DEN STØRSTE KÆRLIGHED, 2

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

Dette er anden del af et kapitel fra bogen Science of Self Realization. Første del bragtes i forrige nummer (9.2023).

Derfor skal man så vidt muligt udføre sin åndelige mesters ordre. Det vil gøre én i stand til at gøre fremskridt. (mere…)

2023-12-01T01:33:24+01:00december, 2023|Prabhupada taler ud|

KENDSKAB TIL LIVETS FORMÅL, 3

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

Ethvert eftertænksomt menneske vil stille det fundamentale spørgsmål: “Hvad er formålet med livet?” Desværre øges vores besvær med at finde den egentlige mening af, at tusindvis af modstridende filosofier, religioner, ideologier og deres tilhængere strides om vores loyalitet. (mere…)

2023-09-01T07:12:42+02:00september, 2023|Prabhupada taler ud|

KENDSKAB TIL LIVETS FORMÅL, 2

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

Ethvert eftertænksomt menneske vil stille det fundamentale spørgsmål: “Hvad er formålet med livet?” Desværre øges vores besvær med at finde den egentlige mening af, at tusindvis af modstridende filosofier, religioner, ideologier og deres tilhængere strides om vores loyalitet. (mere…)

2023-08-01T13:51:14+02:00august, 2023|Prabhupada taler ud|

KENDSKAB TIL LIVETS FORMÅL, 1

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

Ethvert eftertænksomt menneske vil stille det fundamentale spørgsmål: “Hvad er formålet med livet?” Desværre øges vores besvær med at finde den egentlige mening af, at tusindvis af modstridende filosofier, religioner, ideologier og deres tilhængere strides om vores loyalitet. (mere…)

2023-06-28T11:12:41+02:00juli, 2023|Prabhupada taler ud|

EN HELGENS MEDFØLELSE, 3

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen) 

I en klasse fra New York den 21. juli 1971 taler Prabhupada om en hengivens medfølelse. Han bemærker, at uanset hvilket land eller hvilken sekt de tilhører, er alle vaisnavaer eller hengivne – alle personer, der er Gudsbevidste eller Krishnabevidste – barmhjertige. (mere…)

2023-05-01T11:51:39+02:00maj, 2023|Prabhupada taler ud|

EN HELGENS MEDFØLELSE, 2

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

I en klasse fra New York den 21. juli 1971 taler Prabhupada om en hengivens medfølelse. Han bemærker, at uanset hvilket land eller hvilken sekt de tilhører, er alle vaisnavaer eller hengivne – enhver person, der er Gudsbevidst eller Krishnabevidst – barmhjertige.Første del bragtes i sidste nummer. (mere…)

2023-04-01T05:29:18+02:00april, 2023|Prabhupada taler ud|

EN HELGENS MEDFØLELSE

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

I en klasse fra New York den 21. juli 1971 taler Prabhupada om en hengivens medfølelse. Han bemærker, at uanset hvilket land eller hvilken sekt de tilhører, er alle vaisnavaer eller hengivne – enhver person, der er Gudsbevidst eller Krishnabevidst – barmhjertige. (mere…)

2023-03-01T18:16:41+01:00marts, 2023|Prabhupada taler ud|

DEN MODERNE VIDENSKABS SNÆVRE VERDEN, 3

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen) 

I april 1973 talte Srila Prabhupada under en lang morgentur i Venice Beach, Los Angeles, om moderne videnskab og videnskabsmænd. Med filosofisk stringens, gennemgribende sund fornuft og afvæbnende bramfrihed eksponerede han, hvor snæversynede og ulogiske videnskabsmændenes alment accepterede teorier om livets oprindelse er. (mere…)

2022-11-01T11:10:33+01:00november, 2022|Prabhupada taler ud|

ALTRUISME: MIDLERTIDIG OG EVIG

Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen) 

