I de første år af Nyt fra Hare Krishnas levetid havde vi i hvert nummer en visdomshistorie på bagsiden. Det var små vittigheder, anekdoter eller historier, som Srila Prabhupada selv havde fortalt, eller som vi havde opfanget fra andre hengivne inden for ISKCON. Kendetegnende for fortællingerne var, at de ofte var humoristiske samtidig med, at de gjorde forskellige filosofiske pointer forståelige på en lettilgængelig måde. Læs mere →

Der sad en gruppe lænestolsfilosoffer under et træ. Træet var et æbletræ, og der boede også en krage i træet. Under en af deres eksistentielle debatter holdt de en pause, hvor de strakte deres trætte korpuser, lagde hovederne bagover og kiggede op i æbletræet. I det øjeblik skete der noget. Kragen lettede fra en gren, og et æble faldt til jorden fra samme gren. Læs mere →

En konge havde engang en minister, hvis yndlingsmotto var ”Det er Guds barmhjertighed.” På en jagtudflugt var kongen en dag ude for en ulykke og mistede en finger. Ministeren sagde med det samme: ”Det er Guds barmhjertighed.” Dette gjorde kongen så vred – for han havde jo lige mistet sin finger – at da de kom hjem til slottet, smed han ministeren i fængsel. Ministeren var upåvirket. ”Det er Guds barmhjertighed,” var hans reaktion. Læs mere →

På en fabrik i Indien var alle arbejderne hinduer og, for de flestes vedkommende, vaisnavaer. Vaisnavaerne havde lov til frit at bære vaisnava-tilaka såvel som andre tegn på, at de var vaisnavaer, på deres arbejde.

Men så skiftede fabrikken ledelse, og den nye ejer var muslim. Da han overtog fabrikken, erklærede han, at han ikke længere ville acceptere, at arbejderne kom på arbejde med tilaka på. De fleste af arbejderne fulgte det. På den givne dag mødte de op på fabrikken uden tilaka. Læs mere →

En ung mand forelskede sig engang i en ung pige. Den unge pige var ikke blot fysisk smuk, men besad også åndelig indsigt. Derfor var hun ikke interesseret i manden og afviste ham. Da han fortsatte med sine tilnærmelser, udtænkte hun en plan. ”Ja,” sagde hun. ”Jeg lover at ville være sammen med dig, men først om en uge fra nu af.” Den unge mand blev henrykt og så frem til den lovede aftale. Læs mere →

Dette skulle være en virkelig hændelse. Der var engang en familie af tryllekunstnere – en far og mor samt søn og datter – der var så berømte, at de blev inviteret til at optræde for kongen og hans hof. Og det var så sandelig en fantastisk opvisning, de gav. I et par timer underholdt de en begejstret konge og dronning med de mest utrolige tryllekunster. Det virkede mere som trolddom end trylleri. Læs mere →

Der skulle være bryllup. Bruden og brudgommen boede i hver sin landsby, der begge lå ved samme flod med en halv dages sejlads imellem dem. For at spare tid besluttede brudgommen og hans selskab sig for at sejle om natten til brudens landsby dagen før den store bryllupsdag. Således gik de om aftenen om bord i båden og lagde sig til rette i bunden for at sove. De så frem til både en god nats søvn og til at være fremme i brudens landsby, når de slog øjnene op. Læs mere →

En dame, der ikke selv havde børn, fik på et tidspunkt sin nevø i pleje og opdrog ham som sit eget barn. Nevøen blev hendes et og alt. Der var ikke det, hun ikke ville gøre for ham. Resultatet var helt naturligt, at drengen blev forkælet ud over alle grænser.

