– Af Lalitanatha Dasa –

Den øverste ledelse af ISKCON Danmark er IDL, ISKCON Danmarks Landsråd, der mødes minimum fire gange om året. Det seneste møde fandt sted den 16. juni 2014 i Vanløse med tilstedeværelse af Kesava Priya Devi Dasi, Yadunandana Dasa, Lalitanatha Dasa, Dandaniti Devi Dasi, Caitanya Candra Dasa, Tejasvi Krishna Dasa og Madhavasraya Dasa. På mødet blev bl.a. følgende diskuteret og besluttet:

  1. Der bliver arbejdet på at etablere et betalende medlemskab af ISKCON, hvor kernemedlemmer betaler et fast årligt medlemskontingent (1008 kr. er blevet foreslået) til dækning af ISKCON’s udgifter. Her sigtes der ikke til udgifterne til et tempel eller noget andet projekt, men til ISKCON Danmarks overordnede omkostninger såsom udgifter til det internationale Hare Krishna-samfund, ISKCON’s hjemmesider, revision af ISKCON’s regnskaber, opbevaring af bøger mm. Lige nu dækker IDL’s medlemmer selv disse udgifter, men det vil være mere langsigtet og bæredygtigt, at alle medlemmer af ISKCON-samfundet i Danmark bidrager til dette. Der arbejdes videre med sagen for at finde ud af, hvordan det gøres i praksis.
  2. Navne, der er forbundet med Hare Krishna, er varemærkebeskyttet i EU og må kun bruges af hengivne til aktiviteter, der ikke strider imod Hare Krishnas kodeks. Anledningen er, at en hengiven har i en del år drevet et firma med stor succes med et Hare Krishna-navn, men ønsker nu at afhænde firmaet. IDL gør opmærksom på, at hvis et sådant firma afhændes til en ikke-hengiven, må Hare Krishna-navnet ikke følge med.
  3. En betingelse for, at et projekt kan kaldes et ISKCON-projekt, eller at en person kan kalde sig medlem af ISKCON Danmark, er overholdelse af Srila Prabhupadas princip om, at hans bøger kun må udgives af og komme fra The Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Srila Prabhupada etablerede, at alle hans bøger skulle udgives af BBT, og at ISKCON’s templer og hengivne kun skulle købe hans bøger igennem BBT. Uheldigvis er der efter Prabbhupadas tid sket det, at et tidligere medlem af ISKCON med et juridisk fif har tiltvunget sig en begrænset ret til at udgive nogle af Prabhupadas bøger. Det har ført til oprettelsen af et alternativt piratforlag, der nu forsøger at konkurrere med BBT i udgivelsen af Prabhupadas bøger. IDL fastslår, at dette strider imod Srila Prabhupada, og kan derfor ikke anerkende nogen form for projekt eller hengiven, der ikke følger dette princip, som del af ISKCON Danmark.
  4. IDL valgte Tejasvi Krishna Dasa til formand for IDL for resten af året og vedtog, at fremover vælges IDL’s formand for et år ad gangen på årets sidste møde, hvor næste års bestyrelse også vælges. Formanden er ansvarlig for indkaldelse til møder, tilrettelæggelse af dagsorden og overvågning af, at IDL’s beslutninger gennemføres.
  5. Der arbejdes på en justering og opdatering af ISKCON Danmarks vedtægter. Lalitanatha vil have et udkast klart til næste møde, der finder sted den 30. juni 2014.
  6.  IDL takkede Caitanya-candra Dasa for at have afholdt ISKCON’s discipelkursus for første gang i templet i København. Tanken er at afholde kurset med jævne mellemrum efter behov.
  7.  IDL mangler repræsentation fra Århus og vil opfordre de århusianske hengivne til at vælge en repræsentant, der fremover kan deltage i IDL’s møder.
  8.  Tejasvi Krishna vil gerne udarbejde et spørgeskema, hvor folk kan fortælle, hvordan de gerne vil involveres i ISKCON, og bad om IDL’s mening om dette. IDL fandt det en god ide.