Af Jahnu Dasa

Du lever, fordi du altid har levet. Selvet og sindet inden i kroppen har altid eksisteret. Kroppen udskiftes konstant liv efter liv, men sjælen eller selvet dør aldrig.

Krishna siger: ”For sjælen findes der på intet tidspunkt hverken fødsel eller død. Den er ikke blevet skabt, den skabes ikke, ej heller vil den blive skabt. Den er ufødt, evig, udødelig og oprindelig. Den dræbes ikke, når kroppen dræbes.” (Bg. 2.20)

”Ligesom en person ifører sig nye klæder og opgiver de gamle, accepterer sjælen nye materielle kroppe og opgiver de gamle og ubrugelige.” (Bg. 2.22)

De fleste mennesker opfatter ikke sig selv som andet end deres krop og dens kultur. Vi lever alle sammen i den materielle verden i det evige kredsløb af fødsel og død, fordi vi har vendt os bort fra Gud.

I virkeligheden er selvets funktion at tjene Krishna i evighed, kundskab og lyksalighed, men i vores forvildede tilstand tjener vi kroppens sanser og sind. Kroppens basale behov er at spise, sove, parre sig og forsvare sig. Hele vores forbrugerkultur kredser rundt om kroppens og sindets behov.

Der er ingen viden eller uddannelse om sjælens behov. Uvidenhed om vores virkelige selv er årsag til alle problemer i verden. Når muslimer, jøder eller kristne slår hinanden ihjel i Guds navn, sådan som de har gjort det de sidste 2.000 år, er den basale årsag uvidenhed om det virkelige selv.

Selvet eller sjælen er en atomisk partikel af Gud. Gud består af evighed, kundskab og lyksalighed, hvilket vil sige, at vi alle sammen er atomiske partikler af evighed, viden og lyksalighed.

Hare Krishna-missionen går ud på at føre alle mennesker tilbage til deres evige tilstand som Krishnas evige tjenere. Så længe vi lever i illusionen om kroppen og dens kultur, lige så længe vil vi blive født igen og igen i den materielle verden for at høste resultaterne af vores handlinger.

Denne naturlov kaldes karma, som betyder, at vi enten nyder eller lider i forhold til vores handlinger. Den eneste vej ud af denne trummerum af lykke og lidelse er at udvikle kærlighed til Krishna.

Vi søger alle sammen kærlighed, men den kærlighed, der kommer gennem kroppen og sindet, vil altid og uden undtagelse ende i fødsel, alderdom, sygdom og død. Kun kærlighed til Krishna varer evigt, og det er kun denne åndelige kærlighed, der kan føre til sand tilfredsstillelse i tilværelsen.

Krishna siger:

”O lærde Uddhava, de, der fæstner deres bevidsthed på Mig og opgiver alle materielle ønsker, deler sammen med Mig en glæde, der umuligt kan opleves af dem, der er optagede af sansetilfredsstillelse.” (Srimad-Bhagavatam 11.14.12)