Velkommen til Radhastami-udgaven af Nyt fra Hare Krishna. Srimati Radharanis fremkomst falder i år tirsdag den 14. september. Men hvem er Srimati Radharani egentlig?

Det er der sikkert flere, der spørger om. Derfor bringer vi i dette nummer en oversættelse fra Srila Prabhupadas indledning til Caitanya-caritamrta, hvor han forklarer Srimati Radharanis identitet. Se side 9.

Vi er blevet opfordret til at fortsætte med serien om praktisering af Krishnabevidsthed, sådan som den blev bragt løbende igennem det sidste år. Derfor kommer vi i de næste numre til at bringe nogle artikler fra Back to Godhead fra 1980’erne. I dette nummer starter det med nogle indledende betragtninger over vigtigheden af at gøre hele sit liv, sin hverdag, sit hjem og sine omgivelser Gudsbevidste. Læs side 11. 

Vi er også på besøg i New Zealand med et interview med en lederne derfra, Kalasamvara Prabhu, der er Srila Prabhupadas indviede discipel. Han fortæller om sit begivenhedsrige liv i et interview på side 5. Det er i øvrigt også ham, der figurerer på forsiden.

Hare Krishna. Ld.