Af Radhanatha Swami – Oversat af Jesper Frydenlund

Vi ved alle, at diabetes kan forårsage døden, og cigaretter kan reducere vores forventede levetid. Men hvad de fleste af os ikke ved, er, at ensomhed kan have en lignende effekt på vores helbred.

På Valentins Dag sidste år lancerede BBC det største ensomhedseksperiment nogensinde med 55.000 mennesker fra alle steder i verden. De fandt frem til, at ensomhed er lige så dårligt for os som dét at have en langvarig sygdom såsom diabetes eller forhøjet blodtryk. Ensomhed har vist sig at være lige så skidt for vores helbred som at ryge 15 cigaretter om dagen og reducere vores forventede levetid med op til 8 år. Ensomhedsepidemien spreder sig så hurtigt, at det estimeres at påvirke 1,1 millioner briter og helt op til 50% af alle amerikanere.

I USA har 1 ud af 4 personer rapporteret, at de ikke har én person at betro sig til. For at gøre ondt værre siger 75% af de adspurgte personer, at de er utilfredse med de venskaber, de har.

Ensomhed er ikke blot, at vi er alene. Det er snarere følelsen af, at man ikke er forbundet med eller elsket af de mennesker, man har omkring sig. Det er grunden til, at så mange personer føler sig ensomme, selv om deres liv er fyldt med mennesker. Vi kan være i parforhold, venskabsrelationer og endda i ægteskaber, og alligevel føler vi denne særlige smerte i vores hjerter.

Roden til den manglende forbindelse til andre er den manglende forbindelse til os selv. Når vi ikke er i berøring med os selv, er det meget let at føle sig alene selv i selskab med andre. Vi kan bruge tid på at følge andre på sociale medier og mindre tid på at opdage os selv. Vi kan bruge tid på at tage selfier, men mindre tid på at blive selvbevidste. Vi er tilbøjelige til at have overfladiske forhold til andre, ganske enkelt fordi vi har et overfladisk forhold til os selv. Imidlertid kan vi få bugt med ensomhed ved at genetablere forbindelsen til vores eget sande indre jeg.

Det, vi alle har til fælles, er ånden indeni. Når vi forbinder med ånden inden i os, bliver vi naturligt forbundet med alle andre på den dybeste og mest meningsfulde måde. Dette lader os forvandle relationer, der er centreret omkring sladder, til relationer, der er fokuseret på at give, fra interaktioner, der er baseret på lyst, til interaktioner, der bygger på kærlighed, og fra udvekslinger, der er baseret på vores krops ydre, til dem, der er baseret på vores hjertes indre.

Vi kan fejle i kærlighedsrelationer, fordi vores egne hjerter er tomme. Men når vi graver dybt og forbinder med ånden indeni, er vi i stand til at få adgang til kærlighedens fundament, der er indeni, hvilket tillader det at flyde ud i hvert aspekt af vores liv. Ved at gøre alle udvekslinger mere fyldestgørende, kan vi føle os opfyldte, selv når der ikke er andre omkring os.

Moder Teresa har sagt: ”Vi kan helbrede fysiske sygdomme med medicin, men den eneste kur mod ensomhed, fortvivlelse og håbløshed er kærlighed. Der er mange i verden, der dør for et stykke brød, men der er mange flere, der dør for en smule kærlighed.”