Den følgende udveksling fandt sted mellem Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada og Satsvarupa Dasa Gosvami i Calcutta, Indien, i januar 1977, et tidspunkt, hvor Hare Krishna-bevægelsen blev kritiseret fra flere sider.

Satsvarupa Gosvami: Srila Prabhupada, der kom en avis i dag fra USA – The Boston Globe – med en lang artikel med titlen ”Mysteriet om Hare Krishna.” En udtalelse fra en kvinde beskriver Hare Krishnas hengivne som ”parasitter”.

Srila Prabhupada: Vi er ikke parasitter. Vi udgiver de bedste bøger i verden. Kommer denne litteratur fra analfabetiske hippier? Vi bliver accepteret af så mange professorer. Hvordan kan vi være parasitter? Det har blot aldrig været meningen, at en intelligent person skal arbejde som et æsel. Hvis vi er parasitter, er højesteretsdommeren også en parasit. En slyngel ser en dommer sidde på sin bænk, sige en lille smule og få en høj løn, så han kalder dommeren for en parasit.

Satsvarupa Gosvami: En parasit er en, der lever på andres bekostning.

Srila Prabhupada: Hvis jeg nyder en andens ejendom uden hans tilladelse, er jeg en parasit. Men det gør vi ikke. Vi nyder vores Faders ejendom. Vi er Krishnas gode børn, og Krishna siger til alle, der søger tilflugt hos Ham: ”Lad være med at bekymre dig, Jeg giver dig alting.” Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (Bg. 18.66): ”Blot overgiv dig til Mig. Jeg vil beskytte dig.” Hvorfor siger de, at vi er ”parasitter”?

Satsvarupa Gosvami: De sigter til, at de hengivne tigger på gaderne.

Srila Prabhupada: Det, vi gør, er ikke tiggeri. Det er ydmyghed. Folk er opblæste, så vi henvender os til dem i ydmyghed. Bortset fra det – er det tiggeri, hvis jeg sælger en bog om Krishna?

Satsvarupa Gosvami: De ser det som tiggeri.

Srila Prabhupada: Nej, det er ydmyghed. I Indien er der mange højtuddannede mennesker, der tigger. De går under navnet bhiksu-tridandi-svami. De tigger for at lære at være ydmyge og fri for stolthed. I vedisk kultur er det tilladt. Brahmacarier, sannyasier og brahmanaer har lov til at tigge.

Satsvarupa Gosvami: Men hvis nu kulturen er en helt anden, som tilfældet er i Vesten?

Srila Prabhupada: Ja, jeres kultur er en helt anden, og derfor bliver de unge til hippier, og mødrene slår deres egne børn ihjel i maven, alt sammen i navn af frihed. I virkeligheden er der ingen kultur i Vesten. Derfor er hele stemningen så forfærdelig. Men i en civiliseret kultur har en ung dreng lov til at tigge som en disciplin for at lære ydmyghed. Selv om han kommer fra en ophøjet familie, tigger han for at blive ydmyg. Og Kristus sagde: ”Gud kan opnåes af den ydmyge.” Du har ret, når du siger, at I har en helt anden kultur. I ved ikke, hvad virkelig kultur er. I har en kultur, der slår børn ihjel, så hvordan vil I kunne forstå den højere vediske kultur? Vores disciple går ud og sælger bøger om Krishna-bevidsthed blot for at give jer en chance for at forstå, hvad virkelig kultur er, men I kalder dem ”parasitter”. Hvad ellers skriver de?

Satsvarupa Gosvami: Oppositionen hævder, at det ikke er en udøvelse af religionsfrihed at slutte sig til Krishna-bevidsthed, men at vi er skyldige i ”mental kontrol”.

Srila Prabhupada: Modstanderne ønsker at tvinge den hengivne, der allerede er i Krishna-bevidsthed, med magt. Det er dem, der er skyldige i mentral kontrol, ikke os. De kidnapper en hengiven og forsøger at tvinge ham til at tænke ligesom dem.

Satsvarupa Gosvami: Mange gange  består vores modstandere af forretningsfolk og forældre. De er meget forskrækkede.

Srila Prabhupada: De bør være forskrækkede. Hvis Hare Krishna-bevægelsen fortsætter, som den gør, er deres kultur færdig. Nu bliver vi anerkendt som mayas (illusionens) fjende. En kamp er en kamp. De bruger deres taktikker, og vi bruger vores. Vi kan bevise, at de ingen intelligens har. Så længe de ikke kender Krishna, fortsætter de med at være fjolser.

Satsvarupa Gosvami: En mand udfordrede: ”Hvad vil der ske, hvis alle blev ligesom jer hengivne?” Han var bekymret. Han var bange for, at økonomien ville bryde sammen, hvis alle engagerede sig i Krishna-bevidsthed.

Srila Prabhupada: Han vil under alle omstændigheder ikke vende sig til Krishna-bevidsthed, så den materialistiske økonomi vil fortsætte. Så længe der er en klasse af mennesker som ham, er der intet problem – økonomien vil fortsætte. ”Hvis alle de indsatte blev lovlydige og gode borgere, hvordan skulle fængslet da kunne fortsætte med at eksistere?” Er det et særligt intelligent spørgsmål? Det er sådan, de tænker. Vi opgiver kødspisning, og slagterierne er bekymrede – ”Hvordan vil forretningen fortsætte?” – som om det var så fantastisk en forretning. Jo hurtigere I lukker den butik, jo bedre. Det vil være det bedste for jer. Alkoholbutikker, bryggerier, cigaretfabrikker – de er alle sammen bekymrede for, hvordan deres forretning vil fortsætte. Slagtning af køer er den mest syndige aktivitet. De ved ikke, hvad de gør. Derfor er det nødvendigt med en grundig overhaling, ellers kan deres hjerner, der er fyldt med afføring, ikke blive renset. Ja, vi vasker din hjerne, for din hjerne er fuld af afføring. Vi er gadefejere, der er ansat på Guds vegne til at vaske afføringen væk fra din hjerne. Vi er nødt til at gøre det. I moderne civiliserede ateister kan ikke engang sove roligt, som en hund kan det, og alligevel hævder I at være uddannede. Vi fortæller, at hvis har I har utilladt sex, vil I blive impliceret på så mange måder. Så hvad er problemet, hvis jeg siger: ”Intet utilladt sex.”? Men I er så syndige, at I slår jeres egne børn ihjel, og I ved ikke engang, at det er syndigt. Vi er nødt til at vaske jeres hjerner.

Satsvarupa Gosvami: Ifølge denne artikel fra The Boston Globe er det et stort mysterium, om Hare Krishna-bevægelsen er god eller dårlig.

Srila Prabhupada: I det mindste overvejer de nu muligheden. Førhen sagde de blankt, at vi var dårlige. Nu er de kommet til et overgangspunkt og er usikre på, hvorvidt Hare Krishna-bevægelsen er god eller dårlig. Omsider vil der komme en dag, hvor de siger: ”Ja, det er en god ting.”