Nogle mus blev engang plaget af en kat. Igen og igen kom katten og åd musene. En dag besluttede musene, at det skulle være slut, nu måtte der gøres noget. Så de holdt møde og diskuterede, hvad der kunne gøres. Flere forslag kom frem, men ingen syntes at kunne bruges, indtil den yngste mus kom med en idé.

”Jeg foreslår, at vi hænger en klokke rundt om kattens hals,” foreslog han. ”Så kan vi altid høre, når den kommer.”

”Ja, ja, god ide,” lød det fra alle sider, og forslaget blev vedtaget.

En af de gamle mus var forblevet tavs. Nu tog han ordet. ”Hvem har I tænkt jer skal hænge klokken rundt omkring kattens hals?” spurgte han. Tavshed. Ingen sagde noget. Til sagde musen, der var kommet med forslaget om at hænge en klokke på katten: ”Lad os nedsætte en komité.”

Så musene nedsatte en komité til at finde ud, hvordan katten skulle få en klokke rundt om halsen. Komitéen sidder endnu.

Fabel af Æsop