Velkommen til Nyt fra Hare Krishna april 2019. Vi kan bl.a. fortælle om udgivelsen af en ny dansk bog, som Gaura Nitai Dasa (se forsidebilledet) fra templet i København har skrevet. ’Den lille bog om selvdisciplin’ er en selvhjælpsbog tiltænkt alle inklusive dem, der normalt ikke engang har selvdisciplin nok til at læse en bog om selvdisciplin. En let overskuelig praktisk indsigt i, hvordan man kan bevare sin frihed og selvbeherskelse selv midt i den moderne verdens bombardement med konstant nye fristelser. Læs mere på side 14.

Den 13. april er det Rama Navami, Herren Ramacandras fremkomstdag. Det er en af årets store dage, der fejres i København med fest i templet fra klokken 17. Dagens taler vil være Bhakti Gauravani Swami, en tidlig discipel af Srila Prabhupada fra Tyskland. Vi skriver også lidt om Herren Ramacandra på side 13.

På side 17 opfordres alle til at bidrage til sommerens renoveringsarbejde i Københavnstemplet. Der er brug for at istandsætte templets offentlige toiletter plus forskellige mindre vedligeholdelsesarbejder. Det ville være fantastisk, hvis du også har lyst og mulighed for at bidrage. Det er ved fælles hjælp, at vi kan udrette noget.

På side 10 er vi igen tilbage i Hoyseleswara-templet i Karnataka, Indien, som vi skrev om i juli 2018. Det er en fortsættelse af serien om det mystiske Indien, hvor spørgsmålet stilles, om der faktisk findes arkæologiske spor fra en tidligere avanceret vedisk civilisation.