Blandt alt det, Srila Prabhupada gav, anså han selv sine bøger for det vigtigste. Han kaldte ofte sine oversættelser og forklaringer af de vediske tekster for sit liv og sin sjæl. Hans bøger er udkommet i et samlet oplag over hele verden på tæt en milliard, hvilket gør ham til en af de mest publicerede forfattere nogensinde. Alle Srila Prabhupadas bøger er udgivet af forlaget The Bhaktivedanta Book Trust (BBT), som han selv grundlagde i 1970, og som nu er verdens største udgiver af vediske bøger.

Srila Prabhupadas forfatterskab omfatter bl.a.:

 

(*er udkommet på dansk.)

*Bhagavad-gita som den er, oversættelse fra sanskrit og kommentering af klassikeren Bhagavad-gita.

*Srimad-Bhagavatam, oversættelse fra sanskrit og kommentering i 22 bind af den vigtigste af Puranaerne, der beskriver videnskaben om Krishna i detaljer.

*Caitanya-caritamrta¸ en 17-binds oversættelse og kommentering af Krishnadasa Kavirajas bengalske biografi over Caitanya  Mahaprabhu fra 1600-tallet.

Nectar of Devotion, en sammenfatning af Bhakti-rasamrta-sindhu af Rupa Gosvami, skrevet på sanskrit i 1500-tallet.

*Krishna, Guddommens Højeste Personlighed, en biografi i to bind over Krishnas liv på Jorden for 5000 år siden, en gengivelse fra Srimad-Bhagavatams 10. bog.

*Den gyldne avatar, en introduktion til Sri Caitanya Mahaprabhus liv og lære.

*Liv kommer fra liv, en kritik af moderne naturvidenskabelige teorier, specielt Darwins teorier om livets materielle oprindelse.

Dialectic Spiritualism, 35 vestlige filosoffer fra Sokrates over Kirkegård til Sartre set med vediske øjne.

Easy Journey to Other Planets, Srila Prabhupadas første bog fra omkring 1960 med et Krishna-bevidst kommentar til det netop påbegyndte rumkapløb.

Derudover er der blevet trykt mange andre bøger af Srila Prabhupada. På dansk findes Naturlig glæde og Smagen af en anden verden, der er antologier af flere af hans mindre bøger. Hans samlede breve, der spænder over tiden fra 1940’erne frem til 1977, er udgivet i 5 bind. Hans samtaler og diskussioner er udgivet i 35 bind på 400 sider hver. Hans mange foredrag er udkommet i bogform i 25 bind.

Der er også skrevet mange biografier over hans liv. På dansk er udkommet Prabhupada af Satsvarupa Dasa Gosvami.

Nævnes skal også det engelsksprogede tidsskrift Back to Godhead, som han startede i 1944. Fra 1966 blev det udgivet med hjælp fra hans vesterlandske disciple, og det udkommer fortsat hver anden måned (Se www.krishna.com).