Engang i Indien, da Srila Prabhupada opholdt sig i Mayapur, besøgte to af hans vesterlandske disciple et tempel, hvor de hørte en sjov kommentar fra en pujari. Imens Srila Prabhupadas mænd havde darsana med Deiteten, så pujarien ud til at værdsætte deres ærefrygt og adfærd.

”Fortsæt med at gøre hengiven tjeneste,“ rådede pujari-brahmanaen dem, ”så vil I måske i jeres næste liv blive født som brahmanaer.”

Disciplene kom senere tilbage til Srila Prabhupada og fortalte ham, hvad der var sket. Prabhupada smilede og fortalte en historie.

Der var engang en gammel kone, der boede i en afsides landsby. En dag kom den engelske distriktsmagistrat på besøg i hendes by (på den tid var en magistrat leder over et helt distrikts politietat såvel som over dets domstole). Den gamle kone havde været involveret i en strid omkring besiddelse af et stykke jord, som nogle af hendes slægtninge forsøgte at tage fra hende. Nogle venner rådede hende til at opsøge magistraten og fremlægge sagen for ham til en afgørelse. Så snart hun gjorde dette, afsagde han straks en kendelse i hendes favør og sørgede for, at jordstykket blev skrevet i hendes navn. Henrykt forsøgte den gamle dame at velsigne magistraten.

”Jeg velsigner dig,” sagde hun, ”at i dit næste liv vil du blive født som politibetjent.”

Srila Prabhupada forklarede, at i den gamle kones verden var stillingen som politibetjent den højeste, hun kunne forestille sig. Srila Prabhupada fortsatte: ”På samme måde ved disse kaste-brahmanaer ikke, at ren hengiven tjeneste er en meget højere ting end at blive født som en brahmana.”

Fortalt af Bhakticaru Swami.