I 1972 blev den sydindiske stat Andhra Pradesh ramt af en alvorlig tørke, der påvirkede millioner. I håb om, at det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed ville yde assistance, skrev T. L. Katidia, sekretær for Andhra Pradesh’ Nødhjælpsfondkomité, til Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gav et overraskende svar. (mere…)

2022-06-28T12:26:13+02:00juli, 2022|Prabhupada taler ud|

ERKLÆRING AF VORES AFHÆNGIGHED AF GUD

Af Srila Prabhupada

1976 var 200-året for den Amerikanske Revolution. Redaktørerne på Back to Godhead benyttede derfor anledningen til at lave et særligt interview med Srila Prabhupada, der tog et nøje kig på amerikanske slogans som ”Alle mennesker er skabt lige”, ”Vi stoler på Gud,” og ”Én nation under Gud.” (mere…)

2022-06-28T12:23:37+02:00juli, 2022|Prabhupada taler ud|

HERREN CHAITANYAS FREMKOMST, 4

Dette er fjerde del af en tale fra Conway Hall i London i 1969, hvor Srila Prabhupada fortæller, hvordan Herren Caitanya Mahaprabhu for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også et kapitel i bogen Science of Self Realization. De første tre dele bragtes i de tre forrige numre. (mere…)

2021-11-29T14:34:30+01:00december, 2021|Prabhupada taler ud|

HERREN CAITANYAS FREMKOMST, 3

Af Srila Prabhupada – Oversættelse af Mahabharata Dasa

Dette er tredje del af en tale fra Conway Hall i London i 1969, hvor Srila Prabhupada fortæller om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. (mere…)

2021-10-28T14:58:45+02:00november, 2021|Prabhupada taler ud|

PRABHUPADAS HUMOR

Srila Prabhupada var indbudt til at tale i et radioprogram, The Joe Pyne Show, der var berygtet for at være sarkastisk og virkelig kun ude på at få gæsten ned med nakken. Det var det sjove ved det. Joe Pyne ville forsøge skubbe rundt med sin gæst ligesom i en boksekamp. (mere…)

2021-10-28T14:56:06+02:00november, 2021|Prabhupada taler ud|

HERREN CAITANYAS FREMKOMST, 2

Af Srila Prabhupada – Oversættelse af Mahabharata Dasa

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. (mere…)

2021-10-26T19:20:57+02:00oktober, 2021|Prabhupada taler ud|

HERREN CAITANYAS FREMKOMST

Af Srila Prabhupada

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også et kapitel i bogen Science of Self Realization. (mere…)

2021-08-30T15:39:30+02:00september, 2021|Prabhupada taler ud|

BHAGAVAD-GITAS UDØDELIGE NEKTAR

Af Srila Prabhupada

Sankaracarya er kendt som mayavadiernes store leder og Herren Sivas inkarnation. De fleste af hans tilhængere ved imidlertid ikke, at i virkeligheden var han en stor vaisnava, der kun prædikede upersonlig mayavada-filosofi på højere ordre for at fordrive buddhismen fra Indien. (mere…)

2021-06-29T06:56:49+02:00juli, 2021|Prabhupada taler ud|

HVAD ER EN GURU? DEL 2

Her følger anden og sidste del af en tale i England fra 1973, hvor Srila Prabhupada diskuterer, hvad en guru virkelig er, hvordan han oplyser os, og hvorfor det er så vigtigt at finde en guru og høre fra ham. Første del bragtes i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna. (mere…)

2021-04-29T13:05:20+02:00maj, 2021|Prabhupada taler ud|

RELEVANTE SPØRGSMÅL, 2

Det følgende er en artikel fra det gamle Back to Godhead den 20. april 1960, dvs. fra tiden, før Srila Prabhupada kom til Vesten. Her diskuterer han videnskaben om sjælen: ” … eftersom et menneske er et rationelt dyr, er det født til at undersøge og stille spørgsmål. (mere…)

