Af Jahnu Dasa

Hvorfor bliver ateistiske lande ikke den utopi, de drømmer om? Et sådant land er i sandhed Danmark. Danmark er en meget materielt succesfuld kultur med en velfærdsstat, der sikrer alle borgere penge og sikkerhed.

I Danmark er uddannelse og lægehjælp gratis. Børn, der lever i vanrøgt og misbrug, bliver taget sig af staten. Velfærdsstaten er det nærmeste, man kommer et utopisk samfund, hvor alle indbyggere bliver støttet af staten.

Danmarks succesfulde økonomi bliver i høj grad finansieret af kødindustrien. En højeffektiv, industrialiseret produktion af grise og oksekød sikrer økonomien.

Man kan så undre sig over, at et samfund med en så syndig kilde til penge som kødindustrien, ikke bliver totalt knust af det dårlige karma, dette medfører.

Den indlysende grund er, at den velfærd, staten fordeler til folket, er ret ligeligt fordelt.

Staten har et program til støtte for græsrodsbevægelser, og det bliver ikke mere græsrod end Hare Krishna.

Radio Krishna i både København og Århus bliver for eksempel hver givet et par hundrede tusinde kroner om året.

Danmark har det højeste skattetryk i verden, hvilket finansierer vældfærdsstaten. At befolkningen via deres skatter, selv om de er uvidende om det, støtter formidlingen af Krishnabevidsthed over hele landet, er i mit sind den virkelige årsag til den gode økonomi.

Det skal også tilføjes, at Hare Krishna aldrig har været udsat for en mediehetz i Danmark. Ellers har de allesammen – Scientology, Oshoerne, Jehovas Vidner, Guds børn osv. – været gennem mediernes vridemaskine.

Danmark har desuden den Lutherske Kirke som statskirke. Vi taler om milliarder om året. Det er faktisk ret mærkeligt, at en befolkning med så mange ateister bruger så mange penge på religion.

Det er vel tolerancen og den liberale indstilling til verden, som danskerne bryster sig af, der er årsag til denne højst mærkværdige detalje.

Det er nøjagtigt derfor, at Danmark er den utopi, antiteister drømmer om, i skarp kontrast til Nordkorea, hvor al religion er strafbar.

Yderst set vil succeshistorien om den danske velfærdsstat blive kortlivet. Ingen kan forbryde sig mod naturens love gennem længere tid uden at blive knust af naturen.

Vi bør i øvrigt huske på, at selvmordsprocenten er blandt de højeste i verden, og sindslidelser breder sig med eksplosionshast i samfundet.

For næsten 50 år siden udtalte Srila Prabhupada, at det moderne samfund vil være færdigt om 50 år, og hans forudsigelser er altid gået i opfyldelse. Den tid nærmer sig hastigt. Jeg har hørt, at 2023 er 50-året for denne udtalelse.

Det skal siges, at den danske stat bliver for sin finansielle støtte til Hare Krishna kollektivt sparet for enorme mængder dårlig karma, naturen ellers ville hælde ud over indbyggerne. Så lad os se.

Srila Prabhupada sagde også, at fordi der er Krishnahengivne over hele planeten, vil den tumult og det kaos i den overgangsperiode, vi befinder os i, blive væsentligt formildet.

Visnu siger:

”Når nogen nærer modvilje mod halvguderne, der er repræsentanter for Guddommens Højeste Personlighed, mod Vedaerne, der giver viden, mod køerne, mod brahmanaerne, mod vaisnavaerne og yderst set mod Mig, den Højeste Personlige Guddom, vil en sådan person samt hele hans civilisation hurtigt blive udryddet.” –Srimad Bhagavatam 7.4.27