En konge udsendte engang et dekret om, at han ville give gratis mad til alle dovne mænd i hele byen. Med omgående virkning kunne enhver, der var doven, blive bespist i stadens offentlige forsamlingshus. Hundredvis af dovne mænd flokkedes for at spise gratis.

Men imens de bedst sad og spiste, sagde kongen til sin førsteminister: ”Sæt ild på huset.” Ministeren satte omgående ild på bygningen. Da huset var i brand, blev der en råben og en skrigen, og alle de dovne mænd kæmpede for at komme ud.

Kun to dovne mænd blev tilbage. Begge lå på gulvet.

Den ene dovne mand sagde til den anden dovne mand: ”Er der ikke ved at være lidt varmt her?”

Den anden dovne mand svarede: ”Bare vend dig om på den anden side.”

Kongen sagde: ”De to er virkelig dovne. Giv dem noget at spise. De andre lod blot, som om de var dovne.”