– Af Tejasvi Krishna Dasa –

(Fortsat fra sidste nummer)

Lad os ikke glemme, at sravanam kirtanam er vores vigtigste opgave! Herren Selv angiver dette i Bhagavad-gita 10.9:

 mac-citta mad-gata-prana,
bodhayantah parasparam
kathayantas ca mam nityam,
tusyanti ca ramanti ca

”Mine rene hengivnes tanker dvæler i Mig, deres liv er helt viet til Min tjeneste, og de erfarer stor tilfredsstillelse og lyksalighed ved altid at oplyse hinanden og tale om Mig.”

Med dette i tankerne kan det siges, at hvis der er ægte bekymring for hinanden og medfølelse i et samfund af hengivne, vil alle føle det absolut påkrævet, at ingen er foruden den personlige og fortrolige omgang med Herren i Hans transcendentale lydrepræsentant, Srimad-Bhagavatam, og at ingen er foruden muligheden for at dele erkendelser fra et sådant selskab inden for fortrolige og kærlige forhold med medhengivne. Derfor er det indgående studie af Srimad-Bhagavatam for alle, for det er den eneste ægte beskyttelse midt iblandt de illusoriske former for beskyttelse i den materielle verden. Narada Muni bekræfter dette i Srimad-Bhagavatam (1.5.40): ”Beskriv derfor den Almægtige Herres aktiviteter, sådan som du [Srila Vyasadeva] har lært om dem gennem din umådelige viden om Vedaerne, for det vil tilfredsstille store lærde mænds higen? og på samme tid lindre lidelserne hos masserne af almindelige mennesker, der altid lider under materielle kvaler. Ja, der er ingen anden måde at komme ud af sådanne lidelser på.”

Hvis en hengiven hver dag har en aftale om at studere og dele Srimad-Bhagavatam, vil han gøre håndgribeligt fremskridt. Ved hjælp af studiepartnerne vil  der udvikles en vane med at studere. Den vane vil blive stærkere, så man har lyst til at studere, selv på en dag, hvor man ingen aftale har. Dette er tegn på voksende tilknytning til Srimad-Bhagavatam. Ved regelmæssigt at omgås med Srimad-Bhagavatam vil en hengiven se sig selv støt avancere i Krishna-bevidsthed, for Herren afslører Sin transcendentale form fra Sine lotusfødder i de to første bøger til Hans smilende ansigt i den tiende bog. Således er et oprigtigt studie af Srimad-Bhagavatam vejen til kærlighed til Krishna. Hvis det kombineres med tjeneste til arca-vigraha, Herrens Deitetsform i templet, og andre former for praktisk tjeneste, bliver en sådan praksis særdeles effektiv med hensyn til at vække den slumrende Krishna-bevidsthed i en aspirerende hengiven. Dette er af yderste vigtighed, for blot at studere er ikke nok i sig selv til at opnå Krishna. Han beordrer, at man vender sig til en åndelig mester, spørger ydmygt og gør tjeneste. Da vil man blive givet sandheden om den Højeste Herre. Derfor er opnåelse af Krishna ikke blot en akademisk bestræbelse, men en transcendental videnskab, der skal følges i overensstemmelse med Herrens egen anvisning. At tage Srimad-Bhagavatam til sig uden at kultivere en ydmyg tjenestementalitet over for Herren og Hans hengivne er blot en bestræbelse efter navn og prestige. Herren dækker Sig Selv med Sin yoga-maya-kraft. Derfor står der skrevet, at den, der blot tilbeder Deiteten i templet, men lader hånt om de hengivne, spilder sin tid til ingen nytte. Dette gælder også for studiet af Srimad-Bhagavatam, da studie uden en tjenestementalitet ikke fører til noget.

Krishna-bevidsthed er et ubegrænset skatkammer, og vi må finde nøglen, der kan åbne dette skatkammer! De, der søger det rigtige sted ved hjælp af Herren Selv og acaryaerne, vil ikke blive skuffet. Skønheden ved Srimad-Bhagavatam er, at den giver fuldstændig vejledning med hensyn til alle de skridt, der kræves for at opnå Herrens fulde barmhjertighed. Ved således at søge beskyttelse i Bhagavad-gita og efterfølgende i Srimad-Bhagavatam finder vi den perfekte begyndelse, der aldrig får en ende.

Sluttelig finder vi, at studiepartnerskaber hjælper én til at danne en vane og tilknytning til at studere Srimad-Bhagavatam. Ydermere finder vi, at de befordrer kærlighedsudvekslinger mellem hengivne, hvilket er nødvendigt for den enkelte hengivne, og for at samfundet af hengivne kan trives.

