– Af Lalitanatha Dasa –

Så er vi tilbage med Nyt fra Hare Krishna efter et par måneders pause. Som varslet sprang vi martsnummeret over, og i stedet for et regulært blad til februar fik alle abonnenter en boggave – En uforlignelig gave. Dette er således det første rigtige Nyt fra Hare Krishna siden januar.

Vores udgivelsespause gav hele staben en mulighed for at tage en tur til Indien. Med staben menes dels Dandaniti og jeg, der var i Indien for første gang i over ti år, dels Ananta Sri, der står for det rent grafiske. Han og hans familie greb chancen for at tage til den store årlige festival i Sridhama Mayapur. Vi håber, at vi alle har inspiration til en frisk omgang hengiven tjeneste i Danmark blandt jer alle, blandt andet ved at lave Nyt fra Hare Krishna.

Som vi har lagt op til det i de sidste måneder, udkommer Nyt fra Hare Krishna fremover i både en trykt papirudgave som hidtil og – som noget nyt – i en digitaludgave. Det trykte blad koster som tidligere nævnt 300 kr. om året for mindst ti blade – mindst, for vi kan også finde på at udgive 11 eller 12 blade, hvis vi ikke har nogen grund til ikke at gøre det. Vi har blot bestemt os for at holde muligheden åben for at springe udgivelsen over et par gange om året, så vi har tid til at rejse eller gøre andre ting.

Bladets digitale udgave er som lovet gratis. Der er dog selvfølgelig fortsat udgifter forbundet med at lave det, så nederst på den email, man modtager, vil der stå et bankkonto-nummer med en mulighed for at give en frivillig donation til bladet, f.eks. 150 kr. om året. Men det er helt frivilligt. Man får det elektroniske blad, uanset om man donerer til det eller ej. Vi skal blot have en email, så bliver det sendt hver den første i måneden.

Hvis I kender venner og bekendte, der også kunne være interesseret i at modtage Nyt fra Hare Krishna på denne måde, må I gerne sende os deres email eller få dem til at henvende sig til os. Vores email og telefonnumre står i kolofonen her nederst på side 3. I er også velkomne til bare at videresende bladet til dem, der har lyst til at læse det.

Vi lovede ligeledes at oprette en hjemmeside, hvor bladets artikler vil blive lagt ud hver måned. Den har vi ikke fået op at stå endnu, men arbejder på det. Der går nok et par måneder, før vi har den på plads. Under alle omstændigheder god fornøjelse med dette blad samt et stort velkommen til alle vores nye digitalmodtagere. Hare Krishna! Ld.