Der var marked, og tusinder af mennesker kom. En gammel dame boede ved siden af markedet. Da hun så de mange mennesker, begyndte hun at græde. ”Hvorfor græder du?” spurgte hendes søn.

”Hvordan skal vi få plads til dem alle i aften? Så mange mennesker er kommet,” svarede hun.

Sønnen måtte trøste hende med, at det for det første ikke var hendes problem, og at alle for det andet ville være væk ved middagstid.

Det var Srila Prabhupadas svar, da nogle spurgte, hvad der ville ske med den materielle verden, hvis alle blev Krishna-bevidste og vendte tilbage til Guddommen.