– Af Lalitanatha Dasa, tempelpræsident for ISKCON København –

Sammen med tempelrum og alter er det vigtigste omdrejningspunkt i et Hare Krishna-tempel dets køkken. Her laves der mad, der bliver ofret til Krishna og bagefter serveret som prasadam for både hengivne og gæster i stor stil. Prasadam er med Srila Prabhupadas ord Hare Krishnas hemmelige våben. Hvor ville vi ellers være, hvis vi ikke havde prasadam til både hverdag og fest såvel som til at komme i kontakt med ellers utilnærmelige sjæle?

Dette gælder også for templet i København, hvis store og dejlige køkken blev bygget for 15 år siden af de hengivne selv for små midler. Køkkenet er blevet og bliver brugt i stor stil. Hver dag tilbringes der mange timer her. Ud over til templets faste beboere laves der hver uge prasadam til mindst 150 mennesker, ved store festivaler er det mange flere, somme tider laves der i store mængder til arrangementer andre steder, og mange af skoleklasserne, der kommer på besøg, bliver også trakteret med dejlig prasadam. For mange er prasadam højdepunktet på den Krishna-bevidste introduktion, som de har fået.

Den megen aktivitet har sat sit mærke på templets køkken, der trænger stærkt til en omfattende renovering. Der er især brug for et nyt gulv med nye afløbs-, el- og gasinstallationer. Det inkluderer også, at der skal bygges et nyt ventilationssystem. Og når vi er i gang, giver det mening samtidig at lave en ombygning af køkkenet, så det bliver endnu mere praktisk indrettet. Noget af det nuværende udstyr vil kunne bruges i det nyrenoverede køkken, men der vil også skulle anskaffes nye køleskabe, vaske, borde, diverse professionelle køkkenmaskiner, hylder og skabe mm.

Det tilhørende forrådsrum skal bygges om i samme bevægelse, ligesom det vil være praktisk at give det tilstødende badeværelse og toilet en omgang og udvide det med bademulighed, når vi alligevel er i gang med at lave nye afløbsinstallationer. Alt i alt bliver det den største enkelte renovering, siden templet blev indrettet for 15 år siden. Arbejdet starter efter planen midt i april eller begyndelsen af maj og kan let komme til at strække sig over flere måneder. En del af tiden vil køkkenet være helt lukket ned. Derfor skal der også budgetteres med at indrette et midlertidigt udendørs køkken i gårdspladsen mellem køkkenet og templet, så templet ikke behøver at være helt lukket i renoveringsperioden.

Foreløbigt budgetteres der med følgende:

 • nyt køkkengulv: 50.000 kr.
 • afløbsinstallationer: 20.000 kr.
 • gasinstallation: 5.000 kr.
 • elinstallationer: 10.000 kr.
 • ventilation: 5.000 kr.
 • gasudstyr (dyser til komfurer mm.): 5.000 kr.
 • køleskabe: 10.000 kr.
 • nye maskiner: 20.000 kr.
 • vaske og borde: 5.000 kr.
 • hylder og skabe + renovering af forrådsrum: 10.000 kr.
 • renovering og udvidelse af badeværelse: 20.000 kr.
 • midlertidigt udendørs køkken: 5.000 kr.

I alt beløber dette sig til 165.000 kr. Det er omtrentligt, så mere korrekt vil der være tale om et beløb mellem 150-200.000 kr. Der er iberegnet en vis professionel arbejdskraft i dette tal, men ellers er budgettet udarbejdet under forudsætning, at vi kan lave en stor del af arbejdet med vores egen frivillige arbejdskraft.

På nuværende tidspunkt har templet allerede modtaget eller er blevet lovet 35.000 kr. Det er en god og lovende start, men der er stadig et stykke vej op til det endelige budget. Som altid afhænger templet af rigtig manges frivillige støtte og tjeneste. Derfor beder vi om hjælp fra alle jer, der har lyst og mulighed for at donere til dette vigtige arbejde, så vi kan skabe et køkken, templet kan have glæde af i mange år og generationer fremover. Vi er sikker på, at med manges bidrag og hjælp vil vi allerede midt eller sidst på sommeren kunne tilbyde Sri-Sri Gaura-Nitai deres nyindrettede køkkenfaciliteter.

Bidrag til køkkenrenoveringen kan sættes ind på templets konto (reg. 2128, konto 6881 118 945), overdrages til templets hengivne eller lægges i templets donationsboks. Det bør oplyses, hvis man ønsker at bidrage til en bestemt post på budgettet.

På forhånd tak! Hare Krishna.