Der var en ung prins, der som dreng var i gurukula og asrama hos en åndelig mester. Han måtte leve et strengt disciplineret liv med at stå meget tidligt op om morgenen, lave yajna, puja, recitere Hare Krishna osv.

Hele dagen igennem skulle han være travlt engageret i forskellige praktiske pligter inklusive at gå ud og tigge på guruens vegne. Derudover var der selvfølgelig selve undervisningen, hvor han var tvunget til at læse og studere mange emner.

En dag kiggede han fra asramaen ned i landsbyen, hvor han fik øje på nogle af landsbyens børn løbe rundt hele dagen og lege. Prinsen følte et stik af misundelse, men sagde intet. Hans guru lagde dog mærke til det og forstod straks, hvad prinsen tænkte.

”Så du ville gerne have lov til at lege hele dagen ligesom de andre drenge?” spurgte guruen.

Prinsen svarede: ”Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal følge sådan en streng disciplin og har ingen frihed til at gøre, hvad jeg har lyst til. Hvorfor må jeg ikke være ligesom de andre børn på min egen alder?”

”Du er en kongesøn,” svarede guruen. ”Disse børn er sudraer. Ikke fordi de automatisk er født til at være sudraer, men det bliver deres skæbne, fordi de får lov til frit at lege i et par år nu uden at blive disciplineret. Som resultat kommer de til at slave resten af livet, som du allerede ser deres forældre gøre det. Du bliver derimod disciplineret og er din gurus slave nu, men resultatet er, at du bliver herre over dig selv, så du bagefter kan blive konge og leve et liv i velstand og opleve en langt større frihed resten af dit liv, end disse børn nogensinde vil gøre det.”

Fortalt af Vasanta Prabhu under et foredrag over Srimad-Bhagavatam. Han fortalte også en historie om en skomager, der blev misundelig på kongen. Følgelig gav kongen ham lov til at prøve at være konge i en uge, men allerede efter to dage kom skomageren tilbage til kongen og tiggede ham om at få lov til at være en fattig skomager i stedet for at være konge.

Det fik en af tilhørerne til at fortælle en anden historie om en skomager, der lavede et par sko til kongen. Kongen var så tilfreds med skoene, at han sagde til skomageren, at han kunne få opfyldt et ønske. Skomageren svarede: ”Giv mig lov til at være konge i én dag” Det gik kongen med til. Skomageren satte sig da på kongens trone, og straks deklarerede han: ”Fra i dag skal alle penge laves af læder.” Kongen blev vred og trak ham ned fra tronen. ”Du er og bliver ikke andet end en skomager.”