Af Jahnu Dasa

Hvorfor er det så svært at komme af med dårlige vaner? Det er det på grund samskaraer. Samskara betyder mentalt indtryk. Gennem vores opvækst får vi plantet mange indtryk i sindet. Når vi for eksempel begynder at ryge, er det et indtryk, der bliver plantet i sindet. Den længsel efter nikotin, der bliver dannet, er selvfølgelig også en længsel, der sidder i kroppens sanser, men det er først og fremmest en mental længsel.

Det beskrives i Vedaerne, at vi bringer med os samskaraer, altså mentale implanteringer, til dette liv fra alle de utallige liv, vi har været igennem under vores eksistens i den materielle verden. Alle samskaraer er lagret i sindet fra alle de liv, vi har været igennem under vores ophold i den materielle verden.

For eksempel kan vi have en trang til at flyve og begynder at hoppe i faldskærm eller flyve drage. Det kan udmærket være en trang, vi har fra engang, vi var fugle. At flyve drage eller springe ud i faldskærm vil selvfølgelig ikke blive betragtet som en dårlig vane indtil den dag, man falder ned og smadrer sig selv, men det er et godt eksempel på en samskara.

Hvor om alt er, er grunden til, at det er så svært at bryde dårlige vaner, at der er tale om mentale implanteringer, der er ophobet gennem mange liv. Min guru siger et sted, at de vaner, man får indplantet i sin barndom, nærmest er umulige at komme af med senere i livet.

For at bryde med dårlige vanemønstre er man nødt til at gå til roden, som er sindet. Man må simpelthen rense sindet, og det gøres med lyd. Ligesom man vasker fysiske objekter med vand, vasker man psykiske objekter som tanker og følelser med lyd. Den højeste rensende kraft er lyden af Guds navn.

Det, som afholder os fra at erkende vores virkelige selv, er sindet. Sindet består af tanker, følelser, vilje, intelligens og ego. Disse psykiske elementer fungerer som filtre, der tildækker selvets rene bevidsthed.

Vi er alle evige sjæle – atomiske gnister af Krishnas bevidsthed. Guds bevidsthed består af evighed, kundskab og lyksalighed, så vi er altså små partikler af evighed, kundskab og lyksalighed. Men disse mikroskopiske partikler af ren bevidsthed er for øjeblikket dækket af fysiske og psykiske lag i form af kroppen og sindet.

Alle sjæle, uanset hvilken krop, de befinder sig i – fisk, planter, insekter, reptiler, fugle, dyr eller mennesker – er små partikler af evighed, viden og lyksalighed. Det er derfor, at alle levende væsener altid drages mod disse tre tilstande – evighed, viden og lykke. Alle levende væsener er nydelsessøgende, de forsøger at indhente viden, og de ønsker ikke at dø, men besidder overlevelsesinstinkt.

Lyden af Krishnas navn vil rense sindets filter, så vi kan forbinde os med vores virkelige selv. Det betyder, at ved at recitere Krishnas navn vil vi opleve en højere form for viden og glæde. Dette er en forudsigelse, der kan testes videnskabeligt. Det er ikke blot en tro. Det er en videnskabelig metode til selverkendelse, der virker, hvad end vi tror på. Det bekræftes af Krishna i Bhagavad-gita.

Det spiller ingen rolle, om man er ateist, buddhist, hindu, kristen, muhamedaner, socialdemokrat eller hvad som helst. Hvis man regelmæssigt mediterer på Hare Krishna-mantraet, vil man blive forbundet med sit virkelige selv hinsides tanker, følelser og ego, og når man forbinder sig med sit virkelige selv, vil det opleves som viden og lykke.

Det fantastiske ved denne religion, vaisnava-religionen, er, at man ikke behøver blive en Hare Krishna med glatbarberet hoved, klædt i lagener og hoppe rundt i gaderne og danse og synge Hare Krishna. Man kan sidde i sin egen sofa og efterprøve det. Prøv blot at recitere Hare Krishna-mantraet, f. eks. ti minutter hver dag i en uge, og se, hvad der sker.

Det er HJERNEVASK, hører jeg nogle råbe 🙂

Det er sandt. Vores sind har brug for at blive vasket rent. Vores sind er blevet forurenet med indtryk, der har ophobet sig gennem utallige liv. Det behøver at blive renset, og man vasker sindet med lyden af Guds navn.

Så for lige at gentage – ligesom man vasker fysiske objekter med vand, vasker man sindet med lyd. Vi kender alle den kraftige effekt, lyd har på sindet. Lyt for eksempel til en lufthammer og dernæst til Beethoven, så vil man vide, hvad jeg taler om.

Når man får tårer i øjnene ved at kigge på en sørgelig scene i en film, er det lydsporet, der får os til at græde, ikke billederne.

Meditation er en videnskabelig metode til at rense sindet, hvis effekt man kan måle på sig selv. Uanset om man er religiøs eller ej, uanset om man tror på Gud eller ej, vil et ægte mantra rense og dermed gavne sindet.

Metoden går ud på at gentage mantraet og fokusere sindet på lyden. Hver gang ens tanker trænger sig på, hvad de uvægerligt vil, skyder man dem væk ved at koncentrere sig om mantraet. På den måde kan man forhindre sindet i at være beskæftiget med alle de tanker, følelser og indtryk, det normalt er engageret i.

Der er dem, der hævder, at det ikke spiller nogen rolle hvilket ord, man koncentrerer sig om, men det er forkert. Man kan for eksempel meditere på lyden Coca-cola eller Mickey Mouse og se, om det har den samme effekt. Det har det ikke.

Lyden af Guds navn har den højeste rensende effekt, som ingen anden lyd kan måle sig med, og det kan som sagt efterprøves og bekræftes af enhver.

Det mest effektive mantra og det mantra, der er særligt anbefalet i Kali-yuga – den nuværende tidsalder af strid og hykleri – er Hare Krishna-mantraet.

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

iti sodasakam namnam, kali-kalmasa-nasanam
natah parataropayah, sarva-vedesu drsyate

”Det ovenstående mantra på 16 ord og 32 stavelser er det eneste, der kan give beskyttelse mod Kali-yugas onde indflydelse. Efter at have gennemsøgt alle Vedaerne finder vi ikke noget mere ophøjet i denne tidsalder end at recitere Hare Krishna-mantraet.” (Kali-santarana Upanisad)