Den følgende samtale mellem Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada og hans disciple fandt sted i Bhuvanesvara, Indien, i februar 1977.

Hengiven: Prabhupada, du har sagt: “At prædike Guds budskab er en utaknemmelig opgave.”

Srila Prabhupada: Ja, se blot på Jesus Kristus, som blev korsfæstet. Hvad var hans fejl? Han underviste blot i Gudsbevidsthed. Men selvfølgelig blev han ikke dræbt. Ingen kan dræbe Herrens rene hengivne.

Hengiven: Men utaknemmelige mennesker forsøgte.

Srila Prabhupada: Ja, selv en så stor personlighed som Guds søn. Han ønskede at give Gudsbevidsthed, og som tak blev han korsfæstet. Vi anser ikke Jesus Kristus for ubetydelig. Vi giver ham al ære. Han er en ren repræsentant for Gud. Naturligvis indrettede han sin prædiken ifølge tid, sted og omstændighed eller efter den tid og det område og folks mentalitet, hvor han var. I alle tilfælde er han en ren repræsentant for Gud.

Hengiven: Han var oven i købet i stand til at gøre sin prædikering på blot tre år.

Srila Prabhupada: Han havde så lidt tid til at prædike, men alligevel var det, han gjorde på tre år, så fantastisk.

Hengiven: Ja, han har været verdensberømt i de sidste 2.000 år.

Srila Prabhupada: Ja, det er ikke til at afvise. Medmindre Kristus er Guds repræsentant, hvordan kan han da blive så vedvarende berømt? Dette ved vi – Kristus repræsenterer Gud.

Da en præst i Melbourne spurgte mig: “Hvad er din opfattelse af Jesus Kristus?” fortalte jeg dem: “Han er vores guru.” Det værdsatte de meget højt. Kristus prædiker bevidsthed om Gud. Derfor er han vores guru, vores åndelige mester. Det er et faktum. Forstå ham ikke på anden måde. Han er vores guru. Og Kristi navn – oprindeligt blev han kaldt “Jesus af Kristus.” Er det ikke sandt?

Hengiven: Jo.

Srila Prabhupada: Jesus af Faderen. Jesus af Kristus. Og den Fader, den Kristus, er Krishna. Krista er blot en anden udtale af Krishna. Og fra Jesu Kristi lære kan vi selvfølgelig forstå, at han repræsenterer Gud.

Hengiven: Åh ja. Hvad han lærte, hvad han gav til sine oprindelige disciple – han gav dem eksempler som: “Fuglene bekymrer sig ikke om deres føde, og alligevel sørger Gud for alle deres behov. Så hvorfor skulle I bekymre jer om mad eller andre fornødenheder? Følg blot Guds lov og lær andre at gøre det samme. Gud giver mad til fuglene. Tror I, at Han ikke vil give jer mad?”

Srila Prabhupada: Ja, det sagde han, gjorde han ikke? Det er et faktum. Det er vores mission: enkel levevis og høje tanker. Intet behov for sådan et stort bombastisk økonomisk arrangement. Afhæng af Guds naturlige økonomiske arrangementer: jordens produkter og koens mælk. Og den vigtigste ting: brug jeres uvurderlige menneskeliv til at blive Gudsbevidste.

Hengiven: Så Kristus var en ren hengiven af Gud, og han underviste i hengivne principper.

Srila Prabhupada: Ja. Somme tider laver folk propaganda for, at Kristus kan have spist fisk eller selv kød. Men selv hvis dette var sandt, ville han kun have gjort det, hvis intet andet var tilgængeligt, og ikke, fordi han ønskede at spise sådanne afskyelige ting for sin egen personlige sansenydelse. Hvis intet andet var til rådighed, hvad kunne han da gøre?

Det er ikke sådan, at i jeres USA, hvor der er sådan en overflod af korn, nødder, mælk og ost, kan man opretholde slagterier og dagligt dræbe millioner af stakkels dyr under påskud af “protein”, eller “Kristus har måske spist dette.” Det er slyngelagtighed.

Hengiven: Og fordi det ikke altid var let af få frisk vand, plejede folk på den tid at drikke en meget billig vin, der dårligt nok var alkohol i overhovedet. I virkeligheden var det blot en mildt fermenteret druesaft. De plejede at drikke dette, fordi der ofte kun var meget lidt frisk vand.

Srila Prabhupada: Ikke, at de bruger det som undskyldning: “Nu skal vi drikke flaske efter flaske af stærk vin, øl og spiritus, og lad os blive berusede, eftersom Kristus måske har indtaget lidt druesaft.”

Enhver, der prædiker Herrens herligheder, er en ægte guru eller åndelig mester. Så hvordan kan disse mennesker nu om dage tage så let på Kristus? Vedaerne siger, tad vijnanartham sa gurum evabhigacchet: “Kun en ægte åndelig mester kan videregive den Absolutte Sandhed.” Nuvel, Kristus videregav den Højeste Sandhed til hele verden. Hvordan kunne han gøre dette, medmindre han var en ægte åndelig mester?

Hengiven: Ja, i virkeligheden har vi en meget bedre værdsættelse af Kristus end nogle af hans officielle tilhængere.

Srila Prabhupada: Bedre? Ja. Åh ja.

Hengiven: … fordi vi ved, at vi ikke blot kan afvise ham med et skuldertræk som “Guds offerlam” og bruge ham som undskyldning for at fortsætte med at synde.

Srila Prabhupada: Ja, hvis Kristus er en ægte repræsentant for Gud, en sand åndelig mester, må vi nøje følge hans instruktioner. Derfor er mine disciple de bedste kristne. Vi accepterer Kristus som vores åndelige mester. Vi følger hans instruktioner.

Nuvel, hvis de kristne ønsker at blive reformeret, kan vi hjælpe dem med at reformere sig. På basis af Biblen kan vi hjælpe dem med at reformere sig. Det er ikke vanskeligt. De fleste af mine disciple kommer fra den kristne gruppe, så de kristne kan reformeres. De kan vende tilbage til at følge Guds love. Og Biblen anbefaler også at recitere Guds hellige navne – Herrens herligheder. Denne tidsalder er særdeles degraderet. Derfor er den bedste vej til åndelig fremgang og lykke at leve sit liv i Herrens herligheder.