HERREN CAITANYAS FREMKOMST, 2

Af Srila Prabhupada – Oversættelse af Mahabharata Dasa

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over.

Hans tale udgør også et kapitel i bogen Science of Self Realization.

Denne tids avatara, Herren Caitanya, beskrives i den vediske litteratur. Vi kan ikke acceptere nogen som en avatara, medmindre han har de symptomer, der er beskrevet i skrifterne. Vi accepterer ikke lunefuldt eller vilkårligt Herren Caitanya som en avatara gennem f.eks. en afstemning. I nyere tid er det blevet moderne, at hvem som helst kan træde frem og hævde, at han er Gud eller en inkarnation af Gud, og fjolser og løgnere vil acceptere det: ”Ih, han er Gud.” Vi accepterer ikke en avatara på den måde. Vi finder bevis i Vedaerne. En avatara skal bekræftes af beskrivelser fra Vedaerne. Så accepterer vi ham, ellers ikke. For hver avatara er der en beskrivelse i Vedaerne såsom ”Han vil vise sig på det eller det her sted med den eller den her form, og Han vil opføre Sig på denne måde.” Det er naturen af vedisk bevisførelse.

I Srimad-Bhagavatam findes der en liste over avataraerne, og der nævnes Herren Buddhas navn. Srimad-Bhagavatam blev nedskrevet for 5.000 år siden, og der nævnes forskellige navne for fremtiden. Der står, at i fremtiden vil Herren vise sig som Herren Buddha, hans mors navn vil være Anjana, og Han vil vise sig i Gaya. Så Herren Buddha viste sig for 2.600 år siden, og Srimad-Bhagavatam, der blev skrevet for 5.000 år siden, nævner, at i fremtiden vil Han vise sig. På samme måde bliver Herren Caitanya nævnt, ligesom den sidste avatara i Kali-yuga også omtales i Srimad-Bhagavatam. Det nævnes, at den sidste inkarnation i denne tid er Kalki. Han vil vise sig som søn af en brahmana, hvis navn er Visnu-yasa på et sted ved navn Sambhala. Der er et sted i Indien med det navn, så måske er det der, at Herren vil vise sig.

Så en avatara skal bekræftes af beskrivelserne i Upanisaderne, Srimad-Bhagavatam, Mahabharata og anden vedisk litteratur. Og i kraft af den vediske litteraturs autoritet og kommentarerne fra store, principfaste gosvamier som Jiva Gosvami, der var verdens største vismand og filosof, kan vi acceptere Herren Caitanya som en inkarnation af Krishna.

Hvorfor kom Herren Caitanya? I Bhaga-vad-gita siger Herren Krishna: ”Opgiv alle andre forpligtelser og bare engager dig i Min tjeneste. Jeg vil beskytte dig mod alle resultaterne fra syndige aktiviteter.” I denne materielle verden i betinget liv skaber vi kun syndige reaktioner. Det er alt. Og på grund af syndige reaktioner har vi fået denne krop. Hvis vores syndige aktiviteter stoppede, ville vi ikke skulle have en materiel krop. Vi ville få en åndelig krop.

Hvad er en åndelig krop? En åndelig krop er en krop, der er fri fra død, fødsel, sygdom og alderdom. Det er en evig krop, der er fuld af viden og lyksalighed. Forskellige kroppe bliver skabt af forskellige ønsker. Så længe vi ønsker forskellige former for nydelse, må vi acceptere forskellige former for materielle kroppe. Krishna, Gud, er så flink, at Han giver os, hvad end vi kunne tænke os. Hvis vi ønsker en tigers krop med en tigers styrke og tænder, som vi kan fange dyr med og smage frisk blod, giver Krishna os muligheden. Og hvis vi ønsker en krop som en hellig person, en hengiven, der kun er engageret i Herrens tjeneste og intet andet, giver Han os sådan en krop. Det beskrives i Bhagavad-gita.

Hvis en person, der dyrker yoga, dvs. praktiserer processen til selvrealisering, af den ene eller den anden grund ikke færdiggør processen, gives han en ny chance. Han tager fødsel i en familie af rene brahmanaer eller rige mennesker. Hvis man er så heldig at tage fødsel i sådan en familie, får man alle muligheder for at forstå vigtigheden af selvrealisering. Lige fra begyndelsen af deres liv får vores Krishnabevidste børn muligheden for at lære, hvordan man synger Hare Krishna og danser, så når de er vokset op, forandrer de sig ikke, men vil i stedet automatisk gøre fremskridt. De er meget velsignede. Uanset om et barn er født i Amerika eller Europa, vil det gøre fremskridt, hvis dets far og mor er hengivne. Det får denne mulighed. Hvis et barn tager fødsel i en hengiven familie, betyder det, at det allerede var begyndt på yoga-processen, men af en eller anden grund ikke kunne færdiggøre den. Derfor gives barnet endnu en mulighed for at forsætte under vejledning af en god far og mor, så det igen kan gøre fremskridt. På denne måde behøver man ikke længere at tage fødsel i denne materielle verden, men vender tilbage til den åndelige verden, så snart man er fuldkommen i sin Gudsbevidste udvikling.