Da han senere var vokset op, faldt han i dårligt selskab og gled længere og længere ud. Han blev en forhærdet kriminel, begik et mord og blev dømt til døden. Læs mere →

Engang døde en dreng. Hans slægtninge sørgede voldsomt, imens de gjorde alt klart til begravelsesceremonien. Med ét dukkede en sjakal op og begyndte med søde ord at prise den kærlighed, slægtningene følte for den døde dreng. Han begyndte også selv at tale om drengens vidunderlige kvaliteter og anbefalede, at de tilstedeværende slægtninge brugte de dyrebare timer indtil solnedgang på at bade i det søde minde om drengen. Normalt skal en krop brændes, før Solen går ned, hvis man dør i dagtimerne. Men sjakalen sagde, at det ikke var så vigtigt, og det var bedre, at de kom tilbage om morgenen for at brænde kroppen. Læs mere →

En kamel og en skorpion stod ved bredden af en flod. Begge skulle over på den anden side. For kamelen var det intet problem, for den kunne svømme. Men skorpioner kan ikke svømme. Skorpionen bad derfor kamelen: ”Tag mig med på din ryg, når du svømmer over floden.”

”Nej, nej,” svarede kamelen. ”Du er en skorpion og stikker mig, når du er oppe på min ryg.” Læs mere →

Der skulle være bryllup, og forberedelserne var i fuld gang. Brudens mor stod for de omfattende forberedelser. På et tidspunkt blev hun irriteret på en kat, der sprang rundt og forstyrrede alting. Omsider gav hun ordre til, at katten blev fanget. For at den ikke skulle forstyrre yderligere, tog hun katten over i et hjørne, vendte bunden i vejret på en kurv og stillede katten ind under den. Således blev der holdt bryllup, uden at katten forstyrrede ceremonien. Læs mere →

Den muslimske Kejser Akhbar diskuterede med sin minister Birbal, der var en vaisnava. De talte om Guds inkarnation, og hvorvidt Gud Selv kommer her. Akhbar holdt på, at det gør Han ikke. Hvorfor skulle Gud komme til denne usle materielle verden, der ingen tiltrækning har på Ham. Læs mere →

Der er en historie om den engelske premierminister Gladstone (1809-98). En af hans ministre havde et vigtigt møde med ham. Da han kom hjem til premierministeren, fik han imidlertid at vide, at Gladstone var optaget af et andet vigtigt møde, og blev bedt om at vente. Efter et stykke tid spurgte ministeren sekretæren, om Gladstone dog ikke snart var færdig. Han fik at vide, at der ville gå lidt tid endnu. Han ventede, men fik atter at vide, at Gladstone ikke var færdig endnu. Læs mere →

Der er en historie om en prostitueret, der hed Lakshahira. Laksha betyder 100.000, og hira betyder diamant. 100.000 diamanter var hendes pris. Diamanterne kunne være store eller små, det var lige meget.

Der var en mand, der var både fattig og led af spedalskhed. Hans eneste gode kvalitet var hans hustru, en meget loyal og trofast kone. Manden var nedslået, og konen spurgte sin mand: ”Hvorfor er du ked af det? Jeg gør alt, hvad jeg kan, for dig. Jeg bærer dig rundt i en kurv, fordi du ikke selv kan gå. Alligevel er du utilfreds …?“ Læs mere →

Der var engang en dreng, der spiste for meget sukker. Hans mor vidste ikke, hvad hun skulle gøre, så hun opsøgte en guru for at få hjælp. Guruen svarede, at de skulle komme tilbage den næste dag. Læs mere →

En forbryder flygtede en gang med politiet i hælene og kom forbi en gruppe vismænd, der sad og lyttede til Bhagavad-gita. Forbryderen satte sig imellem vismændene og gemte sig for politiet. Konstablerne kom forbi nogle minutter senere, men så kun nogle vismænd lytte til Bhagavad-gita og ingen forbryder. De løb videre, hvorefter forbryderen rejste sig og løb i en anden retning. Læs mere →

Der var engang en kristen missionær, der prædikede i England blandt kulminearbejdere. Han fortalte dem, hvordan Jesus var Guds søn osv., men kulminearbejderne kiggede undrende på ham. En af dem spurgte: ”Hvilket nummer har han?”

Så begyndte missionæren at udpensle de helvedes rædsler, der ventede minearbejderne, hvis de ikke overgav sig til Jesus. Læs mere →

En dreng blev sendt til en guru for at blive undervist af ham. Guruen spurgte drengen, hvem hans far var, og hvad hans kaste var. Drengen svarede, at det vidste han ikke.

