Af Dandaniti Devi Dasi

Under et foredrag med Srila Prabhupada spurgte nogle hengivne engang om, hvordan de kunne forøge deres tilknytning til at recitere Krishnas navne. Prabhupada svarede til stor morskab for de forsamlede hengivne, at ligesom man bliver en dranker ved at drikke og drikke og drikke, udvikler man på samme måde smag for det hellige navn ved at fremsige det mere og mere, og til sidst bliver man en perfekt ’chanter’.

Det hellige navn er vores allerbedste ven. De fleste af os, der befinder sig i den materielle verden, har imidlertid glemt dette venskab. Derfor tager det tid at genetablere dette forhold. Når man gerne vil lære en person at kende eller forbedre sit forhold til en person, er det naturligt, at man giver denne person ekstra opmærksomhed og bruger tid sammen med personen. Uanset om vi er nye eller gamle i den hengivne tjenestes proces eller reciterer få eller mange runder af Hare Krishna-mantraet, må vi altid være klar til at give mantraet ekstra opmærksomhed, hvis vi ønsker at forøge vores tilknytning til det hellige navn.

For at lære en person at kende må man først værdsætte og respektere personen. Vi kan ikke fremsige Hare Krishna-mantraet uden at respektere mantraet og de personer, det repræsenterer. For at værdsætte Hare Krishna-mantraet må vi meditere på mantraets betydning. HARE, KRISHNA og RAMA er Guddommens Højeste Personlighed og Hans indre energi, Srimati Radharani. Hare Krishna-mahamantraet er en bøn om at blive engageret i Herrens kærlighedstjeneste.

Fremsigelsen af Hare Krishna-mantraet renser hjertet for alt det snavs, der har ophobet sig gennem årene, og befrier os fra at blive født og dø igen og igen. Hare Krishna-mantraet giver os den lykke, vi altid længes efter. På den måde må vi altid huske på, hvilken uvurderlig juvel vi har fået i form af de hellige navne.

Dernæst gælder det om at komme til det punkt, hvor vi kan koncentrere os om det hellige navn uden ydre eller indre forstyrrelser og med hengiven opmærksomhed. Hvordan man kommer dertil, varierer fra person til person og somme tider fra dag til dag! Nogle bliver meget inspireret af at citere Siksastaka (Herren Caitanyas otte vers, der forherliger det hellige navn), nogle bliver inspireret af at recitere japa meget tidligt om morgenen, nogle bliver inspireret af at tage del i harinama (offentlig kirtana), og nogle bliver meget inspireret af at læse Prabhupadas bøger eller anden ISKCON-litteratur.

For nogle er det en hjælp at recitere sammen med andre hengive eller med et bånd af Srila Prabhupada i baggrunden. Festivaldage er altid en god anledning til at forøge vores tilknytning til det hellige navn ved at bede om det hellige navns barmhjertighed, recitere ekstra runder og tage del i kirtana. Mange hengivne finder, at det er lettere at koncentrere sig om det hellige navn, når man synger det sammen med andre frem for, når man reciterer Hare Krishna-mantraet under japa-meditation.

Som Prabhupada angiver i sit svar, bliver man dranker af at drikke, og det sker oftest i selskab med andre drankere. På samme måde har vi alle brug for samvær med hengivne for hele tiden at blive opmuntret til at overgive os mere og mere til det hellige navns nektar.