Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

I april 1973 talte Srila Prabhupada under en lang morgentur i Venice Beach, Los Angeles, om moderne videnskab og videnskabsmænd.

Med filosofisk stringens, gennemgribende sund fornuft og afvæbnende bramfrihed eksponerede han, hvor snæversynede og ulogiske videnskabsmændenes alment accepterede teorier om livets oprindelse er. Blandt Prabhupadas ledsagere på hans morgenvandring var Dr. Thoudam Singh, en organisk kemiker, der optog samtalen på bånd. Dette er sidste del af samtalen.

Karandhara: Videnskabsmændene hævder, at Jorden blev skabt via biologisk kemi, og de nægter at undervise i, at Gud skabte Jorden, for de er bange for, at alle andre i så fald vil anse dem for at være fjolser.

Srila Prabhupada: Hvis deres kemi og biologi er så avanceret, hvorfor skaber de så ikke noget? De hævder, at de vil være i stand til at skabe liv engang i fremtiden, men hvorfor først i fremtiden? Livet er allerede skabt. Er videnskaben baseret på fremtiden? Vi burde ikke stole på fremtiden, uanset hvor behagelig vi end måtte tro, den bliver. Alle og enhver tror, at fremtiden bliver behagelig, men hvordan kan vi vide os sikre på det? De må acceptere, at de ikke kender til den virkelige sandhed. De kan end ikke frembringe et græsstrå gennem deres biologiske eller kemiske eksperimenter. Ikke desto mindre hævder de, at skabelsen produceres gennem en biologisk eller kemisk metode. Hvorfor sætter ingen spørgsmålstegn ved dette vanvid?

Dr. Singh: Når de gør sig tanker om livets oprindelse, påstår de i sidste ende, at alt skabes fra stof. Med andre ord stammer levende væv fra dødt stof.

Srila Prabhupada: Hvor kommer det levende væv fra nu? Opstod det fra dødt stof i fortiden, men ikke i dag? Hvordan formes myren? Dannes den ud af jorden? Selv ikke en myre opstår af dødt stof. Hvilket bevis har de for en sådan teori? Darwin påstod, at der ikke eksisterede et virkeligt intelligent menneske i Oldtiden, at mennesket udviklede sig fra aben. Hvis der ikke fandtes en intelligent hjerne i Oldtiden, hvordan kan det så være, at disse vediske skrifter blev nedfældet for tusinder og atter tusinder af år siden? Hvordan forklarer de en vismand som Vyasadeva?

Dr. Singh: De har ingen forklaring. De siger blot, at vismændene var ukendte skovboere.

Srila Prabhupada: De har muligvis ikke kendskab til Vyasadeva, men ikke desto mindre var han til stede. Hvordan kan det være, at han var begavet med en sådan hjerne? Vi har måske ikke hørt om ham, men hans værker er der, og hans filosofi, hans sprog, lingvistik, poesi og verbale styrke er der. Vi kender måske ikke personen, men vi kan værdsætte hans hjerne.

Dr. Singh: Eksisterede alle dyrearterne ikke fra begyndelsen?

Srila Prabhupada: Jo. Samtidig skabelse bekræftes af Bhagavad-gita. Alle slags dyr, mennesker og halvguder eksisterede lige fra begyndelsen. Et levende væsen ønsker en bestemt slags krop, og Krishna tildeler den. Fordi vi ønsker tingene arrangeret på en bestemt måde, omgås vi med bestemte materielle naturkvaliteter. Ifølge éns omgangskreds modtager man en bestemt slags krop. De psykologiske energier, sindet, tankevirksomheden, følelserne og viljen afgør den bestemte situation og form for krop, det levende væsen modtager. Evolutionsprocessen finder sted, men det er ikke en artsevolution. Det er ikke sådan, at en livsart udvikles fra en anden, for som Krishna siger:

avyaktad vyaktayah sarvah
prabhavanty ahar-agame
ratry-agame praliyante
tatraivavyakta-samjnake

“I begyndelsen af Brahmas dag bliver alle levende væsener manifesteret fra deres umanifesterede tilstand, og når natten atter falder på, opgår de igen i det umanifesterede.”

Evolutionen består af den åndelige udvikling, det levende væsen gennemgår i de forskellige livsarter. Hvis man kommer ind i en fiskekrop, må man gennemgå evolutionsprocessen trin for trin. Hvis man er på toppen af trappen, og man af den ene eller anden årsag falder ned, må man igen kravle op ad den evolutionære trappe, trin for trin. Videnskabsmændene kan selvfølgelig ikke forstå dette, fordi de er så travlt beskæftigede med deres forskning. Hvis man fortæller dem, at de vil blive til træer i deres næste liv, vil de tro, at man er blevet skør. Hvad kan vi lære gennem forskning, når det kommer til stykket? Hvis man er bekendt med årsagen til alle årsager, vil man have kendskab til alt, der kan kendes, og intet vil forblive ukendt. Som der står i Vedaerne, yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati. Hvis vi kender den Absolutte Sandhed, vil alle andre sandheder kendes, men hvis vi ikke kender den Absolutte Sandhed, befinder vi os i uvidenhed. Man er måske ikke en officiel videnskabsmand eller filosof, men man kan udfordre enhver og tappert argumentere, hvis man blot kender én ting – Krishna.