2021-01-27T21:51:33+01:00februar, 2021|Prabhupada taler ud|

RELEVANTE SPØRGSMÅL

Det følgende er en artikel fra det gamle Back to Godhead den 20. april 1960, hvor Srila Prabhupada diskuterer videnskaben om sjælen: ” … eftersom et menneske er et rationelt dyr, er det født til at udforske og stille spørgsmål. Jo flere spørgsmål, des større fremgang i kundskab og videnskab … De mest intelligente mennesker undersøger endvidere, hvad der sker efter døden  … ” (mere…)

2021-01-01T18:41:23+01:00januar, 2021|Prabhupada taler ud|

SKØNHED OG SANDHED

Af Srila Prabhupada

Srila Prabhupada bragte første gang dette essay den 20. november 1958 i Indien i det dengang fjortendags magasin Back to Godhead. Det indeholder den uforglemmelige historie om ”flydende skønhed”, hvor Srila Prabhupada dramatisk afslører det grundliggende princip bag menneskelig seksualitet. (mere…)

2020-11-26T06:53:01+01:00december, 2020|Prabhupada taler ud|

TRANSCENDENTAL LITTERATUR I KALIS TID

Af Srila Prabhupada

Følgende er fra en klasse med Srila Prabhupada den 12. september 1973 over Srimad-Bhagavatam 1.5.11.

Oversættelse: På den anden side er den litteratur, der er fyldt med beskrivelser af de transcendentale herligheder ved den ubegrænsede Højeste Herres navn, berømmelse, skikkelse, aktiviteter osv. en helt anden skabelse, som er fyldt med transcendentale ord, der er rettet imod at forårsage en revolution i de ufromme liv i denne verdens vildledte civilisation. (mere…)

2020-04-27T11:31:31+02:00maj, 2020|Prabhupada taler ud|

DISKUSSION AF ARTHUR SCHOPENHAUER

Hayagriva: For Schopenhauer er lykke en inaktiv tilfredshed, nirvana. Siden viljen til at leve er den irrationelle trang, der er skyld i alle former for lidelse, er han fortaler for denne verdens tilintetgørelse. I Verden som vilje og forestilling [Die Welt als Wille und Vorstellung] skriver han: ”Vedaerne og Puranaerne har ingen bedre sammenligning end med en drøm for hele kundskaben om den faktiske verden, som de kalder mayas væv … Ja, livet er en lang drøm … Hvad er denne sansede verden andet end min ide? Er det, som jeg er bevidst om, kun som ide, nøjagtig ligesom min egen krop, som jeg er dobbelt bevidst om, på den ene side som ide, på den anden side som vilje?” Han fortsætter med at konkludere, at livet er en projektion af viljen. (mere…)

2020-04-02T10:19:47+02:00februar, 2020|Prabhupada taler ud|

MANIFESTERINGEN AF DHARMA I MENNESKET

Denne artikel bragtes i februar 1972 i Dharmaprakash, et magasin, der blev udgivet af Madhva-sampradayaen i Madras.

At oversætte ordet dharma som religion er ikke perfekt. Den præcise betydning af dharma er ’kendetegn’. Det levende væsen er af natur en uadskillelig del af Guddommens Højeste Personlighed: (mere…)

2019-10-30T14:55:07+01:00november, 2019|Prabhupada taler ud|

SRIMATI RADHARANIS FREMKOMSTDAG

Det følgende er et uddrag fra et foredrag på Srimati Radharanis fremkomstdag den 30. august 1968 i Montreal.

I dag er det Radhastami, Srimati Radharanis fremkomstdag. Srimati Radharani er Krishnas glædesenergi. Krishna er den Højeste Brahman, param brahma. Param brahma param dhama pavitram paramam bhavan [Bg. 10.12]. Param brahma ønsker at nyde. (mere…)

2019-09-03T14:26:56+02:00september, 2019|Prabhupada taler ud|

HVEM ER SKØR?

