En sadhu gik sammen med sine disciple og talte med dem, da de kom forbi en døende pytonslange. Slangen var dækket af insekter, der allerede var i gang med at æde dens krop. Sadhuen blev meget alvorlig og talte ikke i et langt stykke tid. Omsider spurgte en af disciplene ham, hvorfor han var så alvorlig.

Han svarede: ”I slangens forrige liv var han en guru. Insekterne var hans disciple.”