Hari-sauri Prabhu beretter i sin bog A Transcendental Diary, hvordan Prabhupada engang i 1976 fortalte en historie om en tiger og en trane. Det var i forbindelse med, at nogle hengivne forsøgte at få et møde i stand mellem Srila Prabhupada og Paven.

London den 23. juli 1976.

Bhagavan Prabhu har forsøgt at arrangere et møde med Paven. Prabhupada skulle efter planen besøge det nye center i Rom, og et møde med Paven var på dagsordenen, men efter lidt diskussion frem og tilbage afgjorde Prabhupada, at det ikke var anstrengelsen værd. Han tvivlede på den praktiske værdi af at mødes med Paven og bemærkede, at blot at mødes med store mænd uden at kunne fremvise noget håndgribeligt var noget, som hans gudsbrødre som Bon Maharaja og Tirtha Maharaja gjorde. Han nævnte, at de altid fortalte, hvordan de havde mødtes med både den ene og den anden, men uden at der virkelig blev prædiket nogen form for Krishna-bevidsthed.

For at illustrere dette punkt fortalte han os historien om tigeren og tranen. Der var engang en tiger, der fik et ben galt i halsen efter at have spist et lille dyr. Tigeren kunne ikke selv få benet ud og kaldte derfor på tranen: ”Min kære ven, du har sådan en dejlig lang hals. Vil du ikke nok stikke dit hoved ned i min mund og fjerne dette ben? Ellers dør jeg. Vær ikke bange, jeg vil ikke gøre dig nogen fortræd, og jeg vil være meget tilfreds med dig.”

Naturligvis var tranen meget tilbageholdende, for det var trods alt tigerens natur at spise andre dyr som ham. Men han tænkte alligevel, at tigeren var så stærk, at hvis han faktisk fjernede benet, ville tigeren helt sikkert vise ham en eller anden gunstbevisning til gengæld. Så tranen indvilligede og stak sit hoved ind i tigerens mund og fiskede benet op fra halsen. Lettet gjorde tigeren sig klar til at gå videre, men lagde mærke til, at tranen stadig stod forventningsfuld foran ham.

”Hvad vil du?” snerrede tigeren.

”Min kære herre,” svarede tranen. ”Jeg har gjort det, du bad mig om og fjernet benet. Vil du ikke give mig en eller anden gunstbevisning til gengæld?”

”Hvad for noget?” brølede tigeren, ”Jeg gav dig lov til at stikke dit hoved ind i min mund uden at bide det af, og nu vil du have noget mere!”

Prabhupada forklarede da, at selv om hans gudsbrødre mødtes med såkaldte samfundsledere i forventning om at få noget fra dem, tænker lederen: ”Hvad for noget, jeg har givet dig noget af min tid, og du vil stadigvæk have mere.” Han sagde, at der kom ikke noget ud af sådanne møder. Derfor besluttede han sig for at bede Bhagavan om ikke at arrangere et møde med Paven.