 

Praktiske vink om etablering af studiepartnerskaber

At engagere nye hengivne i at studere Prabhupadas bøger er fantastisk. Bare foreslå dem en studieaftale på en venlig måde. Nye hengivne kan også instrueres i studieteknikker med grundig løbende læsning og detaljeret studie. De kan opmuntres til at finde vers, der inspirerer dem, og lære dem udenad i et detaljeret studie. Når de reciterer verset højt for dig, vil dit hjerte fyldes med glæde over deres præstation. Ældre hengivne kan også inviteres med stor fordel. En erfaren hengiven vil sætte stor pris på din interesse i at studere Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam. Du vil få tilgang til deres modne erkendelser og deres velsignelser til at gå dybere i dine studier. I Srimad-Bhagavatam 4.8.34 står der, at man bør være glad over at se en ældre og mere avanceret person, slutte venskab med sine ligemænd og udvise medfølelse med dem, der står i en lavere position. Og tætte forhold til vores ligemænd er afgjort essentielt, for det er dem, vi ofte er afhængige af, når vi skal gøre vores faste aktiviteter som harinama, prasada- og bogdistribution og Deitetstilbedelse. Derfor bør vi ivrigt forsøge at skabe dybere bånd og venskab med vores ligemænd gennem studier, for transcendentalt kammeratskab er nødvendigt for at gøre Herren Caitanyas sankirtana-bevægelse effektiv. Selv hengivne, der har trukket sig tilbage fra de hengivnes selskab, kan finde deres vej tilbage til at opleve transcendentalt venskab og kontakt med Herren. I alle disse tilfælde ser vi, at der er noget godt at hente, for med hver eneste aftale gør vi fremskridt i vores studie af Srimad-Bhagavatam. Derfor er enhver, der kan give os bare en enkelt aftale til at studere Srimad-Bhagavatam, virkelig en stor ven.

Hvis der ikke er nogen, man kan studere sammen med, kan man bruge Skype og søge på Internettet. Internet-alderen er allerede over de fleste af os på godt og ondt. Ved at bruge denne teknologi kan to hengivne befinde sig to forskellige steder, studere hver for sig og derefter dele deres erkendelser over Skype. I den forbindelse tænker jeg på som et eksperiment at starte en Facebook-gruppe, ”Srimad-Bhagavatam study partnerships”, hvor hengivne kan forbinde sig med studiepartnere. I tilfælde af, at Internettet ikke er tilgængeligt, kan man tale sammen over telefonen. Ansigt til ansigt er afgjort at foretrække, siden ingen af Kali-yugas teknologiske filtre øger vores personlige udvekslinger. Men uanset hvad er det vigtige, at man har forpligtet sig til at studere på et givet tidspunkt. Den aftale forøger kraftigt chancen for, at man vil studere den dag på trods af              sindets forskellige protester.

Der er nogle tips med hensyn til, hvordan man drager fordel af studiepartnerskaber. Jeg anbefaler som et første skridt, at man anskaffer sig to notesbøger og følger principperne med grundig løbende læsning og detaljeret studie. Dette vil hjælpe til at gøre ens studie progressivt i takt med, at man nedskriver to linier for hvert vers og simpelthen fortsætter fra sidste gang. På den måde skrider man progressivt igennem den enorme Srimad-Bhagavatam bog for bog. Der er et eksempel på, hvordan man kommer i gang med detaljerede studienoter under overskriften Detaljeret studie, imens den grundige løbende læsning er ligetil. Du skal blot læse Prabhupadas oversættelse og betydning til verset og nedskrive to linier der rummer det vigtigste budskab.

For at runde af bemærkede Maharaja: ”Der er en tendens i den betingede sjæl til at overbestræbe sig, og denne overbestræbelse indvikler altid de levende væsener. Men når det kommer til at studere Srimad-Bhagavatam, har det levende væsen lov til at overbestræbe sig. En hvilken som helst mængde overbestræbelse, når det kommer til at studere Srimad-Bhagavatam, er i orden.” I denne sammenhæng bemærker dronning Kunti:

 srnvanti gayanti grnanty abhiksnasah,
smaranti nandanti tavehitam janah
ta eva pasyanty acirena tavakam,
bhava-pravahoparamam padambhujam

 ”O Krishna, de, der vedvarende hører, fremsiger og gentager Dine transcendentale aktiviteter eller finder glæde i at andre gør det, ser bestemt Dine lotusfødder, der alene kan stoppe gentagelsen af fødsel og død”

Må læseren finde inderligt og rigeligt selskab med Srimad-Bhagavatam inden for dette korte liv ved guru og Gaurangas velsignelser. Al ære til Srila Prabhupada!