TING, DER INGEN VÆRDI HAR I KRISHNABEVIDSTHED

Af Madhava Puri Dasa

I artiklen ’Sådan vækker vi vores kærlighed til Krishna’, der blev bragt i sidste nummer (1.2024), skrev Madhava Puri om fem positive aktiviteter, der vækken ens kærlighed til Krishna.

Denne diskussion opfølger han her med en gennemgang af de ting, der ødelægger udviklingen af vores kærlighed til Krishna, og som derfor skal undgås og elimineres.

At vække sin Krishnabevidsthed er som at påbegynde en metodisk åndelig rejse. Hvis man nøje følger en afprøvet metode, kan man let opnå resultater svarende til dem, tidligere udøvere har opnået. Som andre videnskabelige processer kræver udøvelsen af Krishnabevidsthed både, at visse ting sker, mens visse andre ting ikke må ske. At opnå succes kræver således ikke kun, at man beslutsomt gør det, der kræves, men også, at man opmærksomt eliminerer hindringer. At overse ét af disse to områder kan væsentligt forsinke eller endda underminere alle fremskridt.

I Sri Bhajana Rahasya giver Srila Bhaktivinoda Thakura en dybtgående beskrivelse af det, der skader bhakti. Han peger på fire hovedhindringer i sin analyse: karakterbrister, forseelser, begær efter forgængelige ting og illusion om åndelig viden. Hver kategori er igen opdelt i fire underkategorier. Formålet med denne artikel er at skabe klarhed omkring disse uønskede ting ved at undersøge og analysere disse kategorier én ad gangen.

Karakterbrister

(hrdaya-daurbalya)

Dette er den første hovedkategori af anarthaer. Siden tidernes morgen har vores personlighed været under indflydelse af maya, den materielle natur. Personligheden er med andre ord betinget. Det viser sig blandt andet som forskellige karakterbrister. Som begynder i Krishnabevidsthed kæmper man mod forskellige negative tendenser, der uventet kan blusse op og fjerne fokus fra Krishna. Denne kamp gør én opmærksom på den materielle naturs indflydelse, og hvor vigtigt det er, at man er på vagt og regelmæssigt engagerer sig i hengiven tjeneste gennem at synge de hellige navne, omgås med og tjene hengivne, studere skrifterne og tjene Herren – ting, der gradvist renser ens hjerte og fører én nærmere ens evige, åndelige identitet som Herren Krishnas tjener. At genkende og håndtere karakterbrister er en vigtig del af denne kamp.

Tilknytning til ting, der ikke er relaterede til Krishna

En anden karakterbrist er at være knyttet til de forkerte ting. Bånd til ting, der mangler relation til Krishna, fjerner ens fokus og beslutsomhed om hengivenhed. At gøre sig af med sådanne distraktioner indebærer, at man indser, at forbindelsen til sådanne ting er midlertidig. For eksempel er at stræbe efter materielle ejendele en forstyrrelse, der kan undgås ved simpelthen at betragte alt som Krishnas ejendom. Andre sidespor som at jagte karriere uden noget åndeligt formål eller at hengive sig til intellektuel stræben uden at forbinde den til Krishna kan undgås ved at dyrke ydmyghed og tilfredshed i erkendelsen af, at ægte tilfredsstillelse kun opstår fra at være en hengiven tjener af Krishna. Kropslig sansenydelse er en anden forstyrrelse. For at lede sådanne begær ind på andre veje kan man engagere sine sanser i Krishnas tjeneste ved for eksempel at tilberede og ofre Herren velsmagende og attraktiv vegetarisk mad, studere hellige skrifter eller synge Hare Krishna maha-mantraet.

