I en by boede den lærde pandita Bhagavan, der var gode venner med kongen på grund af sin store lærdom. Dette huede imidlertid ikke kongens ministre, der udtænkte et komplot for at bryde panditaens forhold til kongen.

Først fortalte de portvagten, at kongen havde forbudt Bhagavan at komme til paladset og skulle formenes adgang, næste gang han viste sig. Da kongen derefter ikke havde fået besøg af Bhagavan et stykke tid, spurgte han til ham, og ministrene svarede: ”Bhagavan er død.” Kongens læge var også med i komplottet og bekræftede, at Bhagavan var død.

Nogle dage senere kom kongen ud af paladset for at gå sig en tur, og Bhagavan forsøgte at benytte sig af lejligheden til at hilse på ham. Men kongens ministre og tjenestefolk dannede en tæt menneskemur omkring ham, og Bhagavan kunne ikke komme i nærheden af ham. Bhagavan blev desperat og klatrede op i et træ, hvorfra han råbte til kongen: ”Konge, her er jeg, din Bhagavan Pandita.” Så snart kongen fik øje på ham, råbte ministrene og tjenestefolkene i kor: ”Åh nej, Bhagavan Pandita er blevet et spøgelse efter sin død. Se, han sidder oppe i træet og kalder på dig. Lad os komme væk herfra!”

Da så mange folk sagde den samme ting, troede kongen, at det var sandt og gik hurtigt fra stedet, imens Bhagavan sukkede oppe i træet: ”Hvor stærke intriger er! Nu er selv Bhagavan Pandita blevet et spøgelse!”

Fortalt af Bhaktisiddhanta Sarasvati for at illustrere de illusioner, som den offentlige mening skaber under indflydelse af ateister. Kun af den grund tror de fleste, at religion er et emne på linie med verdslige emner.