Af Jahnu Dasa

Ingen i den materielle verden er uskyldige. Til at begynde med er vi alle kommet her for at herske og nyde uafhængigt af Gud. På et tidspunkt i evigheden vendte vi os bort fra Gud.

For at imødekomme disse sjæle har Gud konstrueret den materielle verden, hvor vi kan imitere Ham som herskere og nydere. Vi kom alle til den materielle verden for at tage Guds position. På den måde opgav vi vores uskyld.

Den materielle verden er et sted, hvor strenge love (naturlovene) hersker, og en sådan streng lov er karma-loven. Karma-loven er ligesom alle andre naturlove. Den virker, hvad enten vi tror på den eller ej. Vi tror måske ikke på tyngdeloven, men hvis jeg kaster mig ud fra 4. sal, virker den ikke desto mindre.

Karma-loven er loven om aktion og reaktion. Kort sagt dikterer karma-loven, at vi vil lide eller nyde i forhold til vores handlinger. Som der står i Biblen: ”Som man sår, så høster man.”

Det er værd at bemærke, at denne udtalelse fra Biblen er meningsløs uden reinkarnation. Vi høster lige fra fødslen af. Vi høster en særlig familie, skæbne, køn, nationalitet osv. Hvornår skulle vi have sået det, hvis ikke i et tidligere liv?

karma-loven kan kun forstås ordentligt i forbindelse med reinkarnation. Når vi kigger på flere livsforløb, volder spørgsmålet om, hvorfor dårlige ting sker for gode mennesker, intet problem. Når dårlige ting sker for gode mennesker i dette liv, er det en reaktion på noget dårligt, de lavede i sidste liv. Hvis dårlige mennesker på samme måde nyder gode liv, nyder de de karmiske reaktioner på de fromme gerninger, de foretog i sidste liv.

I kontrast til dette har vi den materielle forestilling om verden: Hvad enten jeg bliver født i en velstående familie med godt udseende og god uddannelse, eller jeg bliver født af junkieforældre, hvad enten jeg bliver født som kongen af Arabien eller i en familie fra Syrien på flugt fra bomber og krig – det hele er tilfældighedernes spil.

Men yderst set er det, som jeg sagde, ikke et spørgsmål om tro. Karma er et faktum. Det er et direkte observerbart faktum, at vi nyder eller lider ifølge vores handlinger. Det er såre simpelt. Den nydelse eller lidelse, jeg oplever lige nu, er resultatet af tidligere handlinger – selv handlinger begået i forrige liv – og det, jeg foretager mig lige nu, vil bevirke min fremtidige lykke og lidelse.

Hvis folk generelt set forstod dette, ville de være mere forsigtige med, hvordan de omgås med og opfører sig mod andre levende væsener. Faktum er, at enhver, der ønsker sit eget bedste, bør sætte sig ind i karma-loven.

Engang spurgte en journalist Srila Prabhupada: ”Deres nåde, hvordan vil De skabe fred i verden?” Uden et sekunds tøven svarede Srila Prabhupada: ”Jeg ville nedlægge alle slagterier i verden.”

”Så længe der er slagterier, vil der være slagmarker. En vegetarisk kost er selve tegnet på menneskelighed.”  — Leo Tolstoy

Man kunne lave et videnskabeligt eksperiment. Tag en slagter og en grøntsagshandler og mål så, hvor meget de nyder eller lider over en periode på f.eks. tre år, og så ville et tydeligt billede tegne sig. Selv statistikken fortæller os, at slagteriarbejdere har arbejdet med den højeste rate af ulykker. Det er det videnskabelige bevis på karma.

Karma-loven dikterer, at den vold, vi udsætter andre for, vil komme tilbage til os selv. At slagte et dyr kræver mere vold end at dræbe planter. Det er klart en mere voldelig handling at skære halsen over på en gris, end det er at plukke en tomat eller grave kartofler op af jorden.

Planter er uden tvivl levende væsener, men de lider helt åbenlyst mindre end dyr ved at blive slået ihjel.

Desto mere et levende væsen er bevidsthedsmæssigt udviklet, desto strengere er den karmiske reaktion for at dræbe det. Den bevidsthedsmæssige evolution går som følger: fisk, plante, insekt, krybdyr, fugl, dyr og menneske.

Suta Gosvami siger: ”Forherligelse af Guddommens Højeste Personlighed foregår i discipelrækken, hvilket betyder, at den bliver overleveret fra åndelig mester til discipel. En sådan forherligelse nydes af dem, der ikke længere har interesse i den falske, midlertidige forherligelse af denne kosmiske manifestation. Beskrivelser af Herren er den rigtige medicin for den betingede sjæl, der er underlagt gentagen fødsel og død. Hvem vil derfor ikke høre en sådan forherligelse undtagen en slagter eller den, der dræber sit eget selv?” (SB. 10.1.4)