”Gå hjem og spørg din mor,” sagde guruen. Hans mor svarede imidlertid, at det kunne hun heller ikke svare på, for hun havde kendt så mange mænd, før drengen blev født. Læs mere →

Der var engang en dyrlæge, der havde en lærling, der var meget ambitiøs, men ikke særlig intelligent. En dag blev dyrlægen kaldt ud til en hest, der havde en stor bule på halsen. Dyrlægen åbnede hestens mund og kiggede den ned i halsen. Så bad han sin lærling give ham en hammer. Dyrlægen begyndte at slå på bulen med hammeren. Bulen forsvandt, og hesten blev rask. Læs mere →

En fattig mand gik engang til et Durga-tempel og bad til Durga om at få rigdom. Manden lovede Durga, at hvis han fik nogle penge, ville han ofre en ged til hende.

Ved Durgas nåde kom han faktisk til lidt penge. Et stykke tid senere besøgte han igen Durga i templet. ”Du lovede at ofre mig en ged,” sagde gudinden. ”Hvad blev der af den?” Læs mere →

Astrologen Sarvajna mødte engang en fattig mand. Da han læste hans horoskop, blev han forbavset. ”Hvorfor er du så fattig? Din far var en meget rig mand. Desværre døde han på et fremmed sted og kunne ikke afsløre, hvor hans skat var gemt.“ Læs mere →

Der var engang en fattig kone. Hele sit liv sled og slæbte hun. Hun levede af at samle brænde i skoven og bringe det ind til markedet i byen, og hendes indtægt var meget lille.

Som det går alle i denne verden, blev hun ældre med årene. En dag gik hun på vejen til byen med et stort bundt brænde på sine skuldre, da det blev for meget for hende. Hun vaklede, og brændeknippet faldt til jorden. Læs mere →

En konge udsendte engang et dekret om, at han ville give gratis mad til alle dovne mænd i hele byen. Med omgående virkning kunne enhver, der var doven, blive bespist i stadens offentlige forsamlingshus. Hundredvis af dovne mænd flokkedes for at spise gratis. Læs mere →

Den store vismand Narada mødte en brahmana, der bad ham spørge Krishna, hvornår han ville blive befriet. Samme dag traf Narada en skomager, der også bad om det samme.

Næste gang Narada var i den åndelige verden, spurgte han Krishna om disse to mænd. Krishna svarede, at skomageren kom til den åndelige verden efter dette liv, men brahmanaen havde mange liv tilbage i den materielle verden. Læs mere →

Der var en mand, der ernærede sig som professionel tyv. Engang ville han på pilgrimstur og fulgtes med en større gruppe pilgrimme. Efter den første dag slog pilgrimmene lejr for natten og lagde sig til at sove.

Tyven kunne imidlertid ikke sove, for han var vant til at være vågen om natten. Og det kriblede også i fingrene på ham. Han blev ved med at sige til sig selv, at han ikke måtte stjæle, for det ville være meget ulykkesbringende at stjæle fra pilgrimmene. Han kunne dog ikke modstå sig selv helt, så han stod op og begyndte at tage pilgrimmenes ejendele og flytte rundt på dem. Læs mere →

På en morgenvandring talte Prabhupada og de hengivne om videnskabsmænd. Tamala Krishna fortalte ‘Kejserens Nye Klæder’ med historien om svindlerne, der syede tøj til kejseren, som kun de intelligente kunne se. Ingen ville indrømme, de ikke kunne se det, for de ville ikke kaldes uintelligente, indtil en dreng udbrød: ”Kejseren har intet tøj på.“ Prabhupada fortalte da en lignende historie. Læs mere →

En guru gav en discipel ordre til at slå sig ned på et isoleret sted og meditere der og ikke gøre andet. Da guruen imidlertid kom tilbage efter et par år, fandt han til sin forbavselse sin discipel bo i et stort hus med kone og børn.

”Gav jeg dig ikke besked på, at du skulle meditere og intet andet?“ spurgte guruen. Læs mere →

For nogle hundrede år siden var der en fattig brahmana, der bad Siva om hjælp. Siva fortalte ham, at Sanatana Gosvami, en af de seks Gosvamier, havde en ønskesten, der kunne forvandle jern til guld blot ved at røre det. Siva sagde, at brahmanaen skulle bede Sanatana om at få det mest værdifulde, han havde. Læs mere →

En sjakal forvildede sig engang ind i en landsby. Folk så den og jagede den ud, men da den flygtede, var den så uheldig at løbe ind i og falde ned i et kar med blå maling. Den kom dog hurtigt op igen og løb tilbage til junglen.

