Godt nytår og velkommen til det første nummer af Nyt fra Hare Krishna i 2022.

Som Krishna udtaler i Bhagavad-gita, er tiden en af Hans former. Hvis vi føler os skræmte over tidens gang, er det altid beroligende at meditere på, at tiden er intet andet end Krishna, vores virkelige velynder og nærmeste ven.

Traditionen tro bringer vi en festivalkalender for det kommende år, om end selvfølgelig med de forbehold, vi fortsat er nødt til at have i disse covidtider. Se side 6.

Blandt andre ting har vi i dette blad, hvad man kan kalde et par mindesartikler. Det har netop været 20 år siden, at George Harrison døde. For at markere dette prydes forsiden af et sjældent sort/hvid foto af ham sammen med en gruppe Hare Krishna-hengivne fra 1969. Derudover kan man læse Harrisons berømte forord til Prabhupadas Krishnabog på side 7. Anledningen er også, at Krishnabogen er på trapperne i en ny dansk oversættelse, men derom mere om en måned eller to.

Det har også netop været 15 år siden, at Bharata Dasa, en af Prabhupadas tidlige tyske disciple, gik bort. Bharata boede i en stor del af sin tid som hengiven i Sverige, hvor han også gik bort. I den anledning bringer vi på side 8 et interview med ham fra 2006. Interviewet er lavet af hans svenske hustru, Astasiddhi Devi Dasi, og fanger på rørende vis Bharatas fine personlighed og hans dybe hengivenhed til Srila Prabhupada og hans Internationale Samfund for Krishnabevidsthed.

Må vi alle blive mere bevidste om Herren Sri Krishna i det nye år. Hare Krishna. Ld.