund, når flertallet er materialister. Når flertallet i samfundet behandler naturen som en ting i stedet for som en person, straffer naturen os for vores forbrydelser i form af katastrofer, sygdom og alskens elendigheder. Det er det scenarie, vi befinder os i lige nu. Kun folk, der lever i uvidenhed om deres egen bevidsthed, kan ikke indse dette indlysende faktum, og fordi de er i flertal, går det ad helvede til.

Det eneste, man kan gøre for at lave om på det, er at lave om på sig selv. Man kan ikke lave om på andre mennesker, og man kan heller ikke lave om på verden. Det eneste, man kan lave om på, er sig selv. Hvis man opretholder en ateistisk mentalitet, gør man skade på sig selv, for man sænker sin bevidsthed ned på et lavere niveau, et niveau, hvor alting er fokuseret på mig og mit.

Ateistisk bevidsthed er kun to trin over dyrebevidsthed. På den evolutionære skala er der dyrebevidsthed, primitiv menneskelig bevidsthed, civiliseret bevidsthed og guddommelig bevidsthed. I civiliseret bevidsthed kan man enten være ateist eller religiøs. Man følger under alle omstændigheder de samme moralske regler og har de samme værdier, der går ud på at udnytte naturen til sin egen nydelse.

Inden for guddommelig bevidsthed findes der også flere gradueringer. I den ene ende af skalaen er der holistisk helhedsbevidsthed, og i den anden er der Krishnabevidsthed. Krishnabevidsthed betyder, at man er bevidst om det Højeste Væsen og befinder sig i den proces, der gradvist tillader en at overgive sig til Krishnas nydelse.

I åndelig bevidsthed er alting fokuseret på Krishna. Hvis alle levende væsener kan fokusere deres bevidsthed på Krishna, bliver de helt lykkelige og tilfredse. Det er garanteret. Krishna garanterer personligt dette. I denne tid er den højeste bevidsthed blevet gjort let tilgængelig, fordi Gud er kærlig mod Sine forvildede dele. Han ved godt, at folk er ekstra dumme og uintelligente i Kali Yuga, så Han har sendt Sit navn og sagt, at ved blot at udtale det navn, Krishna (eller Kristus, hvis man er kristen), kan man opnå befrielse fra lidelse i den materielle verden.

Det er i virkeligheden det, alle længes efter, men på grund af fordomme og hjernevask tror man, at man kan blive lykkelig på anden måde. Men der er ingen anden måde at blive lykkelig på end ved at opgive sit falske ego (kroppen og sindets ego) og overgive sig til Krishnas kærlighed.

I åndelig bevidsthed bliver man lykkelig ved at lade sin sjæl blive nydt af Krishna, og i materiel bevidsthed bliver man lykkelig ved at nyde sin krop og sit sind. Så det er tydeligt at se, at de fleste mennesker, selv de, der kalder sig kristne, i virkeligheden er styrede af en ateistisk mentalitet, for de vil ikke vide noget om Gud.

Hvis det er folk imod at kalde Sandheden for Krishna, kan de bare kalde den noget andet, men sandheden er, at hvis hver enkelt person ikke tager ansvar for at udvikle sin bevidsthed mod højere niveauer, når han eller hun nu har chancen i den menneskelige livsform, vil man af naturen blive sat ned i en lavere livsform næste gang. Jeg ser det derfor som min pligt at advare mod faren ved at udvikle ateistisk mentalitet.

Krishna siger:

”De, der således er forvirrede, tiltrækkes af dæmoniske og ateistiske anskuelser. I denne vildledte tilstand bliver alle deres håb om befrielse, deres frugtstræbende handlinger og deres udvikling af viden allesammen forpurret.” (Bg. 9.12)