Hele verden er delt i fraktioner, og alle beskylder de hinanden for at være skøre. Men hvis der intet kriterium er for, hvad der er normalt, hvem kan da afgøre det? Srila Prabhupada diskuterer dette i følgende artikel, der først blev bragt i Back to Godhead nr. 66. (mere…)

2019-07-31T12:32:29+02:00august, 2019|Prabhupada taler ud|

BREV TIL SIR ALISTAIR HARDY

Det følgende er et brev, som Srila Prabhupada skrev den 28. juli 1973 til Sir Alistair Hardy fra Manchester College i Oxford.

Kære Sir Alistair Hardy,

Jeg vil gerne takke Dem mange gange for Deres besøg her i går aftes. Vi havde en rigtig god samtale om religiøse erfaringer, og jeg har omhyggeligt studeret Deres svar til mine spørgsmål. (mere…)

2019-06-30T09:23:13+02:00juli, 2019|Prabhupada taler ud|

ALLE KAN SE GUD

Af Srila Prabhupada

Den vediske litteratur er speciel blandt alle verdens skrifter, for den giver i detaljer en praktisk proces, gennem hvilken man kan rense sin bevidsthed og se Gud ansigt til ansigt. I denne forelæsning fra Los Angeles den 15. august 1972 forklarer Srila Prabhupada: ”Man må være virkelig ivrig efter at se Gud. Man må være meget seriøs og tænke: ”Ja, jeg har hørt om Gud. Så hvis Gud findes, må jeg se Ham.” (mere…)

2019-06-01T07:47:18+02:00juni, 2019|Prabhupada taler ud|

HJERTET PÅ KRISHNAS HENGIVNE, 2

Her afsluttes en klasse med Srila Prabhupada fra New York City den 21. juli 1971. Første del bragtes i sidste nummer.

Med en tilsvarende vaisnava-medfølelse siger Pariksit Maharaja til Sukadeva Gosvami: ”Du har beskrevet forskellige slags helvedesagtige livstilstande. Fortæl mig nu, hvordan de, der lider, kan blive befriet. Vil du ikke forklare dette for mig?” (mere…)

2018-07-31T13:50:58+02:00august, 2018|Prabhupada taler ud|

HJERTET PÅ KRISHNAS HENGIVNE

Det følgende er en klasse med Srila Prabhupada fra New York City den 21. juli 1971.

I dag vil jeg gerne tale om forherligelsen af Guds hellige navn. Dette blev diskuteret mellem Maharaja Pariksit og Sukadeva Gosvami i forbindelse med en brahmana, der var meget degraderet og forfalden til alle slags syndige aktiviteter, men blev reddet blot ved at fremsige det hellige navn. Denne historie findes i Srimad-Bhagavatams 6. Bog. (mere…)

2018-07-01T17:41:07+02:00juli, 2018|Prabhupada taler ud|

KRISHNA INVITERER OS

Srila Prabhupada forklarer i denne klasse fra Vrindavana, Indien, i 1972, hvordan vi ved at overvinde vores materielle ønsker kan forstå Gud og værdsætte Hans kærlighed til os.

tac chraddadhana munayo
jnana-vairagya-yuktaya
pasyanty atmani catmanah
bhaktya sruta-grhitaya

”Den Absolutte Sandhed erkendes af den seriøst videbegærlige studerende eller vismand, der er veludrustet med viden og utilknyttet, ved at gøre hengiven tjeneste og lytte til Vedanta-sruti.” (Srimad-Bhagavatam 1.2.12) (mere…)

2018-05-01T10:50:19+02:00maj, 2018|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD, 4

Her afsluttes Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for.

