– Af Lalitanatha Dasa –

Lykke er en dejlig ting, er de fleste af os sikkert enige i. Til alt held er vi danskere blandt de lykkeligste mennesker i verden, i hvert fald ifølge visse lykkeforskere og også ifølge de ølreklamer, der sommetider møder én, når man ankommer til en dansk lufthavn.

I den seneste undersøgelse, som bl.a. Politiken omtalte den 22. oktober 2016, svarede 73 procent af de adspurgte danskere, at de var meget tilfredse med deres liv, og 25 procent var nogenlunde tilfredse. Kun 2 procent var noget eller helt utilfredse med deres liv.1 98 procent lykkelige mennesker må trods alt siges at være flot.

Så vidt, så godt. Men der er alligevel noget ved dette lykkebillede, der ikke stemmer. Hvorfor er ca. 900.000 danskere storforbrugere af alkohol, når de nu er så lykkelige? 140.000 er så alkoholiserede, at kun behandling kan hjælpe dem ud af deres misbrug.2 Siden 98 procent af danskerne mener, at de er lykkelige, må de fleste af disse alkoholikere være inkluderet i det tal. Men er alkoholikere lykkelige?

Der er også det faktum, at ikke bare er Danmark verdens lykkeligste land, men vi har også verdens største forbrug af lykkepiller. Ca. 10 procent eller omkring en halv million danskere indtager lægeordineret såkaldt lykkemedicin mod deres depressioner og følelse af håbløshed i livet. Det er mere end noget andet land i verden.3 Er det derfor, vi er så lykkelige?

Skilsmisseprocenten er et andet interessant tal. I 2014 blev 28.331 par gift i Danmark. Så de må da have været lykkelige. Men i samme år blev 19.435 ægtepar skilt.4 Det svarer til en skilsmisseprocent på næsten 70 procent. Åbenbart er vi ikke 98 procent lykkelige over vores partnere eller familieforhold.

Man kunne i denne sammenhæng også nævne de over 33.000 stofmisbrugere eller de mere end 6.500 selvmordsforsøg hvert år (over 600 lykkes, næsten tre gange så mange som trafikdræbte) plus andre anomalier. Hvorfor skulle jeg da tro på, at vi faktisk er så lykkelige, som vi selv tror det, eller i hvert fald hævder det, når vi bliver spurgt?

For 5.000 siden bemærkede den store vismand Vidura:

”Både den tåbeligste blandt tåber og den mest intelligente blandt intelligente nyder lykke, imens personer imellem dem lider de materielle kvaler.” (SB. 3.17.17)

Med andre ord er tåben ifølge Vidura så dum, at han tror sig lykkelig, fordi han er blind over for virkeligheden. Eksemplet, der ofte gives, er geden, der står i kø med andre geder uden for slagteriet. Foran i køen for øjnene af ham får en anden ged hovedet kappet af. Men han er lykkelig, fordi de har givet ham noget græs, som han står og æder. Hvis han havde været intelligent, ville han have forstået, at om nogle minutter er det hans tur til at blive slagtet. Men fordi han kun er en ged, føler han sig lykkelig, bare han har noget at æde.

På samme måde kan tåbelige mennesker ikke se, at det ikke er muligt at være lykkelig i et liv, som døden når som helst kan sætte en stopper for, hvilket den snart gør for os alle. 50 eller 100 år er ikke meget i denne sammenhæng. Som Krishna nævner det i Bhagavad-gita, er alle steder i denne materielle verden lidelsesfyldte steder, hvor der hele tiden er gentagen fødsel og død. Det er bogstaveligt talt fysisk umuligt at være lykkelig, når jeg har døden hvilende ved mine fødder ligesom en giftslange, der blot venter på at hugge gifttænderne i mit ben, hvad øjeblik det skal være.

Den eneste måde at være lykkelig på i en sådan situation er ved at gøre sig blind og lade, som om slangen – altså døden – ikke er der. Derfor søger mange til beruselse i et forsøg på at lukke øjnene for deres egen snarlige undergang. Desværre er det ikke nogen vej til permanent lykke, men til sindssyge og vanvid.

Så er der på den anden side det mest intelligente blandt intelligente mennesker. Det er også lykkeligt ifølge Vidura – og vel at mærke virkeligt lykkeligt og ikke blot bevidstløs som tåben. Hvorfor? Fordi den intelligente person ved, at han slet ikke er af denne verden. Han ved, at hans virkelige selv er forskelligt fra den midlertidige fysiske verden inklusive den fysiske krop, som han befinder sig i lige nu. Derfor bekymrer den fysiske krops død ham ikke. Han ved, at han af natur er en evig og uforanderlig åndelig person, og at der bag denne verden også er en evig åndelig person, som det er hans natur at have et evigt forhold til.

Med andre ord forstår han, at hans virkelige evige forbindelse er til Krishna, Guddommens Højeste Personlighed, det Højeste Selv. Han kultiverer og hviler derfor i sit forhold til Ham, hvilket giver ham en uendelig dyb transcendental lykke. Denne transcendentale lykke er uafhængig og upåvirket af denne verdens midlertidige forekomster af materiel lykke og lidelse, varme og kulde, godt og dårligt vejr, rigdom og fattigdom, sundhed og sygdom osv., som ellers er de ting, som manges følelse af lykke styres af (når det er sommer og sol, er de lykkelige; når det er gråvejr, er de samme mennesker deprimerede osv.).

Vel er danskerne ej verdens lykkeligste mennesker, hvilket det rekordhøje alkoholindtag, lykkepilleforbrug, skilsmisseprocent mm. burde gøre klart for enhver. Men hvis vi virkelig skulle være så lykkelige, som det påstås, er det tåbens lykke ligesom geden, der er blind over for sin egen snarlige undergang. Jeg har dog svært ved at tro, at vi danskere kollektivt er så dumme. Nogle af os måske, men 98 procent? Måske er forklaringen bare, at vi som folkefærd generelt er stolte og har svært ved at være så ærlige over for os selv og andre, at vi tør indrømme, når vi bliver spurgt om det, at vi egentlig ikke er lykkelige, men grundlæggende er utilfredse og frustrerede over vores liv.

Hvorom alt er, er den gode nyhed, at det faktisk er muligt at være lykkelig, selv i Danmark, men den virkelige lykke kommer ikke fra nogen ydre materiel situation. Det er en transcendental lykke, der kommer indefra ved at blive frygtløs ved at have et forhold til Krishna, specielt ved at synge og recitere Krishnas navne – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare – omgås med Hans hengivne og leve sit liv til Hans tilfredsstillelse. Den lykke kan opleves af alle, uanset hvor man er i verden – selv i Danmark.

1 De lykkelige bliver lykkeligere – de utilfredse står i stampe, Politiken den 22.10.2016, se http://politiken.dk/indland/ECE3432560/de-lykkelige-bliver-lykkeligere—de-utilfredse-staar-i-stampe/.

2 Se http://www.blaakors.dk/viden/viden-om-alkoholomraadet/statistik.

3 Se http://www.faktalink.dk/titelliste/lykkepiller00/lykkepiller04.

4 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=19191