Krishna siger i Bhagavad-gita: ”Min kære Arjuna, hvis man forstår Min fremkomst, bortgang og aktiviteter, vil man alene igennem denne forståelse blive givet muligheden for at tage fødsel i den åndelige verden, når man er færdig med sin krop.” Man skal opgive sin krop i dag, i morgen eller måske i overmorgen. Man skal. Men en person, der har forstået Krishna, behøver ikke at få en ny materiel krop. Han vender direkte tilbage til den åndelige verden og tager fødsel på en af de åndelige planeter. Krishna siger, at så længe man har en krop, uanset om den er fra Indien, Månen, Solen eller Brahmaloka eller hvor som helst i denne materielle verden, bør man vide, at det har man på grund af syndige handlinger. Der er forskellige grader af syndige aktiviteter, så i henhold til graden af syndighed får man en materiel krop. Derfor er vores virkelige problem ikke, hvordan vi skal spise, sove, parre eller forsvare os. Vores virkelige problem er, hvordan vi kan få en krop, der ikke er materiel, men åndelig. Det er den endelige løsning på alle problemer. Så Krishna garanterer os, at hvis vi overgiver os til Ham og bliver fuldstændigt Krishnabevidste, vil Han beskytte os mod alle reaktionerne fra vores syndige liv.

Dette løfte blev givet af Krishna i Bhagavad-gita, men mange fjolser kunne ikke forstå Krishna. I Bhagavad-gita er de beskrevet som mudhaer. Mudha betyder “fjols”, og Krishna siger i Bhagavad-gita: “De ved ikke, hvad Jeg faktisk er.” Så mange personer misforstod Krishna. Selv om Krishna gav os dette budskab i Bhagavad-gita, så vi kunne forstå Ham, har mange personer alligevel spildt muligheden. Derfor kom Krishna på grund af Sin medfølelse igen som en hengiven og viste os, hvordan vi overgiver os til Krishna. Krishna kom Selv for at lære os, hvordan vi overgiver os. Hans sidste instruktioner i Bhagavad-gita er overgivelse, men folk – mudhaer, fjolser – sagde: ”Hvorfor skal jeg overgive mig?” Af den grund lærer Herren Caitanya Mahaprabhu, selv om Han er Krishna selv, os denne gang, hvordan vi rent praktisk udfører Bhagavad-gitas mission. Det er alt. Caitanya Mahaprabhu lærer os intet nyt, intet andet end den proces, der lader os overgive os til Guddommens Højeste Personlighed, hvilket allerede blev forklaret i Bhagavad-gita. Der er ingen ny viden, men den samme viden bliver forklaret på forskellige måder, så forskellige personer kan tage den til sig og benytte sig af muligheden for at nærme sig Gud. (Fortsættes i næste nummer)

2021-09-30T07:01:13+02:00oktober, 2021|Prabhupada taler ud|

HERREN CAITANYAS FREMKOMST

Af Srila Prabhupada

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også et kapitel i bogen Science of Self Realization. (mere…)

2021-08-30T15:39:30+02:00september, 2021|Prabhupada taler ud|

BHAGAVAD-GITAS UDØDELIGE NEKTAR

Af Srila Prabhupada

Sankaracarya er kendt som mayavadiernes store leder og Herren Sivas inkarnation. De fleste af hans tilhængere ved imidlertid ikke, at i virkeligheden var han en stor vaisnava, der kun prædikede upersonlig mayavada-filosofi på højere ordre for at fordrive buddhismen fra Indien. (mere…)

2021-06-29T06:56:49+02:00juli, 2021|Prabhupada taler ud|

HVAD ER EN GURU? DEL 2

Her følger anden og sidste del af en tale i England fra 1973, hvor Srila Prabhupada diskuterer, hvad en guru virkelig er, hvordan han oplyser os, og hvorfor det er så vigtigt at finde en guru og høre fra ham. Første del bragtes i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna. (mere…)

