Juli er som altid Ratha-yatra-måned, hvorfor forsidebilledet denne gang er fra et af verdens mange Ratha-yatra-optog (mere præcist i New York). Til venstre i billedet ses Agnideva Prabhu, discipel af Srila Prabhupada og en kendt kirtana-sanger. De danske Ratha-yatraer omtales ligesom i sidste nummer igen på bagsiden. Vi regner med, at vi alle møder talstærkt op den 4. og 5. juli i henholdsvis Århus og København.

Bemærk, at i denne måned starter Caturmasya den 12. juli. Caturmasya er en årlig fire-måneders periode, hvor tilhængere af den vediske kultur traditionelt følger forskellige løfter. Srila Prabhupada introducerede hovedsageligt fire slags faster i denne periode, hvor den første er faste fra bladgrønt i en måned, der altså starter starter den 12. juli. I de efterfølgende måneder bliver der fastet fra henholdsvis surmælksprodukter, mælk og urad-dal.

På side 19 har vi et mødereferat fra IDL (ISKCON Danmarks Landsråd). Læs det, hvis du er interesseret i, hvad der rører sig rent organisatorisk i ISKCON i Danmark. Har du bemærkninger, er du velkommen til at henvende dig til nogle af rådets medlemmer.

Fortsat god sommer.