Da Christoffer Columbus vendte tilbage til Spanien efter at have opdaget Amerika, blev han naturligt en berømt og anerkendt person. Lige så naturligt blev han også offer for misundelse. Hans modstandere kritiserede, at han ikke havde gjort noget specielt, og at alle kunne have gjort det.

En dag var han sammen med nogle af sine kritikere. Efter at have hørt på dem en stund, tog han et æg frem og sagde: ”Kan nogle af jer stille dette æg på højkant?”

Ægget gik rundt fra person til person. Alle forsøgte at få ægget til at balancere på spidsen uden at være i stand til det. Columbus fik ægget tilbage. Han tog det i hånden, slog enden imod bordet, så ægget blev knust i bunden og derved kunne stå af sig selv.

”Det kunne alle da have gjort,” lød det med det samme protesterende fra de andre.

”Men kun jeg gjorde det!” svarede Columbus.

Srila Prabhupada blev somme tider kritiseret af personer, der mente, at han ikke havde gjort noget særligt, og at mange andre også kunne have gjort det. Srila Prabhupada fortalte denne historie om Columbus som kommentar dertil.