2021-04-29T13:05:20+02:00maj, 2021|Prabhupada taler ud|

RELEVANTE SPØRGSMÅL, 2

Det følgende er en artikel fra det gamle Back to Godhead den 20. april 1960, dvs. fra tiden, før Srila Prabhupada kom til Vesten. Her diskuterer han videnskaben om sjælen: ” … eftersom et menneske er et rationelt dyr, er det født til at undersøge og stille spørgsmål. (mere…)

2021-01-27T21:51:33+01:00februar, 2021|Prabhupada taler ud|

RELEVANTE SPØRGSMÅL

Det følgende er en artikel fra det gamle Back to Godhead den 20. april 1960, hvor Srila Prabhupada diskuterer videnskaben om sjælen: ” … eftersom et menneske er et rationelt dyr, er det født til at udforske og stille spørgsmål. Jo flere spørgsmål, des større fremgang i kundskab og videnskab … De mest intelligente mennesker undersøger endvidere, hvad der sker efter døden  … ” (mere…)

2021-01-01T18:41:23+01:00januar, 2021|Prabhupada taler ud|

SKØNHED OG SANDHED

Af Srila Prabhupada

Srila Prabhupada bragte første gang dette essay den 20. november 1958 i Indien i det dengang fjortendags magasin Back to Godhead. Det indeholder den uforglemmelige historie om ”flydende skønhed”, hvor Srila Prabhupada dramatisk afslører det grundliggende princip bag menneskelig seksualitet. (mere…)

2020-11-26T06:53:01+01:00december, 2020|Prabhupada taler ud|

TRANSCENDENTAL LITTERATUR I KALIS TID

Af Srila Prabhupada

Følgende er fra en klasse med Srila Prabhupada den 12. september 1973 over Srimad-Bhagavatam 1.5.11.

Oversættelse: På den anden side er den litteratur, der er fyldt med beskrivelser af de transcendentale herligheder ved den ubegrænsede Højeste Herres navn, berømmelse, skikkelse, aktiviteter osv. en helt anden skabelse, som er fyldt med transcendentale ord, der er rettet imod at forårsage en revolution i de ufromme liv i denne verdens vildledte civilisation. (mere…)

2020-04-27T11:31:31+02:00maj, 2020|Prabhupada taler ud|

DISKUSSION AF ARTHUR SCHOPENHAUER, 3

Af Srila Prabhupada

Her afsluttes Srila Prabhupadas diskussion af den tyske filosof Arthur Schopenhauer, der levede fra 1788-1860. Srila Prabhupadas disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa præsenterer elementer af Schopenhauers filosofi, og Srila Prabhupada svarer inspireret og improviseret. (mere…)

2020-04-03T12:06:28+02:00april, 2020|Prabhupada taler ud|

DISKUSSION AF ARTHUR SCHOPENHAUER, 2

Af Srila Prabhupada

Her fortsætter Srila Prabhupadas diskussion af den tyske filosof Arthur Schopenhauer, der levede fra 1788-1860. Srila Prabhupadas disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa præsenterer elementer af Schopenhauers filosofi, og Srila Prabhupada svarer inspireret og improviseret. (mere…)

2020-04-03T12:10:40+02:00marts, 2020|Prabhupada taler ud|

DISKUSSION AF ARTHUR SCHOPENHAUER

Hayagriva: For Schopenhauer er lykke en inaktiv tilfredshed, nirvana. Siden viljen til at leve er den irrationelle trang, der er skyld i alle former for lidelse, er han fortaler for denne verdens tilintetgørelse. I Verden som vilje og forestilling [Die Welt als Wille und Vorstellung] skriver han: ”Vedaerne og Puranaerne har ingen bedre sammenligning end med en drøm for hele kundskaben om den faktiske verden, som de kalder mayas væv … Ja, livet er en lang drøm … Hvad er denne sansede verden andet end min ide? Er det, som jeg er bevidst om, kun som ide, nøjagtig ligesom min egen krop, som jeg er dobbelt bevidst om, på den ene side som ide, på den anden side som vilje?” Han fortsætter med at konkludere, at livet er en projektion af viljen. (mere…)

2020-04-02T10:19:47+02:00februar, 2020|Prabhupada taler ud|

MANIFESTERINGEN AF DHARMA I MENNESKET

Denne artikel bragtes i februar 1972 i Dharmaprakash, et magasin, der blev udgivet af Madhva-sampradayaen i Madras.

At oversætte ordet dharma som religion er ikke perfekt. Den præcise betydning af dharma er ’kendetegn’. Det levende væsen er af natur en uadskillelig del af Guddommens Højeste Personlighed: (mere…)

2019-10-30T14:55:07+01:00november, 2019|Prabhupada taler ud|

SRIMATI RADHARANIS FREMKOMSTDAG

Det følgende er et uddrag fra et foredrag på Srimati Radharanis fremkomstdag den 30. august 1968 i Montreal.

