Mandag den 30. august 2021 er det igen Sri Krishna Janmastami, Herren Sri Krishnas fremkomstdag, og dagen efter er det Srila Prabhupadas vyasa-puja.

I år er det 125 år siden, at Srila Prabhupada fødtes i 1896 i Calcutta, et jubilæum, der markeres over hele verden. I Indien foregår det fra højeste officielle niveau, hvor den indiske regering har udstedt en særlig erindringsmønt til ære for Srila Prabhupada.

Sri Krishna og Srila Prabhupada hænger uløseligt sammen, så symbolikken i at fejre dem samtidigt er slående. I hvert fald i Vesten kender de fleste af os kun til Krishna via Srila Prabhupada. Var Srila Prabhupada ikke blevet født for 125 år siden, og var han for 56 år siden i 1965 ikke rejst til Vesten for efterfølgende egenhændigt over det næste årti at starte et internationalt samfund af hengivne af Krishna og gøre Krishna og Hare Krishna-mantraet kendt over hele verden, ville det alt sammen have været ukendt for de fleste af os.

Nu er Herren Sri Krishna selvfølgelig kendt af alle i Indien, og Sri Krishna Janmastami, festlighederne omkring Hans årlige fremkomstdag, har i årtusinder været en af Indien og alle hinduers store dage. Men bortset fra rene vaisnavaer har der alligevel altid blandt såkaldte hinduer været mange, der egentlig ikke var klar over Sri Krishnas virkelige identitet som Guddommens Højeste Personlighed, men set Ham som ’en blandt flere guder’ eller som ’en inkarnation af Visnu’ osv. Takket være Srila Prabhupada og ISKCON’s omfattende arbejde verden over, i særdeleshed i Indien, forstår flere og flere nu, hvem Krishna i virkeligheden er og har taget Hans ord til sig i form af især Bhagavad-gita.

Det er interessant at bemærke, at når Srila Prabhupada selv talte på Sri Krishna Janmastami, ville han ikke så meget fortælle ’historier’ fra Krishnas liv. Han ville snarere fremhæve Krishnas identitet og Hans mission med at komme til denne verden. Sri Krishna er Guddommens Højeste Personlighed, der er årsagen bag alle manifestationer, åndelige såvel som materielle, og vores identitet er som Hans små evige, uadskillelige dele, der for altid er både ét med og forskellige fra Ham. Prabhupada ville fremhæve, at Krishna er purusa, den Højeste Nyder, mens vi er prakrti, energi og dermed underordnet Ham. Sri Krishna kommer med mellemrum til denne verden, sådan som Han gjorde det for nu over 5.000 år siden for at appellere til os betingede sjæle, der forsøger at nyde uafhængigt af Ham i denne materielle verden. Sri Krishna kommer for at fortælle, at ingen sjæle kan blive lykkelige ved at imitere Ham som purusa, nyderen, men kun ved at være prakrti, en underordnet energi, der finder lykke i at give Ham lykke.

Således sagde Srila Prabhupada følgende den 11. august 1974 på Sri Krishna Janmastami i Krishnas evigt hellige fødeby Vrindavana:

”I dag er det Krishnas fødselsdag. Han nedstiger for at instruere os. Paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam [Bg. 4.8]. Krishna nedstiger Selv … Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata [Bg. 4.7]. Dette er dharmasya glanih. Hvad er det? Når vi glemmer Krishna og forsøge at blive herre over verden. Dette er dharmasya glanih. Når vi vil være Krishnas herre, er det dharmasya glanih. Så Krishna nedstiger Selv. I dag er den lykkebringende dag, hvor Krishna kom Selv for at dræbe Kamsa og befri Vasudeva. … Vasudeva, Hans far, var arresteret og sat i fængsel. [Krishna kom] for at befri ham fra fængslet og for at dræbe Kamsa…Raksasika-filosofien er ”Hvordan kan vi dræbe Krishna, hvordan kan vi blive Gudløse?” Kamsa planlagde at dræbe Krishna. Det er Kamsa og dæmonernes plan. Men Krishna kommer for at dræbe dæmonerne og beskytte de hengivne. Paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam [Bg. 4.8]. Han er dog venlig både mod dæmonerne og de hengivne. Enhver, der bliver dræbt af Krishna, bliver også befriet, for slet ikke at tale om de hengivne.

Lad os her på Krishnas fremkomstdag søge beskyttelse ved Krishnas lotusfødder. Da kan vi krydse over denne illusoriske energis hav … Denne verden er så farlig. Der står skrevet, padam padam yad vipadam. For hvert skridt er der fare. Men hvis vi søger tilflugt ved Muraris lotusfødder, under hvilke hele den kosmiske manifestation hviler, kan vi krydse over med lethed …

Det er formålet med denne Krishnabevidsthedsbevægelse. Vi beder de forvirrede levende væsener, der har glemt Krishna, om at genoplive deres Krishnabe­vidsthed og træner dem, så de kan blive reddet fra at blive overrumplet af den materielle natur. Dette er Krishnabevidsthedsbevægelsen. Det er det største humanitære velfærdsarbejde for menneskesamfundet. Tag det seriøst og vær lykkelige.”

Srila Prabhupadas erindringsmønt

Det Internationale Samfund for Krishnabevidstheds grundlægger-acarya, Hans Guddommelige Nåde A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, vil blive æret af Indiens regering via en særlig udstedelse af en 125 rupi erindringsmønt i anledning af hans 125 årsdag den 31. august 2021. Denne æresbevisning ligger i forlængelse af udstedelsen af et særligt frimærke med hans billede og navn på i 1996, 100-året for hans fødsel.

Udstedelsen viser, i hvor voksende grad Srila Prabhupada bliver respekteret på højeste niveau i Indien, om ikke andet, så som Indiens førende kulturelle og åndelige ambassadør til verden, men også blandt flere og flere som Indiens største åndelige mester og den usædvanlige vaisnava og selvrealiserede sjæl, han var.

Mønten forventes at være klar ved Srila Prabhupadas 125. vyasa-puja (fødselsdag) den 1. september 2021 (selv om dagen falder i Danmark den 31. august), en dag, der altid fejres dagen efter Sri Krishna Janmastami, Herren Krishnas fremkomstdag. En brochure om Srila Prabhupadas bidrag og bedrifter vil ledsage hver mønt i en særlig erindringsæske. Mønten vil bestå af 50% sølv og 40% kobber.

Fristen for bestilling af mønten var den 31. juli, så det er sikkert for sent for de fleste at bestille den, når dette læses. Er man heldig, har man allerede bestilt den, ellers kan man eventuelt købe et eksemplar fra andre, der har bestilt flere eksemplarer. Den rå pris for mønten er 56 euro. Derudover kommer endnu ikke fastsatte omkostninger til fragt, told mm.