YDMYGHED OG GODE FØLELSER

Ydmyghed og et sundt selvværd er forenelige i åndelig udvikling

Af Arcana Siddhi Devi Dasi (Oversat af Kamsahanta Dasa)

Det følgende er en artikel fra Back to Godhead april/maj 2007. Arcana Siddhi diskuterer en psykologisk problemstilling om, hvordan man kan bevare sit selvværd og samtidig udvikle vaisnavaens ydmyghed. (mere…)