I dag er det Radhastami, Srimati Radharanis fremkomstdag. Srimati Radharani er Krishnas glædesenergi. Krishna er den Højeste Brahman, param brahma. Param brahma param dhama pavitram paramam bhavan [Bg. 10.12]. Param brahma ønsker at nyde. (mere…)

2019-09-03T14:26:56+02:00september, 2019|Prabhupada taler ud|

HVEM ER SKØR?

Hele verden er delt i fraktioner, og alle beskylder de hinanden for at være skøre. Men hvis der intet kriterium er for, hvad der er normalt, hvem kan da afgøre det? Srila Prabhupada diskuterer dette i følgende artikel, der først blev bragt i Back to Godhead nr. 66. (mere…)

2019-07-31T12:32:29+02:00august, 2019|Prabhupada taler ud|

BREV TIL SIR ALISTAIR HARDY

Det følgende er et brev, som Srila Prabhupada skrev den 28. juli 1973 til Sir Alistair Hardy fra Manchester College i Oxford.

Kære Sir Alistair Hardy,

Jeg vil gerne takke Dem mange gange for Deres besøg her i går aftes. Vi havde en rigtig god samtale om religiøse erfaringer, og jeg har omhyggeligt studeret Deres svar til mine spørgsmål. (mere…)

2019-06-30T09:23:13+02:00juli, 2019|Prabhupada taler ud|

ALLE KAN SE GUD

Af Srila Prabhupada

Den vediske litteratur er speciel blandt alle verdens skrifter, for den giver i detaljer en praktisk proces, gennem hvilken man kan rense sin bevidsthed og se Gud ansigt til ansigt. I denne forelæsning fra Los Angeles den 15. august 1972 forklarer Srila Prabhupada: ”Man må være virkelig ivrig efter at se Gud. Man må være meget seriøs og tænke: ”Ja, jeg har hørt om Gud. Så hvis Gud findes, må jeg se Ham.” (mere…)

2019-06-01T07:47:18+02:00juni, 2019|Prabhupada taler ud|

HJERTET PÅ KRISHNAS HENGIVNE, 2

Her afsluttes en klasse med Srila Prabhupada fra New York City den 21. juli 1971. Første del bragtes i sidste nummer.

Med en tilsvarende vaisnava-medfølelse siger Pariksit Maharaja til Sukadeva Gosvami: ”Du har beskrevet forskellige slags helvedesagtige livstilstande. Fortæl mig nu, hvordan de, der lider, kan blive befriet. Vil du ikke forklare dette for mig?” (mere…)

2018-07-31T13:50:58+02:00august, 2018|Prabhupada taler ud|

HJERTET PÅ KRISHNAS HENGIVNE

Det følgende er en klasse med Srila Prabhupada fra New York City den 21. juli 1971.

I dag vil jeg gerne tale om forherligelsen af Guds hellige navn. Dette blev diskuteret mellem Maharaja Pariksit og Sukadeva Gosvami i forbindelse med en brahmana, der var meget degraderet og forfalden til alle slags syndige aktiviteter, men blev reddet blot ved at fremsige det hellige navn. Denne historie findes i Srimad-Bhagavatams 6. Bog. (mere…)

2018-07-01T17:41:07+02:00juli, 2018|Prabhupada taler ud|

KRISHNA INVITERER OS

Srila Prabhupada forklarer i denne klasse fra Vrindavana, Indien, i 1972, hvordan vi ved at overvinde vores materielle ønsker kan forstå Gud og værdsætte Hans kærlighed til os.

tac chraddadhana munayo
jnana-vairagya-yuktaya
pasyanty atmani catmanah
bhaktya sruta-grhitaya

”Den Absolutte Sandhed erkendes af den seriøst videbegærlige studerende eller vismand, der er veludrustet med viden og utilknyttet, ved at gøre hengiven tjeneste og lytte til Vedanta-sruti.” (Srimad-Bhagavatam 1.2.12) (mere…)

2018-05-01T10:50:19+02:00maj, 2018|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD, 4

Her afsluttes Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for.

