Af Srila Prabhupada (Oversat af Christopher Thuesen)

Kan meditation løse vores dagligdagsproblemer? Er der et liv efter døden? Kan stoffer hjælpe os til at opnå selverkendelse?

Under et besøg i Sydafrika i 1976 svarede Srila Prabhupada på disse og andre spørgsmål fra Bill Faill fra “Durban Natal Mercury”.

Srila Prabhupada: Krishna er et af Guds navne og betyder “den alttiltrækkende”. Hvis man ikke er alttiltrækkende, kan man ikke være Gud. Krishnabevidsthed betyder Gudsbevidsthed. Vi er alle små dele af Gud, ét i kvalitet med Ham. Vores position som levende væsener kan sammenlignes med små mængder guld i forhold til en stor portion guld.

Faill: Er vi noget i retning af gnister i et bål?

Srila Prabhupada: Ja, både ilden og gnisten består af ild. Den ene er stor, mens den anden er meget lille. Ulig forholdet mellem ilden og gnisten er vores forhold til Gud dog evigt, selv om vi på nuværende tidspunkt har glemt dette forhold på grund af kontakt med den materielle energi. Vi står over for så mange problemer udelukkende som følge af denne glemsomhed. Hvis vi formår at genoplive vores oprindelige Gudsbevidsthed, vil vi blive lykkelige. Dette er summen og substansen af Krishnabevidsthed. Det er den bedste proces, igennem hvilken vi kan genopvække vores oprindelige Krishnabevidsthed. Der er forskellige måder at opnå selverkendelse på, men i den nuværende Kali-yuga er folk yderst faldne og behøver den simple Krishnabevidste proces. Nu tror folk, at løsningen på deres problemer er materielt fremskridt, men sådan forholder det sig ikke. Den virkelige løsning er at slippe helt fri af den materielle tilstand ved at blive Krishnabevidst. Gud er evig, og derfor er vi også evige, men i den materielle tilstand tror vi: “Jeg er denne krop.” Derfor må vi gentagne gange skifte fra den ene krop til den næste. Dette skyldes vores uvidenhed. Faktisk er vi ikke vores kroppe, men åndelige gnister og uløseligt knyttede til Gud.

Faill: Kroppen er ligesom et fartøj for sjælen?

Srila Prabhupada: Ja, kroppen er ligesom en bil. Grundet vores fejlopfattelse af at være en materiel krop farer vi fra det ene sted til det andet i forsøget på at blive lykkelige, ligesom man kører fra et sted til et andet i en bil. Intet vil dog gøre os lykkelige bortset fra at erkende vores virkelige position, at vi er uadskillelige dele af Gud, og at vores sande mål i livet er at omgås med Gud og hjælpe alle levende væsener ved at samarbejde med Ham. Civiliseret menneskeliv opnås kun efter en lang evolution igennem 8,4 millioner livsarter. Hvis vi ikke benytter os af det civiliserede menneskeliv til at opdage, hvem Gud er, hvem vi er, og hvad vores indbyrdes forhold er, men i stedet blot spilder vores liv ligesom hunde og katte i evig jagt på sansetilfredsstillelse, vil vi have ladet en enestående mulighed gå til spilde. Krishnabevidsthedsbevægelsen er sat i verden for at undervise folk i, hvordan de anvender menneskelivet til fulde ved at forsøge at forstå Gud og vores forhold til Ham.

Faill: Hvis vi ikke formår at få det bedste ud af livet, får vi så en ny chance i et nyt liv?

Srila Prabhupada: Ja, i overensstemmelse med vores ønske på dødstidspunktet får vi en ny krop. Der er dog ingen garanti for, at det vil blive en menneskekrop. Som sagt er der 8,4 millioner livsformer. Man kan ende i en hvilken som helst af dem ifølge sin mentale tilstand ved dødens time. Hvad vi tænker på, når døden indtræffer, afhænger af, hvordan vi har opført os i løbet af livet. Så længe vi befinder os i materiel bevidsthed, er vores handlinger betingede af den materielle natur, der inddeles i de tre tilstande godhed, lidenskab og uvidenhed. Disse tilstande er ligesom de tre grundfarver gul, rød og blå. Ligesom man kan blande rød, gul og blå og skabe millioner af farver, kan de tre naturtilstande blandes for at danne mange varierede livsformer. For at stoppe den gentagne fødsel og død i forskellige livsformer må vi transcendere den materielle naturs dække og komme til niveauet af ren bevidsthed. Hvis vi ikke lærer den transcendentale Krishnabevidste videnskab, vil vi overføres til en anden krop, når døden indtræffer, og den krop kan både være værre eller bedre end vores nuværende. Hvis vi kultiverer godhedens tilstand, forfremmes vi til de højere planetsystemer, hvor man har en bedre levestandard. Hvis vi kultiverer lidenskabens tilstand, vil vi forblive på vores nuværende niveau. Hvis vi grundet uvidenhed udfører syndige handlinger og bryder naturens love, degraderes vi til dyre- eller planteriget. Derefter må vi igen gennemgå evolution for at komme til menneskeformen, en proces, der potentielt kan tage millioner af år. Ergo må et menneske tage ansvar. Man må anvende det sjældne menneskeliv til at forstå sit forhold til Gud og agere ud fra det. Hvis man gør det, kan man slippe fri fra kredsløbet af fødsel og død i forskellige livsarter og vende hjem, tilbage til Guddommen.

