– Af Srila Prabhupada –

Det følgende er et brev, som Srila Prabhupada skrev til sin discipel Umapati Dasa den 9. juli 1971.

Min kære Umapati.

Modtag mine velsignelser. Jeg har fået dit brev af 5. juli 1971 og har omhyggeligt noteret mig indholdet. Du skriver for at fortælle mig, at du ikke forstår denne bevægelse, men hvis du ikke forstår denne bevægelse efter så mange år, hvornår vil du da forstå? Du har været med i denne bevægelse lige fra begyndelsen af, og du siger, at du ikke forstår den. Hvad skyldes det? Og du har så mange spørgsmål. Det er i orden, men du vil fortsætte med at stille spørgsmål hele livet igennem og aldrig forstå. Så hvorfor stille så mange spørgsmål?

Du har klaget over de hengivne, der har mishandlet deres hustruer og børn, men det er ikke eksemplet. De, der har forladt denne bevægelse, er ikke eksemplet. Så hvorfor citerer du dem som eksempel? Der er så mange hengivne som Dayananda, Syamasundara, Hayagriva og andre, der lever meget fredeligt sammen med deres kone og børn. Der er så mange. Så hvorfor tage dårlige eksempler. Der er så mange gode eksempler, der kan nævnes. Jeg har fået så mange af mine disciple gift. Gurudasa, Tamala, der er så mange, der lever fredeligt. Hvis en eller anden har forladt, er han forkert på den og ikke eksemplet.

Så du er grhastha. Du bør sætte et eksempel. Jeg ved ikke, hvorfor du rejste fra Europa uden at rådføre dig med mig. Hvad tvang dig til at forlade Europa? Du var engageret i oversættelsesarbejde, og lige pludseligt tog du af sted, og nu klager du over andre. Jeg blev meget overrasket, da du forlod Europa. Alle, der på en eller anden måde er engageret i Samfundets arbejde, deres position er højere.

GBC-medlemmer skal ganske enkelt sørge for, at tingene kører. Andre centre har en præsident, sekretær osv., og de bestyrer det selv. Det er formlen. Så hvordan bliver det nu til, at GBC er den endelige autoritet? De skal blot holde øje med, at alting kører, som det skal, det er alt.

Og hvis du ikke kan give 50 procent af din indkomst, hvem presser dig da? Det er frivilligt. Hvis du ikke har midlerne, hvem kræver det da af dig? Så disse ting sker specielt for dig, ikke for andre. Der er så mange grhasthaer, og de mærker ikke noget besvær. De har helliget deres liv til Herrens tjeneste. Og de fleste af GBC-medlemmerne er husholdere. Du kan også vælges. Positionen er åben for alle grhasthaer. Men hvis du bor for dig selv og kun tjener til dig selv og din kone, hvordan kan du da forvente at have en god position i Samfundet? Alle tjener til deres kone og familie, så hvis du også gør det, hvad er da forskellen på et sådant arbejde og en karmis?

Der er mange grhasthaer, der tjener til og spenderer på et bestemt center. På samme måde kan du også åbne et center, bo separat som præsident og stå ordentligt for templet. Men hvis du ikke laver noget og blot lever som grhastha, hvad er da nytten af at kritisere andre? Hele bevægelsen handler om at gøre tjeneste.

I håb om, at dette møder dig ved godt helbred.

Din evige velønsker,

A.C. Bhaktivedanta Swami