Af Srila Prabhupada

1976 var 200-året for den Amerikanske Revolution. Redaktørerne på Back to Godhead benyttede derfor anledningen til at lave et særligt interview med Srila Prabhupada, der tog et nøje kig på amerikanske slogans som ”Alle mennesker er skabt lige”, ”Vi stoler på Gud,” og ”Én nation under Gud.”

Back to Godhead: Thomas Jefferson skrev den amerikanske revolutions grundlæggende filosofi ind i Uafhængighedserklæringen. Den tids vigtige mænd, der underskrev dette dokument, var enige om, at der er visse åbenlyse eller selvindlysende sandheder, blandt hvilke den første er, at alle mennesker er skabt lige. Med dette mente de, at alle mennesker er lige for loven og skal have lige mulighed for at blive beskyttet af loven.

Srila Prabhupada: Ja, i den forstand er mennesker, som de siger det, skabt lige.

BTG: Et andet punkt i Uafhængighedserklæringen er, at alle mennesker er udstyrede af Gud med visse naturlige rettigheder, der ikke kan tages fra dem. Disse er retten til liv, frihed og … 

Srila Prabhupada: Men dyr har også ret til livet. Hvorfor har dyr ikke ret til at leve? Kaninerne lever for eksempel på deres egen måde i skoven. Hvorfor giver regeringen jægerne lov til at skyde dem?

BTG: De talte kun om mennesker.

Srila Prabhupada: Så har de ingen virkelig filosofi. Den snævre ide om, at min familie eller min bror er god, og alle andre kan jeg slå ihjel, er kriminel. Lad os sige, at jeg for min families skyld slår din far ihjel. Er det filosofi? Virkelig filosofi er suhrdam sarva-bhutanam [Bg. 5.29]: venlig over for alle levende væsener. Dette gælder helt sikkert for mennesker, men selv hvis man unødvendigt slår så meget som et eneste dyr ihjel, vil jeg omgående protestere: ”Hvad er det for noget nonsens, I gør?”

BTG: USA’s grundlæggere udtalte, at en anden naturlig ret er retten til frihed – frihed i den forstand, at regeringen ingen ret har ret til at fortælle nogen, hvad slags arbejde de skal gøre.

Srila Prabhupada: Hvis regeringen ikke er fuldkommen, skal den ikke have lov til at fortælle folk, hvad de skal gøre. Men hvis regeringen er perfekt, kan den gøre det.

BTG: Den tredje naturlige ret, de nævnte, var, at ethvert menneske har retten til at efterstræbe lykke.

Srila Prabhupada: Ja. Men nogles standard af lykke er måske forskellig fra min standard. Nogle er måske glade for at spise kød. Jeg hader det. Hvordan kan deres standard være den samme som min?

BTG: Så bør alle være frie til at forsøge at opnå en hvilken som helst standard af lykke, som de ønsker?

Srila Prabhupada: Nej, standarden for lykke bør fastsættes efter personens kvaliteter. Man skal inddele hele samfundet i fire grupper: de, der har brahmana-kvaliteter, de, der har ksatriya-kvaliteter, dem med vaisya-kvaliteter og dem med sudra-kvaliteter. Alle bør have gode faciliteter til at arbejde i overensstemmelse med deres naturlige kvaliteter.

Man kan ikke sætte en tyr til at gøre en hests arbejde eller beskæftige en hest i en tyrs arbejde. I dag får praktisk alle en universitetsuddannelse. Men hvad lærer de på disse universiteter? Hovedsagelig teknisk viden, der er sudra-uddannelse. Virkelig højere uddannelse vil sige at lære vedisk visdom. Det er tiltænkt brahmanaerne. Sudra-uddannelse alene leder til en kaotisk tilstand. Alle bør testes for at se, hvilken uddannelse de egner sig til. Nogle sudraer kan gives en teknisk uddannelse, men de fleste sudraer skal arbejde ved landbruget. Fordi alle nu kommer til byerne for at få en uddannelse, fordi de tror, at de kan tjene penge på den måde, forsømmes landbruget. Nu er der mangel, for ingen er beskæftiget med at dyrke god mad. Alle disse skævheder forårsages af en dårlig regering. Det er regeringens pligt at sørge for, at alle er beskæftigede i overensstemmelse med deres naturlige kvaliteter. Så vil folk være lykkelige.

BTG: Så hvis regeringen kunstigt sætter alle mennesker i samme klasse, kan der ikke være lykke?

Srila Prabhupada: Nej, det er unaturligt og vil forårsage kaos.

BTG: USA’s grundlæggere brød sig ikke om klasser på grund af deres mange dårlige erfaringer med dem. Før revolutionen blev Amerika regeret af monarker, men monarkerne ville altid blive tyranniske og uretfærdige.

Srila Prabhupada: De var ikke trænede til at være helgenagtige monarker. I vedisk civilisation blev drenge lige fra livets begyndelse trænet som førsteklasses brahmacarier [elever i cølibat]. De gik i gurukula, den åndelige mesters skole, og lærte selvbeherskelse, renlighed, sandfærdighed og mange andre helgenagtige kvaliteter. De bedste af dem var senere egnede til at regere landet.

Den amerikanske revolution har ingen særlig betydning. Pointen er, at når folk bliver ulykkelige, gør de oprør. Det skete i Amerika, det skete i Frankrig, og det skete i Rusland. (Fortsættes i næste nummer)