Bemærk, at citaterne fra Kierkegaard er oversat fra engelsk og således ikke er Kierkegaards oprindelige danske tekst. (mere…)

2018-01-11T03:56:15+01:00januar, 2018|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD, 3

Her fortsætter Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for. (mere…)

2017-11-26T21:26:01+01:00december, 2017|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD, 2

Her fortsætter Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for. (mere…)

2017-10-31T06:54:38+01:00november, 2017|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD

I sine diskussioner af Vestens filosoffer havde Srila Prabhupada en række samtaler om Søren Kierkegaard med sine to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige citater fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem impromptu. Der er således ikke nødvendigvis tale om en fuldstændig eller helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. For os er det interessante blot Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for. (mere…)

2017-09-29T09:18:53+02:00oktober, 2017|Prabhupada taler ud|

HVEM ER SKØR? 2. DEL

Dette er anden og sidste del af et berømt essay, som Srila Prabhupada skrev i 1966 som svar på nogle psykiatriske myndigheders beskyldninger om, at hans disciple var sindsyge eller skøre. Her er det i en oversættelse fra Back to Godhead, hvor det blev bragt i nr. 66 fra 1974. Første del blev bragt i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna (5.2017). (mere…)

2017-06-19T10:52:03+02:00juni, 2017|Prabhupada taler ud|

HVEM ER SKØR?

Dette er et berømt essay, hvor Srila Prabhupada tager til genmæle over for beskyldningen om, at Krishnas hengivne skulle være skøre, fordi de afviger fra det materielle samfunds normer. Essayet er en oversættelse fra Back to Godhead, nr. 66 fra 1974. (mere…)

2017-04-28T19:13:35+02:00maj, 2017|Prabhupada taler ud|

CIVILISATION OG TRANSCENDENS, 9

Her fortsætter de svar, Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

Mærk enheden – med en forskel

Pusta Krishna: Det næste spørgsmål er temmelig interessant, Srila Prabhupada. ”Er det ikke muligt for alle slags spiritualister, uanset om de er advaitaer [tror på selvets enhed med Gud], dvaitaer [ttror på en fuldstændig forskel imellem selvet og Gud] eller visistadvaitaer [tror på en kvalificeret enhed mellem selvet og Gud], at finde sammen i stedet for at fortsætte med at være isoleret som stridende fraktioner?” (mere…)

2017-01-31T19:05:48+01:00februar, 2017|Prabhupada taler ud|

Civilisation og transcendens, 7

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

Nu kan man så sige: ”Krishna er ikke længere tilstedeværende, så hvordan kan jeg overgive mig til Ham?” Krishna er ikke længere tilstedeværende? Krishnas instruktioner er der – Bhagavad-gita. Hvordan kan folk sige, at Krishna ikke længere er tilstedeværende? Fordi Krishna er absolut, er Han ikke forskellig fra Sine ord. Krishnas ord og Krishna Selv er det samme. Det er betydningen af Absolut Sandhed. (mere…)

2016-11-01T11:52:39+01:00november, 2016|Prabhupada taler ud|

Yoga

– Af Srila Prabhupada –

Til december udkommer en ny bog på dansk, Yoga, der er en oversættelse af Srila Prabhupadas The Perfection of Yoga. I den anledning bringer Nyt fra Hare Krishna et af bogens kapitler. (mere…)

2016-09-30T18:13:00+02:00oktober, 2016|Prabhupada taler ud|

Civilisation og transcendens, 6

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

Pusta Krishna: Så er konklusionen i Vedanta-sutra og Srimad-Bhagavatam én og samme ting – bhakti?

Srila Prabhupada: Ja. Find dette vers: kamasya nendriya-pritir (mere…)

2016-09-01T06:31:07+02:00september, 2016|Prabhupada taler ud|

Civilisation og transcendens, 4

– Af Srila Prabhupada –

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal. Bemærk, at vi har givet serien en anden titel, Civilisation og transcendens, der bedre afspejler den oprindelige titel end det,vi kaldte den i de første tre afsnit (’Religion uden forestilling om Gud’ var egentlig blot kapiteloverskriften til det første afsnit i serien). (mere…)

2016-05-30T19:11:33+02:00juni, 2016|Prabhupada taler ud|
Go to Top