Ude i junglen blev de andre dyr meget forbavsede, da de så den blå sjakal. Selv løven, dyrenes konge, undrede sig. Læs mere →

En konge udlovede engang en sæk guldmønter til hvem som helst, der kunne stå en hel nat i den iskolde flod, der løb forbi paladset. En yogi besluttede sig for at gøre det og tilbragte faktisk en hel nat stående i floden. Om morgenen spurgte kongen ham, hvordan han undgik at fryse ihjel. Yogien svarede, at han havde mediteret på lyset, der kom ud af et paladsets vinduer, og på den måde holdt varmen. Læs mere →

En mand så engang nogle store guldøreringe i en butik. Han blev tiltrukket af deres overdådighed, og hver gang han så dem, voksede hans ønske om at besidde dem. Men de var dyre og mere, end han havde råd til.

Så tog han sig et ekstra arbejde, og efter mange overarbejdstimer havde han omsider råd til at købe dem. Læs mere →

To brahmacarier på vandring skulle på et tidspunkt over en flod. Som de fleste ved, praktiserer brahmacarier cølibat og undgår kvinder. Ved floden stod imidlertid en ung, smuk kvinde, som også skulle over floden. Desværre kunne hun ikke svømme, så hun spurgte de to brahmacarier, om de ikke kunne hjælpe hende over. Den ene brahmacari svarede resolut, at hun bare skulle kravle op på hans skuldre, hvorefter han bar hende over floden. På den anden side af floden gik de to brahmacarier i én retning, og kvinden gik i en anden. Læs mere →

En vaskemand, der arbejdede for kongen, var meget knyttet til sit æsel. Faktisk kunne han ikke leve uden sit æsel.

Men en skønne dag døde æslet. Vaskemanden brød sammen i gråd og arrangerede en værdig begravelse for æslet, hvorefter han gik hen til slottet. Da han stod og vaskede, kom kongens præst forbi. Denne kunne ikke undgå at lægge mærke til, at vaskemanden var kronraget og spurgte hvorfor. Læs mere →

En flok kaniner blev engang plaget af en løve. Igen og igen dræbte og åd løven den ene kanin efter den anden. Til slut opsøgte kaninerne løven og spurgte, om de ikke kunne have en aftale, at de hver uge sendte løven én kanin, som han kunne æde og lade de andre være i fred. Dette gik løven med til. Læs mere →

Engang blev en slange den store vismand Narada Munis discipel. Narada bad slangen om ikke at bide andre længere. Normalt er det en slanges natur at bide andre dødeligt, men det blev ham forbudt som hengiven. Læs mere →

En spurv lagde sine æg ved havets bred, men det store hav bar nådesløst æggene bort med sine bølger. Spurven blev meget vred og råbte til havet: ”Giv mig mine æg tilbage!“ Havet ænsede ikke engang den lille spurv.

Spurven truede igen havet: ”Giv mig mine æg tilbage, eller jeg skal udtørre dig og selv hente mine æg tilbage.“ Havet overhørte fortsat spurven. Læs mere →

Kong Yasomanta Sena, kejser Aurangzebs hærfører, blev engang slået i en kamp. Hans hustru hørte, at ”Min mand er blevet slået. Nu er han på vej hjem,” og hun bad portneren aflåse paladset.

Da Yasomanta Sena kom, sendte han en besked til dronningen: ”Hvorfor er dørene låst? Jeg er kommet hjem.“ Læs mere →

En vismand velsignede engang fire forskellige mennesker. Først mødte han en prins og velsignede ham. ”Må du leve evigt!”