Bemærk, at citaterne fra Kierkegaard er oversat fra engelsk og således ikke er Kierkegaards oprindelige danske tekst. (mere…)

2018-01-11T03:56:15+01:00januar, 2018|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD, 3

Her fortsætter Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for. (mere…)

2017-11-26T21:26:01+01:00december, 2017|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD, 2

Her fortsætter Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for. (mere…)

2017-10-31T06:54:38+01:00november, 2017|Prabhupada taler ud|

SRILA PRABHUPADA DISKUTERER SØREN KIERKEGAARD

I sine diskussioner af Vestens filosoffer havde Srila Prabhupada en række samtaler om Søren Kierkegaard med sine to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige citater fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem impromptu. Der er således ikke nødvendigvis tale om en fuldstændig eller helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. For os er det interessante blot Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for. (mere…)

2017-09-29T09:18:53+02:00oktober, 2017|Prabhupada taler ud|

HVEM ER SKØR? 2. DEL

Dette er anden og sidste del af et berømt essay, som Srila Prabhupada skrev i 1966 som svar på nogle psykiatriske myndigheders beskyldninger om, at hans disciple var sindsyge eller skøre. Her er det i en oversættelse fra Back to Godhead, hvor det blev bragt i nr. 66 fra 1974. Første del blev bragt i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna (5.2017). (mere…)

2017-06-19T10:52:03+02:00juni, 2017|Prabhupada taler ud|

HVEM ER SKØR?

Dette er et berømt essay, hvor Srila Prabhupada tager til genmæle over for beskyldningen om, at Krishnas hengivne skulle være skøre, fordi de afviger fra det materielle samfunds normer. Essayet er en oversættelse fra Back to Godhead, nr. 66 fra 1974. (mere…)

2017-04-28T19:13:35+02:00maj, 2017|Prabhupada taler ud|

CIVILISATION OG TRANSCENDENS, 9

Her fortsætter de svar, Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

Mærk enheden – med en forskel

Pusta Krishna: Det næste spørgsmål er temmelig interessant, Srila Prabhupada. ”Er det ikke muligt for alle slags spiritualister, uanset om de er advaitaer [tror på selvets enhed med Gud], dvaitaer [ttror på en fuldstændig forskel imellem selvet og Gud] eller visistadvaitaer [tror på en kvalificeret enhed mellem selvet og Gud], at finde sammen i stedet for at fortsætte med at være isoleret som stridende fraktioner?” (mere…)

2017-01-31T19:05:48+01:00februar, 2017|Prabhupada taler ud|

Civilisation og transcendens, 7

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

Nu kan man så sige: ”Krishna er ikke længere tilstedeværende, så hvordan kan jeg overgive mig til Ham?” Krishna er ikke længere tilstedeværende? Krishnas instruktioner er der – Bhagavad-gita. Hvordan kan folk sige, at Krishna ikke længere er tilstedeværende? Fordi Krishna er absolut, er Han ikke forskellig fra Sine ord. Krishnas ord og Krishna Selv er det samme. Det er betydningen af Absolut Sandhed. (mere…)

2016-11-01T11:52:39+01:00november, 2016|Prabhupada taler ud|

Yoga

– Af Srila Prabhupada –

Til december udkommer en ny bog på dansk, Yoga, der er en oversættelse af Srila Prabhupadas The Perfection of Yoga. I den anledning bringer Nyt fra Hare Krishna et af bogens kapitler. (mere…)

2016-09-30T18:13:00+02:00oktober, 2016|Prabhupada taler ud|

Civilisation og transcendens, 6

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

Pusta Krishna: Så er konklusionen i Vedanta-sutra og Srimad-Bhagavatam én og samme ting – bhakti?

Srila Prabhupada: Ja. Find dette vers: kamasya nendriya-pritir (mere…)

2016-09-01T06:31:07+02:00september, 2016|Prabhupada taler ud|

Civilisation og transcendens, 4

– Af Srila Prabhupada –

Her fortsætter de svar, som Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal. Bemærk, at vi har givet serien en anden titel, Civilisation og transcendens, der bedre afspejler den oprindelige titel end det,vi kaldte den i de første tre afsnit (’Religion uden forestilling om Gud’ var egentlig blot kapiteloverskriften til det første afsnit i serien). (mere…)

2016-05-30T19:11:33+02:00juni, 2016|Prabhupada taler ud|

Diskussion af Søren Kierkegaard, del 1

Srila Prabhupada havde over en årrække diskussioner af forskellige vestlige filosoffer med to af sine disciple, Syamasundara og Hayagriva Dasa. Deres diskussion af Søren Kierkegaard bragte vi i Nyt fra Hare Krishna for snart femten år siden, men da mange af vores nuværende læsere ikke har læst denne diskussion, er vi blevet opfordret til at bringe den igen. (mere…)

2014-10-01T12:47:21+02:00oktober, 2014|Prabhupada taler ud|