Den 21. februar er det Herren Nityananda Prabhus fremkomst. Han er kendt som Herrens anden krop og er manifesteret som Balarama til Sri Krishna, Laksmana til Herren Ramacandra og Nityananda Prabhu til Caitanya Mahaprabhu. Alle andre former og ekspansioner af Herren udgår fra denne anden krop.

Nityananda Prabhu er således kilden til Sankarsana, alle Visnu’erne og Ananta Sesa. Som visnu-tattva tilbedes både Han og Advaita Acarya i samme kategori som Sri Caitanya Mahaprabhu.

I Deres manifesterede jordiske lila er Nityananda Prabhu mere end ti år ældre end Caitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu åbenbarede Sig i landsbyen Ekacakra i Vestbengalen omkring 1474. I Caitanya-caritamrta og andre skrifter beskrives Han som avataraen af Herren Balarama, den direkte ekspansion af Guddommens Højeste Personlighed, Krishna.

“Min kære Herre Nityananda, Du er altid lystig i åndelig lyksalighed. Siden Du altid virker meget lykkelig, er jeg kommet til Dig, for jeg er aldeles ulykkelig. Hvis Du vil være så venlig at kaste Dit blik på mig, kan jeg måske også blive lykkelig.” (Narottama Dasa Thakura).

Se side 23 for fejringen af denne og andre festivaler i februar.