– Af Srila Prabhupada –

Da Srila Prabhupada for lidt over 50 år siden var undervejs på sin historiske rejse til Amerika ombord på skibet Jaladuta, skrev han to bønner, der begge afslører hans dybe hengivenhed til Krishna, og hans følelser i tiden, lige før han startede sit ISKCON i New York.

En bøn til Krishnas lotusfødder

Den 13. september 1965 skrev Srila Prabhupada følgende bøn midt i Atlanten [den bengalske originaltekst udeladt].

1. Jeg siger til jer med eftertryk, O brødre, at I vil opnå god lykke fra den Højeste Herre, Krishna, kun når Srimati Radharani bliver tilfreds med jer.

2. Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, som er Herren Gauranga, Moder Sacis søn, meget kær, er uden sammenligning i sin tjeneste til den Højeste Herre, Sri Krishna. Han er den store helgenagtige åndelige mester, der skænker stærk hengivenhed til Krishna på forskellige steder over hele verden.

3. Ved hans stærke ønske vil Herren Gaurangas navn blive spredt i alle lande i Vestens verden. I alle Jordens store og små byer såvel som landsbyer ved alle oceaner, have, floder og elve vil alle synge Krishnas hellige navn.

4. Efterhånden som Sri Caitanya Mahaprabhus umådelige nåde sejrer i alle retninger, vil en oversvømmelse af transcendental ekstase helt sikkert dække Jorden. Når alle de syndige, miserable levende væsener bliver lykkelige, vil vaisnavaens ønske være opfyldt.

5. Selv om min Guru Maharaja gav mig ordre til at udrette dennne mission, er jeg ikke værdig eller kvalificeret til at gøre det. Jeg er meget falden og ubetydelig. Derfor tigger jeg nu, O Herre, om Din barmhjertighed, så jeg kan blive værdig, for Du er den viseste og mest erfarne af alle.

6. Hvis Du giver Din kraft, opnår man ved at tjene den åndelige mester den Absolutte Sandhed. Ens liv bliver vellykket. Hvis man opnår den tjeneste, bliver man lykkelig og er så heldig at få Dit selskab.

7.

evam janam nipatitam prabhavahikupe
kamabhikamam anu yah prapatan prasangat
krtvatmasat surarsina bhagavan grhitah
so ’ham katham nu visrje tava bhrtya-sevam

”Min kære Herre, O Guddommens Højeste Personlighed, på grund af min omgang med materielle ønsker, det ene efter det andet, faldt jeg ligesom folk generelt gradvist ned i en tom brønd, der var fuld af slanger. Men din tjener Narada Muni accepterede mig venligst som sin discipel og lærte mig, hvordan jeg kan opnå denne transcendentale position. Derfor er min første pligt at tjene ham. Hvordan skal jeg kunne forlade hans tjeneste?” (Prahlada Maharaja til Herren Nrsimhadeva, Srimad-Bhagavatam 7.9.28)

8. O Herre Krishna, Du er min evige ledsager. Fordi jeg har glemt Dig, er jeg blevet sparket af maya liv efter liv. Hvis jeg i dag får chancen for igen at møde Dig, vil jeg helt sikkert kunne slutte mig til Dig igen.

9. O kære ven, i Dit selskab vil jeg igen erfare stor glæde. Tidligt om morgenen vil jeg vandre rundt på kohyrdernes enge og marker. Jeg vil løbe og lyste mig i Vrajas mange skove og rulle på jorden i åndelig ekstase. O, hvornår vil den dag være min?

10. I dag kom denne erindring af Dig til mig på en meget dejlig måde. Fordi jeg har en stor længsel, kaldte jeg på Dig. Jeg er Din evige tjener, og derfor ønsker jeg så inderligt Dit selskab. O Herre Krishna, bortset fra Dig er der ingen måde at kunne lykkes på.

Markine Bhagavad-dharma

Da Jaladuta lagde til ved kajen i Boston fem dage senere den 18. september 1965, skrev Prabhupada denne nu berømte bøn, hvor han udtrykker sine tanker ved sit første møde med Vestens verden.

1. baro-krpa kaile krsna adhamer prati /
ki lagiyanile hetha koro ebe gati

Min kære Herre Krishna, Du er så venlig mod denne værdiløse sjæl, men jeg ved ikke, hvorfor Du har bragt mig her. Nu kan Du gøre med mig, hvad Du vil.

2. ache kichu karja taba ei anumane /
nahe keno aniben ei ugra-sthane

Men jeg går ud fra, at Du har en opgave til mig her, for hvorfor skulle Du ellers have bragt mig til dette forfærdelige sted?

3. rajas tamo gune era sabai acchanna /
basudeb-katha ruci nahe se prasanna

Det meste af befolkningen her er dækket af den materielle naturs kvaliteter af lidenskab og uvidenhed. De er fordybet i materielt liv og tror sig meget lykkelige og tilfredse. Derfor har de ingen smag for Vasudevas budskab. Jeg aner ikke, hvordan de skal kunne forstå det.

4. tabe jadi taba krpa hoy ahaituki /
sakal-i sambhava hoy tumi se kautuki

Men jeg ved, at Din årsagsløse nåde kan gøre alt muligt, for Du er den dygtigste mystiker.

5. ki bhave bujhale tara bujhe sei rasa /
eta krpa koro prabhu kori nija-basa

Hvordan skal de kunne forstå smagen i hengiven tjeneste? O Herre, jeg beder blot om Din barmhjertighed, så jeg kan overbevise dem om Dit budskab.