Dernæst mødte han en ung brahmacari, der levede i sin gurus ashrama og praktiserede bodsøvelser og askese. Vismanden sagde: ”Må du dø med det samme.” Læs mere →

Srila Prabhupada talte i 1976 i Washington med nogle videnskabsmænd og disciple om månelandingen. Det blev nævnt, at forskerne hævdede, at stenene fra Månen er præcis som sten fra Arizona. ”Bare se,“ sagde Srila Prabhupada. Og så fortalte han en kort historie. Læs mere →

En mand havde netop besvaret naturens kald ude på en åben mark, som man gør det i Indien mange steder. Da han rejste sig, kom han til at kaste et blik på sine efterladenskaber og udbrød: ”Føj, hvor ækelt!”

Til hans overraskelse svarede afføringen tilbage: ”Det er ikke mig, der er ækel. Det er dig!” Læs mere →

Der var en mand, der holdt meget af mangoer. Mangoer vokser på mangotræer, der ofte er meget høje, og de bedste mangoer finder man i træets top, hvor der er mest sol.

Da manden en dag var oppe i toppen af et mangotræ, gled hans fod uheldigvis, og han styrtede ned. Han faldt dog ikke ret langt, for det lykkedes ham at gribe fat i en tynd gren, hvorfra han hang hjælpeløst uden at kunne komme op eller ned. Læs mere →

Da Christoffer Columbus vendte tilbage til Spanien efter at have opdaget Amerika, blev han naturligt en berømt og anerkendt person. Lige så naturligt blev han også offer for misundelse. Hans modstandere kritiserede, at han ikke havde gjort noget specielt, og at alle kunne have gjort det. Læs mere →

Et stueur, et af de gode bornholmere, gik engang i stykker og blev indleveret hos urmageren. Da urmageren skulle til at reparere uret, protesterede det og sagde: ”Åh nej, lad mig dog have fred. Hvis du reparerer mig, kommer jeg de næste 50 år til bare at skulle høre dette evindelige tik-tak, tik-tak, tik-tak. Jeg er allerede ved at være vanvittig af at høre på det.” Læs mere →

En far og søn var på en længere rejse. De var fattige mennesker og ejede kun én hest. Faderen sad på hesten, imens sønnen gik ved siden af.

”Se blot den grusomme mand,” sagde folk i den første landsby, de kom igennem. ”Han sidder der mageligt på hesten, mens det stakkels barn må vandre efter ham.”

”Nå,” tænkte faderen. ”Så lad min søn ride på hesten.” Læs mere →

Fire unge brahmana-drenge drog ud i verden for at prøve deres kunnen. De tre var pralende og højtråbende, den fjerde mere stille og beskeden.

På deres vandring kom de til en bunke dyreknogler. ”Jeg kan sætte knoglerne sammen og se, hvilket det dyr var,” sagde den første dreng. Som sagt, så gjort. Dyret havde været en løve. Læs mere →

Vi er på et psykiatrisk hospital. Lægen kommer ind på stuen til en patient, som han ser sidde ved siden af sin seng med det ene øre ned i puden. Patienten ser meget opmærksom og koncentreret ud.

”Hvad laver du, Jørgen?” spørger lægen. Læs mere →

En pige havde en tante, hun holdt meget af. Tanten var dog ikke verdens bedste menneske. Ja, hun var en gammel led og misundelig heks. Da hun døde, var alle ret sikre på, hvor hun var gået hen.

Mange år senere døde pigen. Hun var til gengæld et rigtigt godt menneske og kom med det samme op til Sankt Peter for at komme videre til himlen. Sankt Peter spurgte, om hun havde noget ønske, før hun kom ind i himlen. Pigen svarede, at hun gerne ville vide, hvad der var blevet af hendes tante. Læs mere →

Der var engang en fattig bonde, der havde en flok gæs. En dag kom han ud i gåsefolden og så til sin store forbavselse, hvad der lignede et guldæg ligge under en gås. Han samlede ægget op og, jo, det var et æg af pure guld! Bonden jublede af henrykkelse og tog ægget med sig. Læs mere →

To venner diskuterede, om et stykke papir var blevet skåret eller klippet i stykker. Den ene ven sagde: ”Det var med en kniv.” Den anden sagde: ”Nej, det var med en saks.”

Diskussionen gik frem og tilbage. ”Nej, det var en kniv.” ”Det var altså en saks,” ”Kniv!” ”Saks!” Læs mere →