Forsidebilledet er fra Korsnäs Gård i Sverige af ISKCON’S eneste Radha-Krishna Deiteiter i Skandinavien – Sri-Sri Gandharvika-Giridhari. Billedet er passende, dels fordi det er både Sri Krishna Janmastami og Radhastami i denne måned, dels fordi ISKCON blev etableret i Sverige for 50 år siden. I den anledning omtales Prabhupadas historiske besøg i september 1973 i Stockholm (se side 6).

Vi har også et andet historisk indslag med Ravi Prabhu, der var tempelpræsident i København fra 1980-1982. Interviewet er en del af vores arbejde med at kortlægge ISKCON Danmarks tidlige historie. Pludselig dukkede Ravi op i København for første gang i mange år, så det var oplagt at få ham til at fortælle om sin tid i Danmark (se side 9).

Bemærk de mange store dage i denne måned – Sri Krishna Janmastami, Srila Prabhupadas vyasa-puja, Sri Radhastami, Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomstdag, Haridasa Thakuras bortgangsdag m.fl. – hvor nogle traditionelt fejres i største stil. Vi skrev allerede om Janmastami i forrige nummer. I dette nummer omtales Prabhupadas vyasa-puja (se side 13) og Radhastami (se bagsiden), imens pladsen ikke tillader omtale af resten. Men det bør selvfølgelig ikke afholde nogen fra at markere dem. Glædelig Janmastami osv. til alle. Ld.