Der sad en gruppe lænestolsfilosoffer under et træ. Træet var et æbletræ, og der boede også en krage i træet. Under en af deres eksistentielle debatter holdt de en pause, hvor de strakte deres trætte korpuser, lagde hovederne bagover og kiggede op i æbletræet. I det øjeblik skete der noget. Kragen lettede fra en gren, og et æble faldt til jorden fra samme gren.

”Så I det!” sagde den ene lænestolsfilosof. ”Kragen lettede fra grenen, hvilket fik æblet til at falde til jorden.”

”Jeg tror, du trænger til briller, kære ven,” svarede en anden lænestolsfilosof tilbage. ”Æblet løsnede sig fra grenen, og kragen blev skræmt og fløj væk.”

”Ingen af jer har ret,” afbrød en tredje lænestolsfilosof. ”De to hændelser fandt sted samtidigt ved et rent tilfælde uden nogen kausal sammenhæng mellem de to begivenheder.”

En ny eksistentiel debat om æblet og kragen brød ud, og filosofferne blev lidenskabeligt revet med, som gjaldt det deres liv. Imens debatten var på sit højeste, kom en lille dreng forbi. Først blev han forbavset, så kiggede han på filosofferne og dernæst på æblet. Stille og roligt gik han hen og samlede æblet op. Efter med hengivenhed og kærlighed at have ofret æblet til Krishna satte han tænderne i det og … Hare Krishna!