Af Mayesvara Dasa

Mayesvara Dasa er discipel af Srila Prabhupada.

Enhver forælder, der har opfostret et barn, ved, at børn laver gale streger, der somme tider tilmed kan være farlige eller problematiske. I mit tilfælde drev jeg min mor til vanvid, fordi jeg elskede at lege i vand. Der var masser af det i det vandløb, der løb bag naboens hus, og i en sump på den anden side af kirkens parkeringsplads. Blot at fortælle mig, at jeg ikke måtte lege i vandet med mit søndagstøj på, havde aldrig den samme overtalelsesevne, som når min far kaldte på mig efter kirken for at få mig med ned til det lokale bageri.

Dette enkle eksempel giver en dybsindig løsning på mange af de problemer, verden plages af. Man behøver ikke at være en stor videnskabsmand for at kunne se, hvor mange problemer ville blive løst, hvis folk bare mistede deres interesse i eller behov for at give efter for invaliderende dårlige vaner som alkohol, cigaretter, narkotika eller et altid voksende opbud af patentmediciner, der lover at ”forbedre” deres liv (hvis de ikke slår dem ihjel inden!).

Det samme kan siges om alle de problemer, der med det samme ville forsvinde, hvis ingen spillede hasard eller støttede kødindustrien, der ifølge Bureau of Mines, US Department of Commerce & Interior gør større skade på miljøet end al den olie, gas og kul, der forbruges.

På samme måde er seksuelt overførte sygdomme, pornografi, voldtægt og menneskehandel enorme problemer over hele verden, fordi seksualitet ikke længere er hellig, men markedsføres åbenlyst. Unge kvinder martres af store forventninger, jages af lystne mænd og udnyttes kommercielt som en anden handelsvare, indtil deres naturlige ungdommelige patina fuldstændigt er eroderet væk.

Forskning viser, at uddannelsesprogrammer, der kun fokuserer på fornægtelse, ikke kan udsætte starten på seksuel aktivitet eller reducere graviditeter blandt teenagere.1 Tilsvarende resultater vil man finde, hvis man studerer, hvordan mange har prøvet at slippe væk fra beruselse, spil eller kødindustrien ved blot at forsøge at holde sig fra det. Derfor er det ikke overraskende, at da Nancy Reagan forsøgte sig med en naiv ”Bare sig nej” kampagne for at forhindre stofmisbrug, slog den også fejl. Selv om det skete i regi af regeringens Drug Abuse Resistance Education (DARE), var slutresultatet, at stofmisbruget fortsatte med at vokse.2

Når der ikke var noget bageri til at lokke mig væk fra muligheden for at fange frøer efter gudstjenesten, var udfaldet også temmelig nedslående. Når der ikke var nogen højere smag til at holde mig væk fra sumpens fascinerende tillokkelser, var min kære mor altid overbebyrdet med at skulle vaske mine fine tilmudrede søndagsklæder.

Det, der gør Krishna-bevidsthed anderledes, er, at det giver en håndgribelig højere smag som alternativ til at bryde dharmaens fire love. 1) Askese eller tolerance ødelægges af beruselse, der formørker vores hoved. 2) Ærlighed ødelægges af hasardspil, der skaber illusionen om, at man kan få noget for ingenting. 3) Nåde eller barmhjertighed ødelæggges af slagtning af dyr for at spise dem. 4) Renlighed ødelægges, når folk involverer sig i hensynsløs seksualitet, der går imod religiøse principper.

Det tager tid at bryde dårlige vaner, men når man er tilstrækkeligt motiveret til at gøre det, kan vi hver dag se nogle folk, der får bugt med dem. Når vi kigger nærmere, opdager vi, at det lykkedes, fordi de fik en højere smag. De opdagede, hvor meget bedre det er at kunne tænke klart, trække vejret dybt, lave god investeringer og have mere meningsfyldte forhold.

Det er den højere smag af at ville være den første fra en underpriviligeret familie til at få en universitetseksamen, der holder den studerende i klasselokalet. Det er den højere smag, der giver et menneske styrken til ikke at drage følelsesmæssig, økonomisk eller seksuel fordel af nogen. Og i sidste ende er det glæden ved at opleve den dejlige forbindelse med Guddommens Højeste Personlighed, der giver en hengiven den højere smag til at holde sig engageret i hengiven tjeneste til Krishna. Når den smag erfares, er alle denne verdens materielle forehavender ikke længere tiltrækkende, og man lægger ikke længere brænde på bålet til de samfundsmæssige onder, der truer med at rive civilisationen i stykker.

visaya vinivartante
niraharasya dehinah
rasa-varjam raso ‘py asya
param drstva nivartate

“Selv om den legemliggjorte sjæl kan holdes tilbage fra sansenydelse, er smagen for sanseobjekter der stadigvæk. Men når man ophører med sådanne engagementer ved at erfare en højere smag, forankres man i sin bevidsthed.” (Bg. 2.59)

Kilde: http://www.dandavats.com/?p=54713

1 http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/409-the-truth-about-abstinence-only-programs.
2 https://www.theguardian.com/society/2016/mar/08/nancy-reagan-drugs-just-say-no-dare-program-opioid-epidemic.