Astrologen Sarvajna mødte engang en fattig mand. Da han læste hans horoskop, blev han forbavset. ”Hvorfor er du så fattig? Din far var en meget rig mand. Desværre døde han på et fremmed sted og kunne ikke afsløre, hvor hans skat var gemt.“

Sarvajna fortsatte: ”Hvis du imidlertid går hjem til jeres families hus og graver der, vil du finde skatten. Du må ikke grave på sydsiden, for en sværm af hvepse vil angribe dig der. Hvis du graver på vestsiden, vil du blive så forstyrret af et spøgelse, at din hånd ikke en gang vil kunne røre ved skatten. På nordsiden er der en stor slange, der vil fortære dig, hvis du graver der. Graver du imidlertid på østsiden, vil du omgående komme i kontakt med skatten, så snart du begynder at grave.“

En historie fra Caitanya-caritamrta. Den har flere pointer. For det første er vi alle rige og lykkelige væsener, selv om vi lige nu lever, som om vi er fattige, for vi er sønner af den rigeste person, Krishna. En anden pointe er, at kun bhakti kan give os skatten. Sydsiden repræsenterer materielle aktiviteter og materielle religiøse ritualer. Vestsiden sigter til tom kultivering af viden, jnana, og nordsiden er det mystiske yoga-system. Ingen af disse kan give det levende væsen dets oprindelige lykke – skatten. Kun bhakti kan gøre dette. En tredje pointe er, at bhakti giver skatten omgående, så snart man begynder at grave.