En elev spurgte sin mester: ”Mester, hvornår får jeg Gud at se?”

Mesteren: ”Når du er lige så desperat med længsel som en mand, der tørster efter vand, efter at han har ligget i ti dage og nætter uden at drikke i ørkenen ved pyramiderne. Du skal længes efter Gud på samme måde med en følelse af, at du ikke kan leve så meget som et sekund mere uden Ham. Kun da, når din stærke iver fordriver din lyst til sanserne, vil Han komme til dig.”

Eleven: ”Jeg spørger mig selv – har jeg beslutsomhed nok til at fortsætte ad denne vej?”

Mesteren: ”Tro, loyalitet og overgivelse er forudsætninger. Hav tro på, at Han er til stede ligesom luften. Forbliv loyal over for Herren – i gode og dårlige tider – ligesom åndedrættet, der altid er hos dig, uanset om du vil det eller ej.

Overgiv dig til sidst til Ham lige så naturligt, som en mand, der lider af søvnløshed, glemmer denne verden og overgiver sig ubetinget til pludselig søvn.”

Elev: ”Jeg er en aktiv person. Er der noget, jeg kan gøre?”

Mesteren: ”Tjen Ham uselvisk ligesom Solen, der tjener hele skabelsen uden at bekymre sig om dens indstilling til Solen. Og hvis du giver din kærlighed til Gud, vil du ikke blot få Ham at se, men også glæde Ham. Da vil et univers af ubeskrivelig fryd åbne sig for dig.”

Fortalt af Sacinandana Swami.