Af Jahnu Das

Hvorfor er nogle mennesker onde? Blev de født på denne måde, eller gør livet dem onde?

Mennesker kultiverer forskellige kvaliteter over flere liv. Både Hitler og Stalin var engang små søde, nuttede babyer, der var elsket af deres forældre. Men de blev født til at forlede hele befolkninger med ondskab. Ondskab eller godhed for den sags skyld er kvaliteter, man kultiverer over flere liv. Man bliver altså født ond eller god. De fleste mennesker fødes som en blanding af de to.

Den materielle verden styres af tre kvaliteter – godhed, lidenskab og uvidenhed. Alle mennesker er en blanding af disse tre kvaliteter. Des mere man er i godhedens kvalitet, des mere god er man. Des mere man er i uvidenhedens kvalitet, des mere ond er man. Godhed og ondskab måles på, hvor meget eller lidt skade man påfører andre levende væsener.

I Bhagavad-gita bliver mennesker og deres forskellige mentaliteter og psykologiske profiler således beskrevet i forhold til naturens tre kvaliteter. De falder ind under tre overskrifter – godhed, lidenskab og uvidenhed – og alting i den materielle verden er en kombination af disse tre kategorier eller kvaliteter, som de kaldes.

Ved at observere folk omkring sig og med henvisning til Bhagavad-gitas videnskabelige præsentation af disse tre kategorier bliver det let at psykologisk evaluere sig selv og andre mennesker med stor nøjagtighed.

Naturens tre kvaliteter – godhed, lidenskab og uvidenhed – er ligesom de tre grundfarver. Fra de tre grundfarver bliver alle andre farver og deres nuancer frembragt. På tilsvarende vis er alting i den materielle verden – kroppen, sindet, arbejde, aktiviteter, mentaliteter, situationer, samfund og alt andet – en særlig blanding af disse tre kvaliteter eller tilstande.

Den moderne globale kultur er helt indlysende domineret af uvidenhed og lidenskab og meget lidt godhed. De to største industrier i verden er våbenindustrien og kødindustrien, der begge er industrier, der profiterer på død og ødeæggelse, så det er en kultur, der overvejende drives af uvidenhedens kvalitet.

Det er derfor, det menneskelige samfund i øjeblikket straffes hårdt af naturen.

Det er vigtigt at forstå, at vi alle er en blanding af godhed, lidenskab og uvidenhed, men en af kvaliteterne vil altid være fremtrædende.

Så lad os se på forskellige personers livssyn i forhold til de tre kvaliteter. Lad os undersøge, hvordan de anskuer virkeligheden. Det er vigtigt, for virkeligheden handler udelukkende om vores opfattelse og erkendelse af den.

En person, i hvem uvidenhedens kvalitet er fremtrædende, vil identificere sig selv og andre mennesker ud fra deres arbejde. Den slags mennesker går meget op i, hvordan folk tjener deres penge, og hvilken titel eller uddannelse, de har. En persons arbejde udgør den vigtigste faktor til at bestemme hans eller hendes identitet.

En person i lidenskabens kvalitet vil identificere andre levende væsener i forhold til deres krop, der kommer til udtryk i køn, race eller den familie, de befinder sig i. Man identificer folk med deres krop.

En person i godhedens kvalitet vil identificere folk med deres sjæl. Man vil se den samme sjæl til stede i alle levende væsener. Man vil ikke identificere folk i forhold til deres arbejde eller den krop, de befinder sig i. Man vil forstå, at alle sjæle er dele af den samme helhed, og at de tilhører den samme energi. Så i godhedens kvalitet har man et holistisk livssyn.

En person i uvidenhedens kvalitet vil finde sin hovedsagelige nydelse i beruselse, søvn og drømmerier. En person i lidenskabens kvalitet vil finde sin hovedsagelige nydelse i sex, magt og omdømme. En person i godhedens kvalitet vil finde sin hovedsagelige nydelse i viden og lærdom.

Igen er det vigtigt at forstå, at man ikke finder folk udelukkende i én kvalitet. Der er altid tale om en blanding.

Uvidenhedens kvalitet ødelægger, lidenskabens kvalitet skaber, og godhedens kvalitet bevarer og opretholder.

Så man kan være en person, der går på arbejde hver dag i 20 år. Det er opretholdelse, så det er godhedens kvalitet. Men i sin fritid sidder vedkommende i sofaen foran TV og ryger joints eller drikker øl, så det er uvidenhedens kvalitet. Eller man er en stor forretningsmand med mange penge, magt og anseelse i et eller andet megafirma. Det er lidenskabens kvalitet. Eller en videnskabsmand eller filosof, der studerer og kultiverer viden. Det er godhedens kvalitet.

På den måde kan man forstå, at både himmelske og helvedsagtige tilstande er at finde i den materielle verden.

Befrielse eller frelse betyder imidlertid at transcendere eller hæve sig over disse tre kvaliteter. Det er Brahman-planet. Brahman hentyder til Guds upersonlige aspekt. Det er det plan, hvor man forstår, at man er ét med altet.

Og hinsides Brahman-planet finder vi Krishna-planet. Det plan kan kun nås ved at udvikle ren kærlighed og hengivenhed til Gud. Det er planet, hvor man bruger alle sine ønsker og al sin energi på at tilføre Krishna nydelse. Det er det endelige niveau og det højeste mål med den menneskelige tilværelse.

Krishna siger:

”Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, vil Jeg hermed give dig denne mest fortrolige kundskab og erkendelse. Når du kender den, vil du blive befriet fra alle den materielle eksistens lidelser.” (Bg. 9.1)

”Denne viden er kongen over al uddannelse og den mest fortrolige af alle hemmeligheder. Det er den reneste viden, og eftersom den giver en direkte opfattelse af selvet gennem erkendelse, er den religionens fuldkommenhed. Den varer evigt og udføres med glæde.” (Bg. 9.2)