Af Giriraja Swami

I anledning af Rama Navami, Herren Ramacandras fremkomstdag, der falder søndag den 25. marts i år, skriver Giriraja Swami:

Sri Hanuman, Herren Ramas store abehengivne, beder: ”Siden Herren Sri Ramacandra er Guddommens Højeste Personlighed, Vasudeva, er Han ikke knyttet til noget i denne materielle verden. Han er den mest elskede Oversjæl for alle selvrealiserede sjæle, og Han er deres mest fortrolige ven. Han er fuld af alle overdådigheder …

Man kan ikke etablere et venskab med den Højeste Herre, Ramacandra, på grundlag af materielle kvaliteter som fødsel i en aristokratisk familie, personlig skønhed, veltalenhed, skarp intelligens eller overlegen race eller nationalitet. Ingen af disse kvalifikationer er i virkeligheden en forudsætning for venskab med Herren Sri Ramacandra. Hvordan skulle det ellers være muligt, at vi uciviliserede skovfolk, der ikke er født i ædle familier, er fysisk smukke eller kan tale som dannede mennesker, at Herren Ramacandra har accepteret os som venner?

Uanset om man er en halvgud eller dæmon, menneske eller noget andet end menneske, bør man derfor tilbede Herren Ramacandra, Guddommens Højeste Personlighed, der åbenbarer sig på Jorden som et menneske. Der er ikke brug for voldsom askese eller bodsøvelse for at tilbede Herren, for Han accepterer selv blot en lille smule tjeneste fra Sin hengivne. Det gør Ham tilfreds, og så snart Han er tilfreds, er den hengivne perfekt. Ja, Herren Sri Ramacandra bragte alle de hengivne i Ayodhya hjem, tilbage til Guddommen [Vaikuntha].” (Srimad-Bhagavatam 5.19.6–8)

I sin kommentar forklarer Srila Prabhupada: “Herren Ramacandra er så venlig og barmhjertig imod Sine hengivne, at Han meget let tilfredsstilles af en smule tjeneste, der gøres af hvem som helst, uanset om man er menneske eller ej. Det er den særlige fordel ved at tilbede Herren Ramacandra, og der er den samme fordel ved at tilbede Herren Sri Caitanya Mahaprabhu. Herren Krishna og Herren Ramacandra viste som ksatriyaer Deres barmhjertighed ved at dræbe asuraerne, men Herren Sri Caitanya Mahaprabhu gav kærlighed til Gud uden problem selv til asuraerne. Alle Guddommens Højeste Personligheds inkarnationer, men specielt Herren Ramacandra, Herren Krishna og senere Herren Sri Caitanya Mahaprabhu befriede mange af de levende væsener, der var til stede foran dem, ja, næsten alle.”

Og hvad med dem, der ikke var til stde foran Dem? Svaret gives i Sri Caitanya-caritamrta (Antya 2.13–14):

“For at befri folk på steder i universet, hvor de ikke kunne møde Ham, trådte Sri Caitanya Mahaprabhu personligt ind i kroppene på rene hengivne. Således bemyndigede Han levende væsener (Sine rene hengivne) ved at manifestere i dem så meget af Sin egen hengivenhed, at folk i alle andre lande blev hengivne ved at se dem.”

Srila Prabhupada uddyber dette i sin kommentar: ”Som der står i Caitanya-caritamrta (Antya 7.11):

kali-kalera dharma—krsna-nama-sankirtana
krsna-sakti vina nahe tara pravartana

Medmindre man er bemyndiget af Guddommens Højeste Personlighed, Sri Caitanya Mahaprabhu, kan man ikke sprede de hellige navne i Hare Krishna-mahamantraet over hele verden. Personer, der gør dette, er bemyndigede. Derfor kaldes de somme tider avesa-avataraer eller bemyndigede inkarnationer, for de er udstyret med Sri Caitanya Mahaprabhus kraft.”

Det er kun ved den årsagsløse nåde fra Herren Ramacandra, Herren Krishna og specielt Sri Caitanya Mahaprabhu og Hans bemyndigede repræsentant Srila Prabhupada, at skabninger som os kunne blive udfriet og engageret i hengiven tjeneste og opleve at være med til at udbrede deres guddommelige, ophøjede nåde. Hare Krishna, Hare Rama.