Vi er på et psykiatrisk hospital. Lægen kommer ind på stuen til en patient, som han ser sidde ved siden af sin seng med det ene øre ned i puden. Patienten ser meget opmærksom og koncentreret ud.

”Hvad laver du, Jørgen?” spørger lægen.

”Ssss,” svarer Jørgen og sætter en finger foran munden for at angive, at lægen skal være stille. Så vinker han med hånden, at lægen skal komme nærmere. Han fortæller med tegn, at lægen skal komme og lytte til puden. Lægen bukker sig ned, lægger øret til puden og lytter. Han hører intet. Han lytter igen, men fortsat hører han intet. Han kigger på Jørgen og siger: ”Jeg kan ikke høre noget.”

”Prøv igen,” siger Jørgen.

Lægen prøver endnu engang, men der sker intet. ”Jeg hører intet,” siger han igen.

”Ja, er det ikke underligt,” siger Jørgen. ”Jeg lytter og lytter, men jeg kan heller ikke høre noget.”

Tag ikke hvem som helst alvorligt, hvis du ikke ønsker selv at blive småskør.