Der er en historie om den engelske premierminister Gladstone (1809-98). En af hans ministre havde et vigtigt møde med ham. Da han kom hjem til premierministeren, fik han imidlertid at vide, at Gladstone var optaget af et andet vigtigt møde, og blev bedt om at vente. Efter et stykke tid spurgte ministeren sekretæren, om Gladstone dog ikke snart var færdig. Han fik at vide, at der ville gå lidt tid endnu. Han ventede, men fik atter at vide, at Gladstone ikke var færdig endnu.

På et tidspunkt gik sekretæren ud, og ministeren, der var blevet utålmodig, sneg sig ind til premierministeren. Han åbnede langsomt døren på klem og så til sin forbavselse premierministeren kravle rundt på gulvet på alle fire, imens hans barnebarn sad på ryggen og sagde: ”Hyp, hyp.” Det var premierministerens vigtige møde.

Srila Prabhupada forklarede, at selv om Krishna på samme måde er den mest magtfulde person, finder Han alligevel større nydelse i at underkaste Sig Sine rene hengivne og blive deres tjener ligesom i Bhagavad-gita, hvor Arjuna befaler, og Krishna udfører hans ordrer.