Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna, juli 2024.

Vi sprang et blad over på grund af rejseaktivitet i maj og juni og takker vores læsere for jeres tålmodighed. I dette nummer fortsætter vi vores løbende historiegranskning af ISKCON Danmarks historie. Vi har interviewet Yadunandana Prabhu, der er kendt af de fleste for at have stået for Radio Krishna i København i tæt ved 40 år. Han har været med i Prabhupadas ISKCON siden 1980 og giver sin version af historien på side 6. Han pryder også forsiden.

Blandt andre ting i dette blad kan nævnes en klasse med Srila Prabhupada fra Mumbay i 1971, en artikel af Janardana Prabhu om Deiteten Saksi-Gopala, der vandrede fra Vrindavana til Orissa (side 16), en lang køkkenside om ghee (side 20) og meget andet.

Bemærk, at der som omtalt i sidste nummer er Ratha Yatra i København lørdag den 6. juli, hvor håbet er, at mange af jer møder op. God fornøjelse og Hare Krishna. Ld.