Denne nutidige civilisation er pavestolt af sin uafhængighed, men i virkeligheden er den afhængig af olie. Hvis olieforsyningen standses, hvad vil disse slyngelvidenskabsmænd så gøre? De vil ikke kunne foretage sig noget som helst. Lad dem forsøge at skabe tilstrækkelig olie til hele deres civilisation i deres reagensglas. På nuværende tidspunkt er der mangel på vand i Indien. Hvad kan disse videnskabsmænd gøre ved det? De har muligvis kendskab til vands kemiske sammensætning, men de kan ikke frembringe det, når der er udbredt knaphed. De kræver hjælp fra skyerne, hvilket alt sammen er Guds plan. Faktisk kan de ikke foretage sig noget som helst. De drog til Månen, men alt, de bragte med sig hjem oven på alt det hårde arbejde, var lidt sten og støv. Slyngelstaten pålægger borgerne skatter og bruger pengene skødesløst. Dette er deres såkaldte intelligens. For dem er det blot et aktiv, intet andet. Politikerne har ingen sympati eller medlidenhed. De er ligeglade med, at de hårdt tjente penge tages fra borgernes lommer, og de bruger dem på at sende store raketter til fremmede planeter. Alt, de gør, er at love at fragte mere støv hertil. Først anskaffer de en håndfuld støv, dernæst lover de at tage tonsvis med tilbage. Hvad er meningen bag dette vanvid?

Karandhara: De tror, at der måske er liv på Mars.

Srila Prabhupada: Om de tror det eller ej – hvad er pointen? Hvad vi ved med sikkerhed, er, at der er liv her. Det er de klar over, men alligevel er de i gang med at kæmpe mod og dræbe liv. Her er der liv. Her er der et menneske. Livet er her utvivlsomt, men de har travlt med at dræbe det med deres store bomber. Dette er deres såkaldte videnskabelige fremskridt.

Dr. Singh: De er nysgerrige efter at vide, hvad der foregår på andre planeter.

Srila Prabhupada: Hvilket vil sige, at de bruger alle disse penge blot for at tilfredsstille deres barnlige nysgerrighed. De er i stand til at bruge så mange penge for at tilfredsstille deres nysgerrighed, men når de fattige lande beder dem om hjælp, siger de, at der ingen penge er at finde. De er stolte af at drage til Månen, men hvorfor undersøger de ikke, hvordan man kommer til Krishnas Goloka Vrindavana? Hvis de tager derhen, vil al deres nysgerrighed tilfredsstilles. De vil blive gjort bekendt med, at der hævet over den lavere energi findes en højere åndelig energi. Denne materielle energi kan ikke fungere uafhængigt. Den åndelige energi må hjælpe til. Materielle elementer skabes ikke af sig selv. Det er sjælen, der er kreativ. Vi kan forsøge at skabe noget med stof, men stoffet skaber ikke sig selv. Brint og ilt kommer kun i kontakt, når den højere energi sætter dem i bevægelse. Kun tåber kan tro, at hele den kosmiske manifestation, der ikke er andet end stof, skabes automatisk. Vi har måske en flot bil, men hvis der ikke er nogen til at føre den, til hvilken gavn er den så? Medmindre en person ved, hvordan man anvender en maskine, medmindre en person trykker på en knap, er maskinen ubrugelig. Ligeledes kan den materielle energi intet foretage sig uden den højere energi. Bag denne vidunderlige kosmiske manifestation er den højere energi. Alt dette er at finde i skrifterne, men folk vil ikke tro det.

Faktisk er alt Guds ejendom, men folk gør krav på denne ejendom, enten til sig selv eller til deres land. Nu tales der om overbefolkningsproblemet, men faktum er, at Gud sørger for os. Der er tilstrækkeligt med land og fødevarer, hvis det anvendes ordentligt. Folk skaber kunstige problemer, og videnskabsmændene hjælper til ved at give dem så mange destruktionsredskaber. De opildner blot slynglerne og tyvene, der forsøger at anvende Guds ejendom. Hvis man hjælper en morder eller en tyv, bliver man selv til en forbryder. Er det ikke sådan, det forholder sig? Der er så mange problemer i verden, fordi videnskabsmændene bistår tyvene. Derfor er de kriminelle. Stena eva sah. Den, der ikke anerkender Guds ejendom, er en tyv.

Vores mission er at bringe disse slyngler til fornuft. Nu må vi finde en måde at gøre det på. Slynglerne lider, men de burde ikke lide, for de er Guds sønner. De ved ikke, at Gud eller glæde findes. De kender intet til lykke eller evigt liv. De udfører så mange undersøgelser og lever i 50, 60 eller 70 år. Hvad der sker bagefter, ved de ikke. De ved ikke, at livet er evigt. Deres situation er ligesom et dyrs. Et dyr ved ikke, hvad der kommer efter livet, ej heller skænker det det en tanke. Det ved ikke, hvorfor det er her, eller hvad værdien af livet er. Under mayas indflydelse fortsætter dyret blot med at spise, sove, forsvare sig, parre sig og dernæst dø. Det er alt. Folk knokler så hårdt, men hvad nytter det? De siger, at de slider så hårdt for at berige den næste generation, men hvad skal rigdommen til for? Dét kan de ikke svare på. Denne Krishnabevidsthedsbevægelse er ment til at give livet et ægte formål ved at placere Krishna, Gud, i centrum for alting. Derfor er det til gavn for videnskabsmændene at sætte sig ind i denne vigtige bevægelse.