Faill: Tror De, at Transcendental Meditation hjælper folk?

Srila Prabhupada: De ved ikke, hvad virkelig meditation er. Deres meditation er blot en farce – endnu en omgang humbug sat i værk af de såkaldte svamier og yogier. De spørger, om meditation kan hjælpe, men ved De, hvad meditation er?

Faill: At stilne sindet – et forsøg på at finde centeret uden at læne sig i den ene eller anden retning.

Srila Prabhupada: Og hvad består dette center af?

Faill: Det ved jeg ikke.

Srila Prabhupada: Mange taler om meditation, men ingen ved, hvad meditation faktisk er. Disse charlataner bruger ordet “meditation”, men de kender ikke til det rette mål for meditation. Det et blot en omgang forvrøvlet propaganda.

Faill: Er meditation ikke værdifuldt blot for at få folk til at tænke rigtigt?

Srila Prabhupada: Nej, virkelig meditation betyder at opnå et sindsstadie, i hvilket sindet er gennemsyret af Gudsbevidsthed. Hvis man ikke ved, hvad Gud er, hvordan kan man så meditere? Desuden er folks sind i denne tidsalder så forstyrrede, at de ikke kan koncentrere sig. Jeg har været vidne til denne såkaldte meditation. De snorksover blot. Desværre er der mange snydepelse, der i ly af Gudsbevidsthed eller “selverkendelse” præsenterer uægte meditationsmetoder uden at henvise til den autoriserede vediske litteratur. Det er blot en form for udnyttelse.

Faill: Hvad med nogle af de andre læremestre såsom Oupensky og Gurdjieff? Tidligere bragte de et budskab lig Deres til Vesten.

Srila Prabhupada: Vi ville være nødsaget til at studere deres lære for at vide, om de lever op til den vediske standard. Gudsbevidsthed er en videnskab, ligesom medicin eller enhver anden videnskab er det. Den kan ikke være forskellige ting, blot fordi forskellige personer omtaler den. To plus to er altid fire, aldrig fem eller tre. Dét er videnskab.

Faill: Tror De, at de kan have undervist i den ægte metode til at opnå Gudsbevidsthed?

Srila Prabhupada: Medmindre jeg studerer i detaljer, hvad de underviser, kan jeg ikke sige det med sikkerhed. Der er så mange platugler.

Faill: Der er mange, der blot er ude på at tjene penge.

Srila Prabhupada: Det er hele deres plan. De har ingen standardiseret metode. Derfor præsenterer vi Bhagavad-gita som den er uden nogen form for personlig fortolkning. Det er standarden.

Faill: Ja, hvis man begynder at pynte på tingene, vil man uvægerligt forandre dem.

Srila Prabhupada: Krishnabevidsthed er ikke en nyopfunden proces. Den er meget, meget gammel – og standard. Den kan ikke ændres. Så snart man forsøger at ændre den, mistes energien. Denne energi er ligesom elektricitet. Hvis man ønsker at skabe elektricitet, må man følge den anviste proces og arrangere alle de negative og positive poler korrekt. Man kan ikke konstruere en generator uden at tage denne metode i brug, hvis man altså ønsker at danne elektricitet. Ligeledes er der en standardmetode til at forstå den Krishnabevidste filosofi igennem de rette autoriteter. Hvis vi følger deres instrukser, vil processen være effektiv. Desværre er et af det moderne menneskes farlige sygdomme ønsket om at gøre tingene på dets egen måde. Ingen ønsker at følge standardmetoden. Derfor dumper alle, både materielt og åndeligt. (Fortsættes i næste nummer)