I august 2017 udgav Nyt fra Hare Krishna Små visdomshistorier, et særnummer med en samling vittigheder, anekdoter og små historier, som Srila Prabhupada og andre hengivne inden for ISKCON har brugt som pædagogiske værktøjer for at gøre filosofiske og praktiske pointer forståelige på en lettilgængelig og humoristisk måde. Læs mere →

Et kloster havde engang blomstret med snesevis af munke, men kom senere til at føre en hensygnende tilværelse. Munkene blev gamle. Den ene efter den anden døde, uden at der kom nye til. Til sidst var der kun fem brødre tilbage. Læs mere →

Dette er en virkelig historie fra Calcutta. Som ung mand henvendte Nandi sig engang til en velhavende bekendt og spurgte: ”Kan du give mig lidt kapital, så jeg kan starte min egen forretning?” Læs mere →

Det er en meget kold aften efter en lang dags vandring i ørkenen. Araberen har træt lagt sig til ro i sit telt, imens hans kamel står tøjret udenfor. Lige før hans øjne lukker sig, og han forsvinder til drømmeland, hører han noget. Læs mere →

En købmand havde en lille søn, der en dag blev sat til at ekspedere. En kunde kom og bad om at få vekslet en fem rupees seddel. Drengen gav fire rupeer tilbage, og kunden protesterede. Læs mere →

Forestil dig en mand i hans bedste alder. Han sidder i en blød sofa i sin luksusvilla. Foran sig har han et fjernsyn og en videoafspiller, der er klar til at vise hans yndlingsfilm. Læs mere →

En ko trængte engang ind i en gartners have og begyndte at æde af græsset og alt andet, der voksede der. Da gartneren så det, blev han så vred, at han begyndte at slå løs på koen, og han slog så længe, at han endte med at slå hende ihjel. Læs mere →

En lille hunmus blev engang fanget af en høg, der bar hende højt op i luften i sit næb. Oppe over floden Ganges tabte høgen hunmusen, der var så heldig at falde ned i hænderne på den store vismand Yajnavalkya, der var i færd med at udføre sine middagsritualer ved flodens bred. Læs mere →

En godsejer havde en søn, som han ansatte en huslærer til at undervise for femten rupier om måneden. Drengen var specielt meget dårlig til regning og matematik, så læreren gav ham masser af opgaver, som han selv skulle lave. Læs mere →

Engang i Indien, imens Srila Prabhupada opholdt sig i Mayapur, besøgte to af Srila Prabhupadas vestligt fødte sannyasier et tempel og hørte en sjov kommentar fra en pujari. Da Srila Prabhupadas disciple havde darsana med Deiteterne, så pujarien ud til at påskønne deres ærbødighed og opførsel. Læs mere →

Der var en gang en moder, som ikke kunne finde sit lille barn. Først kaldte hun på det, men der var intet svar. Så begyndte hun at lede overalt. Hun var rundt i hele huset, men ingen steder kunne hun finde det. Læs mere →

En grosserer havde to sønner, Lalu og Kalu, som han ville have skulle lære grundlæggende ting som vægt og mål. Men ingen lærer kunne komme nogen vegne med dem. Drengene var så uregerlige og stygge, at allerede som små røg de cigaretter og gjorde mange andre slemme ting. Læs mere →

En prins, en ministers søn og en skattemesters søn var alle nære venner. Engang rejste de ud sammen for at se fremmede lande og kom til en anden konges palads. Kongen var bortrejst, men hans datter, prinsessen, var hjemme sammen med sine to veninder, ministerens datter og skattemesterens datter, og bød de tre unge mænd indenfor. Læs mere →

I en landsby boede der engang en brahmana, Dadu Thakura. Hans familie havde haft en tradition for lærdom, men med tiden var familien blevet doven og i stedet for intellektuelle bestræbelser gik livet med kort, terninger og skakspil. Læs mere →

Ikke langt fra havet boede en frø i en brønd, hvor frøen havde levet hele sit liv. Aldrig skænkede den en tanke, at der fandtes en verden udenfor. Den levede stolt i sin brønd. Den anså ikke blot sig selv for ejeren af brønden, men brønden for at være hele verden og sig selv for at være verdens herre. Læs mere →

En mand fra landet blev sendt ind til en landsby for at købe klæde og fik mange formaninger om ikke at blive snydt. Men da han kom tilbage med stoffet, testede de andre det og opdagede, at det var tyndt, svagt og ubrugeligt. Så de sagde til ham: ”Du er blevet snydt af nogle slyngler.” Læs mere →

En sadhu gik sammen med sine disciple og talte med dem, da de kom forbi en døende pytonslange. Slangen var dækket af insekter, der allerede var i gang med at æde dens krop. Sadhuen blev meget alvorlig og talte ikke i et langt stykke tid. Omsider spurgte en af disciplene ham, hvorfor han var så alvorlig. Læs mere →

Normalt tager det en dag for et cirkus at sætte teltet op, men da et nyt cirkus kom til landsbyen, tog det måneder og måneder for cirkusfolkene for at få det hele klart til den store forestilling. Alle i landsbyen sluttede, at dette måtte være et specielt cirkus, når det tog så lang tid at gøre det klart, og alle stod derfor spændte uden for indgangen, da det omsider åbnede. Læs mere →

Nogle mus blev engang plaget af en kat. Igen og igen kom katten og åd musene. En dag besluttede musene, at det skulle være slut, nu måtte der gøres noget. Så de holdt møde og diskuterede, hvad der kunne gøres. Flere forslag kom frem, men ingen syntes at kunne bruges, indtil den yngste mus kom med en idé. Læs mere →

Engang ansatte en godsejer en professionel brahmana som præst i sit private tempel. Brahmanaen tænkte: ”Hvor ofres der mange lækre retter på alteret her, men de bliver alle givet til godsejeren og hans familie. Jeg ville ønske, jeg også kunne smage dem, men der er så mange vagter hele tiden, at jeg vel må stille mig tilfreds med fem rupier om måneden.” Læs mere →