Bedrageri og fejlfinding

Dette er en besværlig karakterbrist. At bekæmpe bedrageri og fejlfinding kræver, at man er oprigtig og ydmyg i forhold til principperne for sandfærdighed og respekt for andre. Bedrageri viser sig som forsøg på at udgive sig for at være mere åndeligt avanceret, end man i virkeligheden er. At finde fejl indebærer at konstant lede efter og påpege mangler hos andre, især hos andre hengivne, i stedet for at lægge fokus på sin egen åndelige udvikling. Regelmæssig omgang med ægte hengivne giver næring til positive personlige egenskaber og mindsker tendensen til at kritisere og være en hykler. Et godt råd er regelmæssigt at reflektere over ens tanker og gerninger og være ærlig over for sig selv angående ens dårlige vaner. At bede til Krishna og den åndelige mester om vejledning og styrke hjælper én til at overvinde disse mangler.

Misundelse

For at håndtere misundelse, der er en almindelig hindring for åndelig udvikling, er det vigtigt at vise andre påskønnelse og taknemmelighed. Misundelse viser sit grimme ansigt i form af følelser af utilfredshed eller bitterhed over, hvad andre har opnået. Det indebærer også, at man håber på eller handler for at mindske andres lykke eller succes, nogle gange endda gennem sladder eller kritik. For at udrydde misundelse skal man vise ydmyghed og huske, at alle evner og fremskridt er gaver fra Krishna, og de er beregnet til at behage Ham. De er ikke til for ens egen selvforherligelses skyld. Det er godt at reflektere over, hvordan ens egne tanker og handlinger påvirker både én selv og andre. Man kan bede Krishna om vejledning og styrke for at overvinde misundelige tanker. Det hjælper til at flytte fokus fra konkurrencefølelser til et harmonisk åndeligt perspektiv, hvor man anerkender alles rolle i Krishnas skabelse.

Begær efter berømmelse

Begær efter berømmelse, som mange er knyttet til, kan tage forskellige former såsom at søge bekræftelse på sociale medier, at stræbe efter at gøre karriere frem for at nå åndelige mål eller at længes efter anerkendelse og status inden for et åndeligt fællesskab. For at modvirke dette kan man dyrke ydmyghed ved for sig selv at erkende, at alle talenter og successer kommer fra Krishna, ved at engagere sig i uselvisk tjeneste uden at søge anerkendelse eller ros, ved at opretholde regelmæssig åndelig praksis som japa og studier af skrifterne, omgås med hengivne, der prioriterer åndelig udvikling, reflektere over den forgængelige natur af verdslig berømmelse og søge inspiration fra undervisning og eksempler fra fremtrædende acaryer inden for Krishnabevidsthedsbevægelsen. En sådan god adfærd og gode vaner hjælper med at flytte fokus fra at søge anerkendelse og i stedet rette den mod at tjene og tilfredsstille Krishna, hvilket gradvist renser hjertet fra materielle begær.

Forseelser (aparadhaer)

Den anden hovedkategori, aparadhaer, er skadelig for bhakti, fordi den hindrer åndeligt fremskridt og også negativt påvirker forholdet til Herren Krishna og til andre hengivne. At lære at genkende, undgå at begå og aktivt arbejde for at rette op på sådanne overtrædelser er afgørende for åndeligt fremskridt. Sådanne overtrædelser kan for eksempel indebære at vise mangel på respekt for Herrens hellige navn, skrifterne eller andre hengivne. Nøglen til at håndtere aparadhaer er oprigtig anger og engagement for at undgå gentagelse. En sådan indstilling fremmer ydmyghed og medfølelse, der er afgørende for at styrke en hengiven relation til Krishna.

Forseelser mod Herrens hellige navn

Som det understreges i Padma Purana, er der ti specifikke overtrædelser i forbindelse med recitationen af Hare Krishna-mantraet, som hengivne, især vaisnavaer, skal undgå. Disse overtrædelser spænder fra at fornærme hengivne, der udbreder Herrens hellige navn, til at betragte recitationen som en rent rituel aktivitet. At opretholde fuldstændig tro og opmærksomhed under recitationen og undgå materialistiske tolkninger eller distraktioner er afgørende for at gøre åndelige fremskridt. Regelmæssige studier af skrifter og undervisninger, der bekræfter de hellige navnes herlighed, i kombination med oprigtige forsøg på at søge tilgivelse for eventuelle overtrædelser, forbedrer kvaliteten og virkningen af recitationen. (Fortsættes i næste nummer)