6. tomara icchaya saba hoy maya-basa /
tomara icchaya nasa mayar parasa

Alle levende væsener er kommet under kontrol af den illusoriske energi ved Din vilje, og derfor kan de også, hvis Du vil det, blive frigjort fra illusionens kløer.

7. taba iccha hoy jadi tadera uddhar /
bujhibe niscai tabe katha se tomar

Jeg ønsker, at Du vil udfri dem. Hvis Du derfor ønsker deres udfrielse – kun da vil de kunne forstå Dit budskab.

8. bhagavater katha se taba avatar /
dhira haiya sune jadi kane bar bar

Srimad-Bhagavatams ord er Din inkarnation, og hvis en sober person modtager Dit budskab igen og igen ved ydmygt at lytte til det, vil han kunne forstå det.

9. Der står i Srimad-Bhagavatam (1.2.17-21):

srnvatam sva-kathah krsnah punya-sravana-kirtanah
hrdy antah-stho hy abhadrani vidhunoti suhrt satam

nasta-prayesv abhadresu nityam bhagavata-sevaya
bhagavaty uttama-sloke bhaktir bhavati naisthiki

tada rajas-tamo-bhavah kama-lobhadayas ca ye
ceta etair anaviddham sthitam sattve prasidati

evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogatah
bhagavat-tattva-vijïanam mukta-saìgasya jayate

bhidyate hrdaya-granthis chidyante sarva-samsayah
ksiyante casya karmani drsta evatmanisvare

Sri Krishna, Guddommens Personlighed, der er Paramatma [Oversjælen] i hjertet på enhver og den sandfærdige hengivnes velgører, renser ønsket om materiel nydelse fra hjertet på den hengivne, der har udviklet en stærk trang til at høre Dine budskaber, der i sig selv er retskafne, hvis de høres og fremsiges korrekt.

Ved regelmæssig deltagelse i lektioner over Srimad-Bhagavatam og ved at gøre tjeneste til den rene hengivne tilintetgøres næsten alt, der plager hjertet, og kærlighedstjeneste til Guddommens Personlighed, der prises med transcendentale sange, befæstes som en uigenkaldelig kendsgerning.

Så snart uigenkaldelig hengiven tjeneste er befæstet i hjertet, forsvinder virkningerne af naturens kvaliteter af lidenskab og uvidenhed såsom lyst, begær og længsel fra hjertet.

Da bliver den hengivne grundfæstet i godhed, og han bliver fuldstændig lykkelig. Ved således at være etableret i uforfalsket godhed får mennesket, hvis sind er blevet oplivet af kontakt med hengiven tjeneste til Herren, afgørende videnskabelig viden om Guddommens Personlighed på stadiet af befrielse fra al materiel omgang.

Dermed gennembores knuden i hjertet, og alle betænkeligheder skæres i stykker. Kæden af frugtstræbende handlinger ophører, når man ser selvet som herre.

10. rajas tamo hate tabe paibe nistar / hrdayer abhadra sate ghucibe tahar

Han vil blive befriet fra indflydelsen af uvidenhed og lidenskab, og således vil alt uheldsvangert, der har ophobet sig i kernen af hjertet, forsvinde.

11. ki ko’re bujhabo katha baro sei cahi / khudra ami dina hina kono sakti nahi

Hvordan skal jeg få dem til at forstå dette budskab om Krishna-bevidsthed? Jeg er meget uheldig, ukvalificeret og den mest faldne. Derfor beder jeg om Din velsignelse, så jeg kan overbevise dem, for jeg er magtesløs til at gøre det på egen hånd.

12. athaca enecho prabhu katha bolibare / je tomar iccha prabhu koro ei bare

På en eller anden måde har Du bragt mig her for at tale om Dig, O Herre. Nu, min Herre, er det op til dig at lade det lykkes for mig eller ej, som du ønsker det.

13. akhila jagat-guru! bacana se amar / alankrta koribar khamata tomar

O alle verdeners åndelige mester! Jeg kan blot gentage Dit budskab, så hvis Du vil, kan Du gøre min evne til at tale passende for deres forståelse.

14. taba krpa ha’le mor katha suddha habe / suniya sabara soka duhkha je ghucibe

Kun ved Din årsagsløse nåde vil mine ord være rene. Jeg er sikker på, at når dette transcendentale budskab gennemtrænger deres hjerter, vil det helt sikkert glæde dem, og således vil de føle sig befriet fra alle ulykkelige tilstande i livet.

15. aniyacho jadi prabhu amare nacate / nacao nacao prabhu nacao se-mate / kasthera puttali jatha nacao se-mate

O Herre, jeg er blot som en dukke i Dine hænder. Så hvis du har bragt mig her for at danse, lad mig da danse, lad mig danse, O Herre, lad mig danse, som Du vil.

16. bhakti nai beda nai name khub daro / ”bhaktivedanta” nam ebe sarthak kor

Jeg har ingen hengivenhed og heller ingen viden, men jeg har stærk tro på Krishnas hellige navn. Jeg er blevet udnævnt som Bhaktivedanta, og nu kan Du, hvis Du vil, lade den virkelige betydning af Bhaktivedanta gå i opfyldelse.

Underskrevet

Den mest uheldige, ubetydelige tigger

A.C. Bhaktivedanta Swami